Vezető Lelkészünk, Sivarama Swami


Életrajzi áttekintés

Sivarama Swami 1949-ben született Budapesten. Az ’56-os események hatására családjával Kanadába emigrált. A montreali McGill egyetemen mérnöki tanulmányokat folytatott, ám a diplomázás előtti évben érdeklődése a keleti filozófiák és vallások felé fordult – ekkor ismerkedett meg a Krisna-tudat tanításaival.

1973-ban csatlakozott a Krisna-tudat Nemzetközi Szervezetéhez (ISKCON) és a szervezetet megalapító A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda személyes tanítványa lett, akitől avatást fogadott el. 29 esztendősen a lemondott sannyāsa életrendbe lépett, ekkor kapta a tiszteletreméltó Śivarāma Swami nevet. Ezt követően egész életét az emberek felvilágosításának, segítésének és a transzcendentális tudás terjesztésének szentelte. A Krisna-hívők nemzetközi szervezetének tagjaként újabb és újabb templomok megalapításában vett részt, szolgálatot végzett Kanadában, az Egyesült Államokban, Írországban, Angliában, Romániában, Törökországban és végül hazánkban is. 1986-2019 között az ISKCON Vezető Testületének (GBC) tagja.

Hazánkba 1987-ben látogatott el először, az egyik elsőmagyar Krisna-hívő, Parama-karuna dāsa meghívására, akivel hét évvel korábban találkozott Indiában. Kezdetben inkognitóban, életét kockáztatva, parókában és álruhában jött át a határon. A még kommunista uralom alatt álló Magyarországon, származásának és nyelvismeretének köszönhetően hamar megkezdhette az akkor még „tiltott bölcsességnek” számító hindu-vaisnava filozófia oktatását. Az akkoriban Anglia vezető lelkészeként is tevékenykedő Śivarāma Swami ösztönzése és támogatása rendkívüli hatást gyakorolt a magyar hívők közösségére. A diktatúra ellenére mind több és több fiatallal ismertette meg az ősi indiai kultúrát, a rendszerváltozás pedig tovább segítette a szellemi kinyílást.

A ’90-es években az ő inspirációjára indult el hazánkban is a Food for Life, vagyis az Ételt az Életért Szegényélelmezési Program, mely jelenleg már 500.000 adag ételt oszt ki évente. Szellemi és alapító atyja a 286 hektáros Krisna-völgy Indiai Kulturális Központ és Biofarmnak, amely Európa egyik legjelentősebb ökofalujává nőtte ki magát. Irányítása alatt a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége mára hazánk negyedik legtámogatottabb vallási felekezetévé vált.

Publikációi, kiterjedt közéleti tevékenysége, valamint vallásközi párbeszédek során folytatott építő munkássága mára az egyik legkiemelkedőbb és legismertebb hindu vallási vezetővé tették őt Európában és Indiában egyaránt. Munkásságát a magyar kormány 2009-ben a Magyar Köztársasági Érdemérem Arany Keresztjével ismerte el. 2010-ben meghívást kapott a Világvallások Parlamentjének egyeztetéseire, valamint az Európai Vallási Vezetők találkozójára. Az ENSZ által elismert Vallások a Békéért (Religions for Peace) elnevezésű szervezet öt vallásközi tanácsának európai ága, az Európai Vallási Vezetők Tanácsa (European Council of Religious Leaders) 2014-ben Śivarāma Swamit választotta meg az európai hinduk képviselőjének.

Az elmúlt 25 évben számos nemzetközi kampányban is részt vett, a vallási és más kisebbségek megkülönböztetése ellen és a vallásszabadság érvényesítéséért harcolt. 4 évtizede folytatja szolgálatát a Krisna-tudatos misszióban, szerte a világon több ezer tanítványt fogadott el, akikkel aktív kapcsolatot ápol. Lelkészi, prédikációs és lelki gondozói tevékenysége mellett elsősorban írói tehetségéről és aktivitásáról ismeretes. Irodalmi munkássága rendkívüli, mind nyelvi igényessége, mind mélyreható tudományos kutatási eredményei tekintetében.

  • Text
  • Example
  • Example
  • Example