Odaadó szolgálat

Az odaadó szolgálat az Istennek önzetlenül, odaadóan és szeretettel végzett cselekedeteket jelenti. Istent az ilyen módon végzett cselekedetekkel tehetjük elégedetté, és ennek segítségével léphetünk Vele kapcsolatba, így érhetjük el Őt. Az ilyen cselekedetek ún. lelki tettekké válnak, amelyek az anyagi, hétköznapi tettekkel ellentétben nem okoznak az élőlény számára újabb és újabb visszahatásokat, vagyis további karmát, amely az ok-okozat működési elve szerint, a három kötőerő (a szenvedély, a tudatlanság és a jóság) segítségével megköti az embert.

Srila Prabhupada

Az élőlény az odaadó szolgálaton keresztül kifejlesztheti az istenszeretetet, és elérheti, hogy többé ne kelljen részt vennie az ismétlődő születés és halál végtelen körfolyamatában. Az odaadó szolgálat végzése az élőlény legalapvetőbb sajátja, amely Isten és az élőlény (jīva) közötti természetes, eredeti kapcsolat során eleve fennáll. A szolgálat kifejezést a Kṛṣṇa-tudat hagyománya nem a hétköznapi értelemben használja: nem szolgaságként, hanem sokkal inkább természetes odafigyelésként írják le a szentírások.

A vallásos életvitel önmagában még nem jelent odaadó szolgálatot, de minden olyan tett, amelyet az őszinte istenszeretetet áthat, automatikusan azzá válik. Az odaadó szolgálat biztosítja a lelki fejlődést is, azáltal, hogy megtisztítja szívünket az olyan anyagi szennyeződésektől, mint a kéjvágy, a düh, az irigység, a mohóság, a büszkeség és az illúzió. Ezek a jellembeli nem kívánatos tulajdonságok eredetileg nem tartoznak a lélek természetéhez, de az anyagi világban való lét során beszennyeződik vele. Az odaadó szolgálattal a lélek ismét levetkőzheti e gyengeségeit, egyszerű, becsületes és elégedett lesz.

Az odaadó szolgálatnak kilenc folyamata, vagyis alapvető módja van. Ezek a következők:

1. Hallani az Úrról és dicsőségéről
2. Az Úr dicsőségét énekelni, elbeszélni
3. Emlékezni Rá és cselekedeteire
4. Szolgálni a lótuszlábait
5. Imádatot végezni Neki
6. Imákat felajánlani Neki
7. Szolgálni az Urat
8. Barátkozni/barátságban lenni az Úrral
9. Teljes valónkkal meghódolni Neki

Ha az odaadó szolgálat kilenc folyamata közül bármelyiket gyakoroljuk, sikert érhetünk el a lelki életben. A hívők (bhakták) azonban nem csak egy, hanem lehetőség szerint több módszert is gyakorolnak ezek közül. A legfontosabb gyakorlat az Úr dicsőségének hallgatása és éneklése. Hallhatunk és beszélhetünk Kṛṣṇa transzcendentális cselekedeteiről, vagy hallgathatjuk és ismételhetjük Szent Neveit a Hare Kṛṣṇa Mahāmantra formájában. E gyakorlatok segítségével a Kṛṣṇa iránti szeretet hamar felébred az ember szívében.

Srila Prabhupada

Amikor Kṛṣṇa híveit szolgáljuk, szintén odaadó szolgálatot végzünk, a szentírások szerint ezzel még elégedettebbé tehetjük az Urat, mint ha Őt magát szolgálnánk, Ő Maga is hívein, bhaktáin keresztül megközelíthető. Ezért a Kṛṣṇa-tudatú hívők számára nagyon fontos a bhakták, hittársak társasága és az odaadó szolgálat közös végzése.

Cimkék: