Szegényélelmezés – Ételt az Életért Alapítvány

Misszió
Az Ételt az Életért (Food for Life) Szegényélelmezési és Mentálhigiénés Program a Krisna-tudat Nemzetközi Szervezetének (ISKCON) humanitárius szolgálata. Míg a könyvek terjesztése, az utcai zenés felvonulások és a vasárnapi istentiszteletek az emberek lelki felemelkedését szolgálják, addig az ételosztó misszió a rászorulók létfenntartással kapcsolatos gondjain enyhít világszerte. Meggyőződésünk, hogy a mindennapi étel biztosításával a rászorulók közelebb kerülnek életük rendezéséhez, az éhezés viszont ellehetetleníti az életvezetésről történő bármiféle gondolkodást.
Az Ételt az Életért honlapja: www.karitativ.hu

Történeti háttér – nemzetközi jelenlét
A programot 1972-ben indította útjára Śrīla Prabhupāda, a Krisna-tudat Nemzetközi Szervezetének alapító lelki tanítómestere, amikor egy kalkuttai templom ablakából kinézve arra lett figyelmes, hogy a templom háta mögött kisgyerekek hadakoznak az ebédmaradékok megszerzéséért. Mivel a hindu vaiṣṇava világvallás szerint a könyörületesség alapvető norma, Śrīla Prabhupāda arra kérte tanítványait, segítsenek abban, hogy a világon bármely Kṛṣṇa-templom legalább tíz kilométeres körzetében ne legyen éhező ember.

Food For Life
A fentiek szellemében az „Ételt az Életért” karitatív program keretében önkénteseink e négy évtized során, a Föld hatvan országában több mint 140 millió tál meleg ételt és több tízezer tonna tartós élelmiszert osztottak ki az éhezők között, főként a katasztrófa sújtotta területeken. Többek között Szarajevóban, Koszovóban, Groznijban a csecsen háború során, a Srí Lanka-i szökőár, illetve a Haitit, majd később a Japánt sújtó földrengés idején, ahol sok ezer kétségbeesett polgár részesült a hívők segítségében. A világ százötven városában naponta 30 000 adag tápláló, vegetáriánus étellel szolgálunk a rászorulóknak az ISKCON jóvoltából.

Ételt az Életért Magyarországon
Az utóbbi években hazánkban égető problémát jelent a társadalom perifériájára került honfitársaink szociális ellátása, s jelenleg e közfeladat ellátásában 10% körüli a civilek aránya. A hatékonyabb szervezeti működés, illetve a pályázati lehetőségek igénybevétele érdekében alapította meg 1999-ben a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége az Ételt az Életért Közhasznú Alapítványt, melynek célja az emberek testi-lelki szenvedésein való enyhítés ― tápláló, vegetáriánus ételek osztásával.

fflreg

Az „Ételt az Életért” misszió célja lényegében az, hogy vegetáriánus ételek ingyenes osztásával békés egyensúlyt teremtsen a világ élelmezésében. Mára a Kṛṣṇa-hívők őszinte törekvésének eredményeképpen a program a világ legjelentősebb vegetáriánus étkeztetési mozgalmává nőtte ki magát.
Az ősi India védikus írásainak tanításaira támaszkodva a Kṛṣṇa-hívők kizárólag olyan, zöldségekből, gyümölcsökből, gabonákból, tejtermékekből és olajos magvakból készített ételeket fogyasztanak, melyeket előbb felajánlottak Istennek áldozat gyanánt. Ezek a megszentelt ételek tisztítják a szívet és a lelket, így a Kṛṣṇa-hívők által kínált ételek nemcsak a testi szükségleteket elégítik ki, hanem egyben segítenek visszaállítani a lélek eredeti, szeretetteljes kapcsolatát az Istenség Legfelsőbb Személyiségével és segítenek a belső béke elérésében.

Tevékenységeink

Nyilvános étkeztetés
2001 óta Budapesten napi szinten több száz főre szolgálunk fel meleg ebédet, kenyeret, innivalót, idénygyümölcsöt és joghurtot. Évente 150 – 200000 adag étel kerül szétosztásra ilyen módon. Az ilyen jellegű akciók elsősorban a háztartással rendelkező, ám alacsony keresetű rétegeket, a kisnyugdíjasokat és a nagycsaládosokat érintik, de létminimumon élő fiatalok, pszichiátriai betegek és fedél nélkül élők is kézzelfogható segítséget kapnak. Étkeztetési programunk tehát a hajléktalanellátás mellett a családsegítésnek és az idősgondozásnak is nélkülözhetetlen részét képezi.

Családsegítés
E program keretében Budapest III. és VII. kerületében a helyi családgondozó és gyermekvédelmi központtal együttműködésben naponta 1000 adag meleg ebédet, pékárut, gyümölcsöt, joghurtot osztunk szét. Budapest mellett Egerben, Miskolcon és Debrecenben zajlik hasonló program.
A szolgáltatást kizárólag az együttműködő szociális intézmény által megjelölt emberek vehetik igénybe. Az igénybevevők 80%-a anyagi nehézségek és a munkanélküliség miatt igényel támogatást, így ha az étkezése megoldódik, akkor az ezáltal megtakarított pénzösszegből képes tartozásait törleszteni, rezsiköltségeit, egyéb kiadásait fedezni. Szolgáltatásunk így preventív jellegű, a lakhatás elvesztésének megelőzését célzó ellátási forma.

Gyermekétkeztetés
A fiatal nemzedék testi-lelki egészsége a társadalom közös érdeke, ezért gyermekétkeztetési programunk keretében az Alapítványnak felajánlott adományokat rendszeresen gyermekotthonokba, és a családok átmeneti szállóiba szállítjuk, hogy segítséget nyújtsunk a hátrányos helyzetű tanulók fizikai és mentális fejlődésében. Évről évre bővül az így ellátott gyermekotthonok és egyéb intézmények száma, akiket friss meleg ebéddel, édességekkel, joghurttal és gyümölccsel ajándékozunk meg.

Ünnepi ételosztás
1989 óta minden év karácsonyán megrendezzük háromnapos, napi 1300-1500 főt ellátó ételosztási programunkat, ahol meleg ebéddel látjuk vendégül mindazokat, akiknek nincs hol, vagy nincs kivel az ünnepi asztal mellé ülni. Ilyenkor nem csak meleg ételeket, hanem pékárut, gyümölcsöt, minőségi tartós élelmiszereket, szaloncukrot tartalmazó hidegélelmiszer-csomagot, valamint több zsák meleg ruhát, lehetőség szerint játékokat, könyveket is osztunk. Az utóbbi esztendőkben Karácsony mellett más nagyobb ünnepeken, pl. Húsvét vagy Gyermeknap alkalmából is tartottunk kiemelt ételosztást.

Ételosztás a Blaha Lujza téren

Ételkiszállítás
Alapítványunk több éve foglalkozik meleg ételek és hideg csomagok intézményekbe történő kiszállításával. Kecskeméten rendszeres az idősek házhozszállításos jelleggel történő étkeztetése, Budapesten más segélyszervezetek, pl. nappali melegedők együttműködésével heti több száz főnek jut rendszeres meleg ebéd.

Rendezvények, nyári fesztiválok
Gyakran rendezvényekhez kötve osztunk egytálételeket. Ezen alkalmakon nem a rászorulók képezik a célcsoportot, hanem az adott programokon résztvevő emberek. Az ezekre az alkalmakra készített vegetáriánus ételeink indiai jellegűek, így a főztünkbe kóstoló vendégek egyúttal a Kṛṣṇa-hívők mindennapi életének egy szeletéből is ízelítőt kapnak.

Hogyan segíthet?

Lelki gyökerekkel rendelkező szervezet lévén a világ problémáinak lelki alapokon nyugvó megoldására törekszünk. Az éhezést illetően meggyőződésünk, hogy amint az emberek megértik az élőlények lelki egyenlőségét, megtanulják megosztani egymással a föld kincseit, s így békét teremtenek egymás között. Vegyen Ön is részt ebben!

Bankszámlaszámunk: MKB 10300002-10631840-49020019
Ha programjaink elnyerték tetszését, és szívesen nyújtana támogatást karitatív tevékenységeink sikeréhez, akkor például az alábbi támogatási kategóriákból választhat.
1 fő 1 heti ebédje 1.500 Ft
50 fő 1 napi ebédje 15.000 Ft
100 fő 1 napi ebédje 30.000 Ft
Főzőkonyha 1 havi rezsiköltsége 450.000 Ft
1 heti ételosztás teljes költsége 2.000.000 Ft
Természetesen a fenti kategóriáktól eltérő összeggel is támogathatja tevékenységeinket.

A támogatások adóleírási lehetőségei
Alapítványunkat 7439. sorszám alatt közhasznú szervezetként vette nyilvántartásba a Fővárosi Bíróság, s ezzel az intézet tevékenységének társadalmi haszna állami elismerést nyert. A hatályos jogszabályok alapján ez azt jelenti, hogy támogatóink jelentős adókedvezményekben részesülnek az általunk kiállított adóigazolás alapján.
A közhasznú szervezetnek, a közhasznú szervezettel kötött tartós adományozási szerződés keretében, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény (Ectv.) szerinti közhasznú tevékenység támogatására, vagy a Magyar Kármentő Alapnak, illetve a Nemzeti Kulturális Alapnak az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének 1. 20%-a közhasznú szervezet, 50%-a a Magyar Kármentő Alap és a Nemzeti Kulturális Alap támogatása esetén, 2. további 20%-a tartós adományozási szerződés esetén, de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege.
2010. január 1-től szervezetünk támogatása esetén adókedvezmény csak tartós adományozás esetén vehető igénybe: az adomány 100%-a egyéb ráfordításként elszámolható és még az adomány értékének 20%-a is csökkenti az adóalapot.
Tartós adományozás a Ksztv. szerint a közhasznú szervezet és támogatója által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás. A tartós adományozás tárgyában kötött szerződésben a támogató arra vállal kötelezettséget, hogy a támogatást a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében és az azt követő legalább három évben évente legalább egy alkalommal, azonos vagy növekvő összegben ellenszolgáltatás nélkül adja.
Nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatás nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére.
2010. január 1-től a magánszemélyek az adományaik (pénz, szolgáltatás, tárgyi adomány) után sajnos semmilyen adókedvezményre nem jogosultak.

Ételosztás 1%

1 %-os támogatás
Az összevont adóalapját terhelő, kedvezményekkel csökkentett és befizetett adója 2×1 százalékáról rendelkezhet. Az egyik egy százalékot a külön törvényben meghatározott alapítvány, társadalmi szervezet vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára juttathatja el, míg a másik egy százalékot valamely felekezetnek ajánlhatja fel.
Az Ételt az Életért Alapítvány adószáma: 18095575-1-41

Elérhetőségek:
Az Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány adatai:
Cím: 1039 Budapest, Lehel u. 15-17.
Telefon: (1) 274-6-247, (30) 678-3217
Honlap: www.karitativ.hu
E-mail: info@karitativ.hu
Facebook: www.facebook.com/etelosztas
Adószám: 18095575-1-41
Bankszámlaszám: MKB 10300002-10631840-49020019
Nyilvántartási sorszám: 7439.
Bírósági végzés száma: 11. Pk. 60163/1999
A bejegyzés dátuma: 1999. 03. 09.
A közhasznúsági nyilvántartásba vétel: 1999. 03. 09.

Cimkék: ,