Könyvterjesztés és prédikálás – Bhaktivedanta Book Trust

A könyvterjesztő misszió – tudás és bölcsesség lelki könyvekből

Az emberek többségükben először a templomokon kívül találkoznak a Kṛṣṇa-hit szerzeteseivel és világi híveivel. Ennek leggyakoribb példája, amikor valaki a köztereken prédikáló könyvárusokkal kerül kapcsolatba. A könyveket bemutató és árusító hívek a könyvek ellenértékeként adományokat gyűjtenek. A könyvekért kapott adományok az egyházi tevékenységek fenntartását és a jótékonysági munkát támogatják.

Könyvosztó szerzetes
A Kṛṣṇa-tudatú szervezetnek mind szellemi, mind anyagi szempontból egyik fő tartópillére Śrīla Prabhupāda könyveinek terjesztése. A kisebb terjedelmű könyvek, például A tökéletesség útja, A tanítások nektárja, Az önmegvalósítás tudománya, vagy a Srī Caitanya tanítása összefoglaló, tájékoztató művek a Kṛṣṇa-hit alapfilozófiájáról, illetve történetiségéről – kezdetben, amikor valaki ismerkedik filozófiánkkal, ezekből érdemes szemezgetni és olvasni.
A hívők emellett ősi, szanszkrit nyelvű szent iratok fordításait is árusítják, amelyeket Śrīla Prabhupāda ültetett át angol nyelvre, és látott el filozófiai és gyakorlati magyarázatokkal. Ezek már mélyebb és nagyobb terjedelmű könyvek, és igen részletesen megismerhető belőlük a Kṛṣṇa-tudat filozófiája. Ilyen művek például a Bhagavad-gītā és a Srīmad-Bhāgavatam tizenkét Éneke.

Śrīla Prabhupāda által írt vagy magyarázatokkal ellátott jelentősebb kötetek:

• A bölcsesség királya
• A Bhagavad-gíta úgy, ahogy van
• Könnyű utazás más bolygókra
• Kṛṣṇa, az Isten Legfelsőbb Személyisége
• Kṛṣṇa-tudat: a szeretet és odaadás yogája
• Az odaadás nektárja
• Az önmegvalósítás tudománya
• Śrī Caitanya tanítása
• Śrī Caitanya-Caritāmṛta
• Śrī Īśopaniṣad
• Srīmad-Bhāgavatam
• Születésen és halálon túl
• A tanítások nektárja
• A tökéletesség útja
• Visszatérés

A Bhagavad-gītā – Úgy, ahogy van
A Bhagavad-gītā a védikus irodalom egyik alapműve, a legfontosabb, esszenciális tanításokat tartalmazza, amely mindazok számára készült, akiknek nincs elég idejük arra, hogy áttanulmányozzák a végeláthatatlan védikus irodalmat. Eredetileg a Mahābhārata című eposz része, de önállóan még nagyobb hírnévre tett szert, mint a teljes mű. Jelentősége a hinduizmuson belül hasonló mértékű, mint a keresztény vallásban a Bibliáé, nevezik ezért olykor India bibliájának is. Filozófiai mélységeire pedig nem csak Keleten figyeltek fel, hanem a nyugati világban is sok gondolkodó nagyra értékelte – beleértve példának okáért G. W. F. Hegelt vagy Albert Einsteint, akik méltatták a művet.

BhagavadGita
A Bhagavad-gītā (rövidítése: BG) cím szó szerint azt jelenti, hogy „Isten éneke” – lévén az Úr Maga beszéli el a tanításokat barátjának, Arjunának (ejtsd: Ardzsunának). Tizennyolc fejezetből és hétszáz szanszkrit nyelvű ślokából (ejtsd: slóka; négysoros versből) áll a mű, amely több mint ötezer éve örvend köztiszteletnek.
A világirodalom egyik legalapvetőbb filozófiai párbeszédének tartják. A Gítā a Mahābhārata egyik legnagyobb feszültségű pontján hangzik el. Két hatalmas sereg, az öntelt Kuruk és a jámbor Pāndavák ütközete előtt állunk. Arjuna, a Pāndavák legkiválóbb harcosa szorong az előreláthatólag sok emberáldozatot követelő harc előtt.

Kétségeivel Kṛṣṇához fordul, aki magára vállalta Arjuna harci szekerének hajtását:
„Most zavarban vagyok a kötelességemet illetően, és szánalmas gyengeségem miatt elvesztettem önuralmamat. Ebben a helyzetben kérlek Téged, mondd meg világosan, mi a legjobb számomra! Most a tanítványod vagyok, egy lélek, aki meghódolt Előtted. Kérlek, oktass engem!” (BG. 2.7)

Arjuna a Legfelsőbb Személyként, Istenként fogadja el Kṛṣṇát, aki kedvtelései végzése érdekében szállt alá a Földre. Kérdéseket intéz Hozzá, és a válaszokból, párbeszédükből kirajzolódnak a védikus filozófia körvonalai, vagyis a Bhagavad-gītā mondanivalója.

A Bhagavad-gītā öt fő témáról tanít. Ezek:

1. az Istenség Legfelsőbb Személyisége;
2. az anyagi természet;
3. az élőlények;
4. az örök idő;
5. a különféle tettek és azok visszahatásai.

Śrīla Prabhupāda fordítása
A Bhagavad-gītā korábbi fordítói inkább a mű szépirodalmi jellegére fókuszáltak és ezért sokszor félretolták a tanítások lényegét, Kṛṣṇa személyét, és saját elképzeléseiknek és filozófiájuknak adtak helyet akarva-akaratlanul. A mű célja azonban Kṛṣṇa személye, ahogyan azt maga a Gītā is elmondja. A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda munkája pontos. Fordításának és magyarázatának célja, hogy az olvasót Kṛṣṇa felé vezesse. Éppen ezért a Bhagavad-gītā – Úgy, ahogy van egyedülálló alkotás, és a Gītā legpontosabb fordítása.

Srīmad-Bhāgavatam
A Srīmad-Bhāgavatam kiemelkedő helyet foglal el India írott bölcseletében. Időtlen bölcsességét az emberi tudás minden területét átfogó ősi szanszkrit szövegek, a védikus irodalom kötetei őrzik. Eredetileg szájhagyomány útján maradtak fenn, s első ízben Śrīla Vyāsadeva, „Isten irodalmi inkarnációja” jegyezte le őket.

Összeállításuk után Śrīla Vyāsadeva lelki tanítómestere arra biztatta, hogy tegye közzé a védikus írások lényegét a Srīmad-Bhāgavatam formájában. A Srīmad-Bhāgavatam, melyet „a védikus irodalom érett gyümölcsének” neveznek, a védikus tudás legteljesebb és leghitelesebb bemutatása.
A Bhāgavatam összeállítása után Vyāsa a tanítást átadta fiának, Śukadeva Gosvāmīnak, aki később a Gangesz partján a szentek gyülekezetében az egészet elmondta Parīkṣit Mahārājának, a világ szentéletű és bölcs uralkodójának. Parīkṣit Mahārājának a tudomására jutott, hogy egy héten belül meg fog halni, ezért lemondott egész királyságáról és visszavonult, hogy a Gangesz partján böjtöljön haláláig, s lelki megvilágosodást érjen el. Parīkṣit Mahārāja bölcs kérdései és Śukadeva Gosvāmī csodálatos válaszai az önvaló természetétől a világegyetem eredetéig mindent felölelnek. E kérdések és válaszok alkotják a Srīmad-Bhagāvatam alapját – a párbeszéd hallgatói mind továbbhagyományozták az isteni bölcsességet.

bbt_konyvek
A Bhāgavatam első, magyarázattal ellátott, teljes fordításával először találkozhat az olvasóközönség. Az első tizenkét kötet (az Első Énektől a Tizedikig) Ő Isteni Kegyelme A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, a Krisna-tudat Nemzetközi Szervezetének alapító ācāryája, az indiai vallásbölcselet elismert tanítója tudományos és odaadó erőfeszítésének eredménye. A szanszkrit nyelv terén bizonyított tudományos felkészültsége, alapos jártassága, úgy a védikus kultúrában, mint a modern életmódban lehetővé teszi, hogy érdekfeszítően tárja a Nyugat elé ezt a jelentős művet.
A rendkívül átfogó tolmácsolás – az eredeti szanszkrit szövegek, a latin betűs átírás, az egyes szavak magyar megfelelői, a nagyszerű fordítás és a magyarázatok – a téma szakértőinek és az egyszerű laikusnak egyaránt rendkívüli élményt jelenthet. A Bhaktivedanta Book Trust kiadásában megjelent sokkötetes írás minden bizonnyal hosszú időre jelentős helyet foglal majd el a modern ember intellektuális, kulturális és lelki életében.

Könyvekről érdeklődnél, vásárolnál? Írj nekünk! info@krisna.hu

Cimkék: ,