Tevékenységeink

A Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége az ISKCON, a Krisna-tudat Nemzetközi Szervezetének részeként az általa előírt vallásos és karitatív tevékenységeket folytatja. E tevékenységek a szentírásokban (így a Bhagavad-gītāban és a Srīmad-Bhāgavatamban) fellelhető legfőbb etikai elveken nyugszanak. E tevékenységek összehangolt, együttes alkalmazása lehetővé teszi az ősi indiai, Védákon nyugvó, egy igen emberbarát és erőszakmentes kultúra ápolását és kiteljesedését, ezáltal a társadalom békésebbé formálását.

Hitélet

Közösségünk kiterjedt hitéleti tevékenységet folytat a Kṛṣṇa-tudat filozófiájának, a bengáli vaiṣṇava tradíciónak megfelelően. Magyarországon két nagyobb templomépület és kulturális központ, valamint több kisebb, ún. prédikáló központ áll az érdeklődők rendelkezésére, ahol a hívek a mindennapi vallásos gyakorlataikat (mantra meditáció, a Szent Név éneklése, imádság, a szentírások tanulmányozása, stb.) végezhetik. Ezek a helyszínek teret biztosítanak a lelki gyakorlatoknak, kiemelt programoknak, és a legfontosabb vallási ünnepeknek. Két helyszínen, Krisna-völgyben (Somogyvámoson) és Budapesten folyamatos oltári imádat zajlik. A hívők az oltáron az Úr Krisna megjelenési formáit imádják az előírt kellékekkel és vallásos folyamatokkal. A templomépületek e mellett helyszínéül szolgálnak a tradicionális védikus esküvőknek, és más, a kisgyermekeseket, családosokat érintő tisztító rítusoknak. Folytatás >>

hitelet

Az ősi, védikus kultúra ápolása

A központok emellett a védikus kultúra és a kulturális közösségi élet ápolására is szolgálnak, könyvtárhelyiséggel, előadóteremmel, indiai könyvgyűjteménnyel. A védikus kultúráról szóló előadások Budapest belvárosában is elérhetők, vegetáriánus éttermeinkben, és az életmód-központokban. A kultúra elemeivel az évente megrendezett India-fesztiválokon, a Krisna-völgyi Búcsúban, a Balaton mentén haladó vándorfesztiválon, és a fővárosi Szekérfesztiválon is megismerkedhetnek. A programok legnagyobb része ingyenes az érdeklődők számára. Folytatás >>

vedikus-kultura-apolasa

Lelki oktatás

A Kṛṣṇa-tudat központjaiban rendszeres, a védikus írások bölcsességén alapuló oktatás zajlik, ezek közül kiemelkedő a csillaghegyi épület. A lelki oktatás mellett kimagasló figyelmet kap az egészségnevelés. Főiskolánk, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola jóga és teológia szakokon biztosít akkreditált, államilag elismert főiskolai diplomát (alap és mesterfokon), a templomépületben pedig lehetőség van a Kṛṣṇa-tudat etikai elveinek és gyakorlatának megismerésére is, filozófiai előadások, nyílt hétvégék, illetve bentlakásos oktatási programok formájában. A Kṛṣṇa-hívő családok gyermekei számára egyházunk védikus rendszerű általános iskolát (gurukulát) működtet. A Srí Prahláda Általános Iskola államilag elismert képzést nyújt a legifjabb Kṛṣṇa-hívők számára, a Nemzeti alaptantervben foglaltakat a gyermekek a vaiṣṇava életszemléletnek megfelelően sajátíthatják el. Folytatás >>

Lelki oktatás

Könyvterjesztés

A lelki oktatás a Kṛṣṇa-tudat szentírásain, filozófiai könyvein, és Śrīla Prabhupāda munkáin nyugszik, amelyeket a hívők nem csak tanulmányoznak, hanem könyvterjesztő, prédikáló mozgalmuk keretében igyekeznek minden emberrel megismertetni. A könyvterjesztő misszió a Kṛṣṇa-hívők hitéletének alapköve. A filozófiai és lelki témákat taglaló írások az Úr Kṛṣṇától származó kinyilatkoztatott tudást (saját szavait), illetve a bölcsek, tanítók tényfeltáró magyarázatait tartalmazzák. Folytatás >>

Könyvosztó szerzetes

Szegényélelmezés

Az MKTHK, Ételt az Életért szegényélelmezési programjának keretében nehéz helyzetben élő családok, idősek, rászorulók számára az ország több pontján, rendszeres, napi szintű ételosztást tart. Naponta közel 1700 fő számára biztosítanak ellátást. A szegényélelmezési missziót a hívők közterületen, más szervezetekkel való együttműködésben zárt helyszíneken, gyermekintézményekben, valamint katasztrófa sújtotta övezetekben valósítják meg.
A hívők mindemellett vegetáriánus éttermeikben és központjaikban Istennek felajánlott, erőszakmentes alapanyagokból készülő, ún. lelki ételeket is kínálnak a vendégeknek. Folytatás >>

Szegényélelmezés

Kommunikáció és sajtókapcsolatok

Egyházunk ugyanakkor kiemelten fontosnak tartja a más egyházakkal, társadalmilag kiemelten hasznos civil szervezetekkel, és különböző társadalmi csoportokkal való kapcsolattartást, amelyet az MKTHK Társadalmi Kapcsolatok és Sajtóirodája végez. A vallásközi programok szervezésén túl kiemelt hangsúlyt fektetünk a különböző médiákkal való kapcsolattartásra, hogy a hívők munkáját e csatornákon keresztül az emberek mélyebben is megismerhessék. Folytatás >>

sajtóiroda

 

Cimkék: ,