Fő erkölcsi és szabályozó elvek

A Kṛṣṇa-tudatú hívők életében az erkölcsi és szabályozó elvek nem pusztán a hétköznapi értelemben, hanem magasabb sztenderdek szerint valósulnak meg. A legfontosabb elvek és értékek azok, amelyek a védikus szent írásokban, így a Srīmad-Bhāgavatamban, illetve a Bhagavad-gītāban fellelhetők. Ezek az írások Magától az Úr Kṛṣṇától erednek, ezek az Ő szavai. Ő a lelki és az anyagi világ teremtője és forrása, és ennél fogva teljes működésének, a legfőbb jó és rossz elveinek tökéletes ismerője. Tanításait, a társadalmi életre vonatkozó legfontosabb előírásait a hívők ezért maradéktalanul betartják.

Mindazon alapvető emberi, erkölcsi elvek mellett, amelyek a jó ízlés és a józan ész szerint valók, a Kṛṣṇa-tudatú hívők számára a legfontosabb az erőszakmentesség, az ahiṁsā elvének követése. Az ahiṁsā a gyakorlatban egy igen szerteágazó, az egész életmódra kiható elv, amelynél fogva a Kṛṣṇa-hívők törekednek rá, hogy sem tetteikkel, sem szavaikkal, de még a gondolatok szintjén se ártsanak egyetlen élőlénynek sem. Nem pusztán azért, mert ez magára az okozó személyre negatív visszahatást, rossz karmát ad, hanem azért, mert a hitgyakorló, Kṛṣṇa bhaktája megérti, hogy lelki értelemben minden élőlény, minden lélek egyenlő, ezáltal minden élőlény kedves barátjává válik.

SrilaPrabhupada5

Erre egy nagyon szép példa, hogy a szerzetesek reggel, felkeléskor egy rövid imát ajánlanak a Földanyának, amiért egész nap rajta járnak, lépdelnek, és akarva-akaratlanul is felélik erőforrásait. Az ahiṁsā elve a legmarkánsabban a vegetáriánus, főként a vegán életvitelben mutatkozik meg, ennél fogva a hívők sem húst, halat, tojást, sem pedig olyan élelmiszereket, termékeket nem fogyasztanak, amelyek úgy jöttek létre, hogy az valamely élőlény vesztét okozta, vagy kárt okozott neki. A Kṛṣṇa-hívők 4 legfontosabb szabályozó elve az a 4 tiltás, amelynek köszönhetően a test és a tudat is tisztává, erőszakmentessé, békéssé és rendezetté válik. Mélyebben megismerve ezeket megérthető, hogy ez a 4 elv valójában 4 pozitív ajánlás az emberi jellem fejlesztésére.

Ezek a következők:

  1. A húsevés beszüntetése könyörületesség az állatok iránt, ugyanakkor fejleszti az együttérzésre való képességet;
  2. A kábító- és mámorítószerektől való tartózkodás a lemondásnak, a mértékletes életmódnak kedvez;
  3. A korlátozatlan nemi élet elkerülése biztosítja a belső tisztaságot;
  4. A szerencsejátékok és a pénzügyi spekuláció elkerülése pedig abban segít az embernek, hogy igazmondó és becsületes maradjon.

A hívők e mellett fontosnak tartják a könyörületességet, a felebaráti szeretet kifejezését embertársaink iránt, az elesettek megsegítését. Az Ételt az Életért a világszerte működő és az egyik legnagyobb szegényélelmezési program, a Food for Life Global része. A karitatív és prevenciós tevékenység a hívők számára az egyik legfontosabb elv kifejeződése.