A lelki tanítványi láncolat

„E legfelsőbb tudomány ily módon, a tanítványi láncon keresztül szállt alá, s a szent királyok így értették meg azt…” mondja Kṛṣṇa a Bhagavad-gītāban (4.2). Az Úrról szóló, legfelsőbb, transzcendentális tudás, vagyis az Abszolútról szóló tudás a tanítványi láncolaton keresztül jut el minden kor emberéhez. A lelki tanítványi láncolat egy közvetítő közeg, egy hibátlan kapocs az élőlények és az Úr Kṛṣṇa között. A tudás megszerzéséért ezért egy guruhoz kell fordulnunk.

Fordulj egy lelki tanítómesterhez, s tudakozódj tőle ālāzatosan
A Kṛṣṇa-hívők életében felemelő és fontos pillanat, amikor avatást fogadhatnak el egy lelki tanítómestertől és így részesévé válnak a tanítványi láncolatnak. A guru-paramparā kifejezés a lelki tanítómesterek láncát jelenti, amely egészen az Úr Kṛṣṇáig nyúlik vissza. A láncolat minden egyes tagja ugyanazt az esszenciális tudást képviseli, évszázadokon és évezredeken keresztül, korokon és korokon át. Az Úr Kṛṣṇa tanításait nem kaphattuk meg mindannyian közvetlenül és személyesen, nem lehettünk mindannyian ott, amikor ālāszállt kedvteléseit bemutatni ebbe az anyagi világba, azonban a transzcendentális tanítások érintetlenül kell, hogy megmaradjanak az utókornak. Így lesznek azok valóban az Úr szavai – s mī ma is részesülhetünk ebből. Noha az írások, könyvek, jegyzetek elvesznek a történelem során, a megvalósított tudás, a személyes példa, az egész életet átható tiszta Kṛṣṇa-tudat azonban megmarad és továbbhagyományozódik. Így kaphatjuk meg ma az Istenség Legfelsőbb Személyiségének tanításait.

“Ezért az első dolog, amit tennünk kell, ha szert akarunk tenni arra a tudásra, amit Brahma megkapott, nem más, mint hogy forduljunk egy hiteles lelki tanítómesterhez, az Úr képviselőjéhez, aki a paramparā rendszerét követi. Senki ne próbálkozzon azzal, hogy tökéletlen anyagi tudományára támaszkodva magyarázza meg a hiteles írásokat! A guru, a hiteles lelki tanítómester az autentikus védikus irodalom útmutatása szerint képes tanítványát a helyes úton vezetni, s nem csupán hangzatos szavakkal kápráztatja el. Tetteivel az odaadó szolgálat elveire oktatja a tanítványt.”

(Srīmad-Bhāgavatam, 2. 9. 37, magyarázat)

Kṛṣṇāt képviselve a láncolat részeként
A lelki tanítómester Kṛṣṇa hiteles képviselője (azonban véletlenül sem Kṛṣṇa Māga!), aki a védikus tudást megvalósította életében. A szentírásokban foglalt tanítások, szavai és egész élete egybecsengenek, a tanítómester az életével mutat példát tanítványai számára. A lelki tanítómester ugyanúgy tanítvány is, aki figyel és követ, és éppen az, hogy követ, az hatalmazza fel arra, hogy később ő māga is tanítványokat fogadjon el.

„A guru nem talál ki egy új folyamatot, hogy azt tanítsa meg tanítványának. A tanítvány a gurutól egy olyan hiteles folyamatot kap, amelyet a guru az ő gurujától kapott. Ezt hívják a tanítványi láncolat rendszerének (evam paramparā-prāptam imam rājarṣayo viduḥ). Ez az a hiteles védikus rendszer, amelyen keresztül elsajátíthatjuk az odaadó szolgálat folyamatát, amely elégedetté teszi az Istenség Legfelsőbb Személyiségét.”

A lelki tanítómester adja át a szükséges tudást a lelki élet, az odaadó szolgálat végzéséhez, a dharma (a vallásos életvitel) követéséhez, az istenszeretet (prema) kifejlesztéséhez. Ő mutatja meg azt, hogy hogyan, miként érhető el valódi célunk.

A hiteles lelki tanítómester tulajdonságairól Śrīla Rūpa Gosvāmi így ír a Śrī Upadesamritában:
„Aki képes kordában tartani a beszéd, az elme, a duḥ, a gyomor, a nyelv és a nemi szervek késztetéseit, azt gosvāmīnak nevezik, s alkalmas arra, hogy tanítványokat fogadjon el az egész világon.”

Kṛṣṇa szavait ismételve
Az a személy, aki fegyelmezett, szabályozott életet él, nem talál ki semmilyen új tanítást, hanem egyszerűen csak elismétli, amit Ő māga is a gurujától hallott, kapott, egyfajta átlátszó közegként tisztán és a māga teljességében adja át a Kṛṣṇa-tudatot az emberek számára. A lelki tanítómesteren keresztül az ember lehetőséget kap arra, hogy a sok ezer éve feltárt tudással ma is megismerkedjünk, és a gyakorlatban alkalmazhassuk életünkben. A Kṛṣṇa-tudatú Hívők szabályozott életvitelének célja is éppen az, hogy a megfelelő belső tisztaság és tudatállapot kialakításával örökké Kṛṣṇára emlékezzenek és változatlanul mutassák be saját példájukkal a Kṛṣṇa-tudatos életvitelt (a Kṛṣṇa-tudatos filozófiai gyakorlati alkalmazását).

A guru-paramparā részévé válni
A tanítványi láncolat fontosságát jelzi az is, hogy az Úr Kṛṣṇa, amikor több mint 5300 évvel ezelőtt megjelent a Földön, valamint amikor később, a 15. században rejtett inkarnációként ālāszállt az anyagi világba, mint az Úr Caitanya Mahāprabhu, mindkét alkalommal Māga is avatást fogadott el és részesévé vált a guru-paramparānak. Bár Ő Kṛṣṇa Māga, mégis életével példát kívánt mutatni követői számára, hogy megértesse a módszert. A tanítványi láncolat (és képviselő tagja, a guru) követésével juthatunk vissza Hozzá a lelki világba.

Brahma-Mādhva-gauḍīya sampradāya
A vaisnavizmusnak, az Úr Visṇu vagy Kṛṣṇa híveinek négy iskolája vagy tanítványi láncolata létezik a világon. E láncolatok első tanítói olyan kiváló félisteni személyek, akik közvetlenül az Úrtól kapták még meg ezt a tudást. Ilyen az Úr Brahmá is, akinek tanítványi láncolatában fogadott el avatást az Úr Caitanya is. A Kṛṣṇa-tudat Nemzetközi Szervezetének tagjai és így a magyar Kṛṣṇa-hívők ezért szintén ebbe a tanítványi láncolatba kívánnak beavatást nyerni.

E sampradāya (tanítványi láncolat) is a történelem során egy rövid időre megszakadt, a tanításokat egy kivételes személyiség, Madhvācārya azonban felelevenítette. Az Úr Caitanya szintén azért jelent meg Bengálban, 1486-ban kedvteléseit bemutatva, hogy megújítsa a tanításokat és életével hitelesen példázza azokat. A megújulás helyét, Bengált eredetileg Gauḍa-deshanak nevezik, így lett a Kṛṣṇa-tudatú hívők tanítványi láncolatának pontos neve: Brahma-Mādhva-gauḍīya sampradāya – utalva a láncolat legfontosabb elemeire. Śrīla Prabhupāda és hű tanítványai az ISKCON-ban ezt a ragyogó lelki láncolatot képviselik.

Cimkék: