Kṛṣṇa, az Istenség Legfelsőbb Személyisége

Kṛṣṇát a védikus szentírások mint az Istenség Legfelsőbb Személyiségét, vagyis mint személyt mutatják be. A Krisna-tudat monoteista vallás, a hinduizmus legnagyobb sodrát, a vaiṣṇava ágat képviseli, a hívők az Úr Viṣṇut – vagy személyesebb nevén Kṛṣṇát – imádják. Isten személy, Aki különféle tulajdonságokkal rendelkezik. E tulajdonságai közül kiemelkedik 6 fensége, Ő minden tudás, lemondás, hírnév, szépség, gazdagság és erő birtokosa, ezeket a maga teljességében nyilvánítja meg, s ezeknek Ő maga a forrása is.

Sri Krisna

A „Kṛṣṇa” név legfontosabb tulajdonságára utal: Mindenkit Vonzó. Ő a legfelsőbb élőlény, Aki minden más dolog forrása, Neki magának azonban nincsen más eredete. Ő az anyagi és a lelki világ, minden energia és tudás oka, és Belőle származik minden egyes lélek, élőlény is. Eredeti, örök, tudással és boldogsággal teli transzcendentális alakjában – a kékesfekete bőrű, elbűvölő, fuvolázó fiúként – mindig a lelki-világbeli lakhelyén, Goloka Vṛndāvanában tartózkodik. Személyes kiterjedésein és energiáin keresztül azonban egyszerre mindenhol jelen van, és mindenről tudatos, s határozott céllal újra és újra megjelenik az anyagi világban is, hogy bemutassa kedvteléseit, és megvédelmezze híveit. A Krisna-tudatú hívők a legfontosabbnak tekintik életükben, hogy kifejlesszék odaadásukat és ragaszkodásukat az Istenség Legfelsőbb Személyisége, az Úr Kṛṣṇa iránt, s hogy visszaállítsák vele eredeti és örök lelki kapcsolatukat – amely az élőlény legtermészetesebb sajátja -, s amely az anyagi világban számos külső inger által válik befedetté. Kṛṣṇa imádatának célja is éppen az örök lelki kapcsolatra való szilárd emlékezés.

A vaiṣṇava szentírások, például a Srīmad-Bhagāvatam elmondja, hogy Istennek több arculata van, és mindenki a saját lelki fejlettségi szintjének megfelelően láthatja e formáit. Isten egyik formája a személytelen energiaként mindent átható, mindenütt jelen lévő Brahman-arculata. Ez voltaképpen Kṛṣṇa lelki testének mindenhová eljutó, ragyogó sugárzása. Isten másik aspektusa a Felsőlélek vagy Paramātmā forma. Ebben a személyiséggel rendelkező formájában Isten minden élőlény szívében és minden atomban is jelen van.

 

Chaitanya Mahaprabhu

Legteljesebb, eredeti arculata az Ő személyes, kétkarú formája (Bhagavān Kṛṣṇa). Ő a Brahman- és a Felsőlélek-arculat forrása is. Az Úr Kṛṣṇa e személyes formája örökké a lelki világban végzi kedvteléseit társaival, időről időre  alászáll azonban, hogy az anyagi világban megszülető, a születést, betegséget, szenvedéseket, változásokat tapasztaló, bajba jutott élőlények számára megtanítsa az odaadás elveit, és hazahívja őket a lelki világba.

Kṛṣṇa számtalan különféle formában száll alá, hogy megtanítsa az élőlényeknek a vallás és a lelki gyakorlatok végzését. Ezek közül két kiemelkedő formája a több mint 5300 éve Vrṇdāvana nevű faluban megjelent pásztorfiú, (Gopāla) Kṛṣṇa és az Úr (Śrī) Caitanya Mahāprabhu, Kṛṣṇa 1486-ban megjelent avatārája, Aki elterjesztette a világban a korunkra jellemző legfontosabb vallásos folyamatot, a Szent Név, a Haré Kṛṣṇa Mahāmantra éneklését.

Ha Istent a Naphoz hasonlítjuk, akkor a Brahman olyan, mint e Nap ragyogása, a Felsőlélek pedig olyan, akár a földön heverő tükörcserepekben visszatükröződő napok sokasága. Végső soron tehát Isten egy személy, ám a kezdő lelki gyakorlók olykor személytelen energiáját vagy a Felsőlelket hiszik minden dolog végső forrásának, a napsugarak forrása azonban mégis csak maga a Nap.

Cimkék: