Image

A Bhagavad-gītā, úgy ahogy van (hangoskönyv) Korszakokon keresztül a világ legnagyobb elméi fordultak a Bahagavad-gītāhoz, hogy választ találjanak benne az élet örök érvényű kérdéseire...

Hallgasd meg >>

A Bhagavad-gītā, úgy ahogy van Korszakokon keresztül a világ legnagyobb elméi fordultak a Bahagavad-gītāhoz, hogy választ találjanak benne az élet örök érvényű kérdéseire...

Srīmad-Bhāgavatam – 12 Ének
Ez a tizennyolcezer versből álló monumentális alkotás, amelyet a védikus irodalom fája érett gyümölcsének neveznek a védikus tudás legteljesebb és leghitelesebb magyarázata.

Śrī Caitanya-caritāmrta Ez a könyv a legfontosabb alkotás Śrī Caitanya Mahāprabhu, az Istenség Legfelsőbb Személyisége alászállt formájának életéről és tanításairól.

  • Prabhupada
  • Sri Brhad Bhagavatamrta
  • Úton önmagunk felé
  • Az önmegvalósítás tudománya

Satsvarūpa dāsa Goswami: Prabhupāda Egy bölcs, egy ember élete és öröksége Satsvarūpa dāsa Goswami életrajza Śrīla Prabhupādáról, aki megajándékozta a nyugati világot a Kṛṣṇa-tudat csodálatos kultúrájával.

Śrīla Sanātana Gosvāmi: Śrī Bṛhad Bhāgavatāmṛta „Isteni mesterünk Bhāgavatāmṛtájában maradéktalanul föltárta a bhakti filozófiájának édes igazságait, annak legmélyebb titkaival együtt.” – Śrīla Rūpa Gosvāmi Prabhupāda

Ő Isteni Kegyelme A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda: Úton önmagunk felé A materializmus tikkasztó sivatagából mutat kiutat ez a könyv, s elvezet bennünket egy emelkedettebb, lelki síkra, ahol megtudhatjuk, kik vagyunk valójában, honnan jövünk, és mi az a végső cél, amit el kell érnünk.

Az önmegvalósítás tudománya Interjúk, előadások, esszék és levelek érdekfeszítő, megannyi tudnivalót rejtő gyűjteménye az önmegvalósítás tudományáról. Ki vagy te? A tested vagy? Vagy az elméd? Vagy valami ennél finomabb?

  • Születésen és halálon túl
  • Visszatérés
  • Mahabharata
  • Ramayana

Ő Isteni Kegyelme A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda: Születésen és halálon túl
Van-e élet a halál után? Śrīla Prabhupāda arról beszél, hogyan vándorol a lélek egyik testből a másikba, s elmondja azt is, hogyan ér véget a születés és halál körforgása, ha eljutunk végső otthonunkba.

Ő Isteni Kegyelme A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda: Visszatérés
A reinkarnáció tudománya Képesek-e más élőlények – például az állatok – emberi testben megszületni? Újraszülethet-e az ember állatként, s ha igen, akkor hogyan és miért? Örök körforgás-e a lélekvándorlás, vagy véget ér valahol? Szenvedhet-e lélek örökké a pokolban, illetve lehet-e örök élvezetben része a mennyekben?

Krisna Dharma: Mahábhárata
A Mahábhárata mottója szerint „ami nem áll ebben a könyvben, azt hiába keresnénk bárhol a világon“. Hatalmas hősök, aljas cselszövők, lánglelkű férfiak és erényes nők, félistenek és démonok, királyok és alattvalók, bölcsek és ostobák vonulnak fel benne, és keresi ki-ki a maga boldogságát.

Krishna Dharma: Rámájana A Rámájana, India ősi eposza a világ legrégebbi írásainak egyike. Lenyűgözően izgalmas, mégis felemelő meséje erényről és becsületről, jó és gonosz harcáról, a lélek bölcsességéről, életről és halálról korszakokon keresztül megszámlálhatatlan nemzedéknek volt féltve őrzött kincse, s mind a mai napig ott él nem csak India, de egész Ázsia népének szívében.

Image
Image

A Vissza Istenhez Magazin a Magyarországi Krisna-tudat Hívők Közössége által szerkesztett és kiadott, negyedévente megjelenő színes magazin, amely a Krisna-tudattal kapcsolatos legfontosabb kérdésekkel, aktualitásokkal és örökérvényű témákkal, valamint lelki és életmódbeli tartalmakkal kíván az olvasók kedvébe járni. A magazin elsőként Back to Godhead néven jelent meg Indiában, Kalkuttában, amelyet maga A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada szerkesztett a 60-as években.

Image