Adatvédelmi iránylevek


A Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége tiszteletben tartja a webhelyeit meglátogató minden személy személyiségi jogait, és az Önről gyűjtött bármely információt arra használjuk fel, hogy tájékoztassuk Önt programjainkról, fesztiváljainkról. Mindezt az információk jogszerű felhasználásával tesszük.

Ezeket az információkat a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közösségén kívül nem közöljük senkivel. Az információkat a magyar jog adatvédelemre vonatkozó jogi előírásaival összhangban kezeljük és azokat csak az érintett személy hozzájárulásával továbbíthatjuk és tárolhatjuk.
Önnek, mint magánszemélynek jogában áll tájékozódni arról, hogy milyen információkat tárolunk Önről és szükség esetén módosításokat végrehajtani; Önnek szintén joga van felszólítani bennünket arra, hogy az információkat ne használjuk fel, illetve kérheti, hogy adatait töröljük a nyilvántartásból a következő e-mail címen: [email protected].

Tájékoztatás
Személyes adatai megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy azok a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége, mint adatkezelő (a továbbiakban: MKTHK) adatbázisába bekerüljenek, és azokat – esetleges tiltó nyilatkozata kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és külön engedélyezés nélkül a MKTHK a jövőben felhasználhassa szóróanyagainak kiküldéséhez. Az adatkezelés során az adatfeldolgozást az MKTHK (székhely: 1039 Bp. Lehel u. 15-17.) végzi. Az Ön által a regisztráció alkalmával önkéntesen megadott, személyes adatokat a MKTHK dolgozóin és adatfeldolgozóin kívül mások nem ismerhetik meg. Az Önről kezelt adatokat a MKTHK a jogszabályok által lehetővé tett vagy kötelezően előírt adattovábbítások kivételével csak az Ön kifejezett és előzetes hozzájárulása alapján továbbítja harmadik személyek részére.
A MKTHK az Ön adatait a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról – a törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően, bizalmasan kezeli.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: 02252-0001