Image

KÖNYVEINK

Image

Śrīla Prabhupāda 1896-ban született az indiai Kalkuttában. A család gyakorló gaudíja vaiṣṇava (Kṛṣṇa-hívő) volt. Abhay Charan nevet kapta, beceneve Nandu volt, mivel Nandotszava napján egy nappal Kṛṣṇa születésnapja után született. Kiváló eredménnyel végezte tanulmányait a kalkuttai Scottish Churches’Collegen-on. Diplomát szerzett filozófiából, közgazdaságtanból és angolból. 1922-ben ismerkedett meg lelki tanítómesterével Bhaktisiddhānta Sarasvatī Thakurral, akit a modern India egyik legnagyobb vaiṣṇava szerzetesének tartanak. Bhaktisiddhānta kivételes képességekkel rendelkező tudós és polihisztor volt, valamint számos gauḍīya vaiṣṇava kolostort alapított a szubkontinens több pontján. 11 évvel később hivatalos lelki avatásban részesítette Śrīla Prabhupādát. Lelki tanítója kérésére a következő években angol nyelvű magyarázatot írt az egyik legtekintélyesebb vaiṣṇava szentíráshoz, a Bhagavad-gītā verseihez. 1944-ben, amikor a világot elborította a második világháború pokla, békét és az Isten iránti tiszta odaadást hirdette a Vissza Istenhez folyóirat hasábjain. Később teljesen visszavonult, szannyasa avatást kapott (lemondott életrendbe lépett) és minden idejét a tizennyolcezer verset számláló Śrīmad-Bhāgavatam (Bhagavata Purāna) fordításának szentelte.

1965-ben élete legnagyszerűbb, egyben legkockázatosabb vállalkozásába fogott lelki tanītómestere kérésére. Egy teherhajó fedélzetén, hét dollárral a zsebében, 69 évesen elindult az Amerikai Egyesült Államokba, hogy megismertesse a vaiṣṇava tanításokat a nyugati világgal. Rendkívüli erőfeszítések árán és tiszta odaadásának köszönhetően, 1966-ban sikerült létrehoznia az ISKCON szervezetét. (International Society for Krishna Consciousness, magyarul a Kṛṣṇa-tudat Nemzetközi Szervezetét). Śrīla Prabhupāda tehát nem egy új vallást alapított, hanem egy olyan világméretű szervezetet hozott létre, amely a világ minden részén lehetőséget nyújt az embereknek a vaiṣṇava filozófia megismerésére és az ezen alapuló vallásos életmód gyakorlására.

A következő évtizedben száznyolc templomot épített a világ legfontosabb nagyvárosaiban, több ezer tanítványt fogadott el életkortól és bőrszíntől függetlenül. Önfenntartó farmközösségeket, vallásos oktatást nyújtó iskolákat, és mindenki számára nyitott vegetáriánus éttermeket alapított. Sokan India egyik legnagyobb tudósaként, filozófusaként, és kulturális nagyköveteként tisztelik Śrīla Prabhupādát. Az 1976-os Britannica Book of Year szerint: „Śrīla Prabhupāda tudományos és irodalmi köröket kápráztatott el világszerte azzal, hogy az 1968. októbertől 1975. novemberig terjedő időszakban megírt és kiadott ötvenkét könyvet az ősi védikus kultúráról.”

Śrīla Prabhupāda könyveit eddig már több mint nyolcvan nyelvre lefordították a világon. Észak-Amerika egyetemein és a világ több ezer könyvtárában elérhetőek a nagyközönség számára is. Amit Śrīla Prabhupāda ezalatt a tizenkét év alatt véghezvitt, az csodával határos. Tizennégyszer körbeutazta a világot, könyveket írt, szentírásokat fordított, előadásokat tartott, és mindvégig személyesen oktatta tanítványait. 1977-ben hagyta el ezt a világot az indiai szent zarándokhelyen Vṛndāvanāban.

A Bhagavad-gītā, úgy ahogy van Korszakokon keresztül a világ legnagyobb elméi fordultak a Bahagavad-gītāhoz, hogy választ találjanak benne az élet örök érvényű kérdéseire. A Gītā, melyet India lelki bölcsessége ékességének tartanak, az ember alapvető természetét, környezetét s végül Istennel való kapcsolatát érintő mélységes védikus tudományt foglalja össze.

Több info és vásárlás

Hatalmas hősök, aljas cselszövők, lánglelkű férfiak és erényes nők, félistenek és démonok, királyok és alattvalók, bölcsek és ostobák vonulnak fel benne, és keresi ki-ki a maga boldogságát. A végtelenül izgalmas, fordulatos és lebilincselő történet mellett kirajzolódik az ősi, de máig eleven indiai kultúra teljes világképe, kozmológiája és ideálisnak tartott társadalmi felépítménye.

Több info és vásárlás

Ki vagy te? A tested vagy? Vagy az elméd? Vagy valami ennél finomabb? Tudod, hogy ki vagy, vagy csak gondolod, hogy tudod? És fontos ez egyáltalán? Materialista társadalmunk felvilágosulatlan vezetésével jóformán tabuvá tette az érdeklődést valódi, magasabb rendű önvalónk iránt. Helyette értékes időnket arra használjuk, hogy a testről gondoskodjunk, díszítsük és dédelgessük saját kedvére. Vajon van-e más alternatíva?

Több info és vásárlás

Ő Isteni Kegyelme A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda tanításai alapján. E könyv lapjain a Haré Krisna mantra erejéről olvashatunk és arról, hogyan tudunk általa eljutni valódi önmagunk és a legnagyobb boldogság birodalmába. Exkluzív beszélgetések George Harrisonnal és John Lenonnal!

Több info és vásárlás

A yogának számtalan formája van. De kik azok, akik valóban megértik, mi az igazi célja? A yoga azt jelenti, hogy feltesszük a kérdés: Ki vagyok én? Erről szól ez a könyv, melyet a szerző előadásaiból állítottunk össze.

Több info és vásárlás

Kevés olyan könyv van még, mely ilyen hosszú időn keresztül fennmaradt volna, mint ez az ötezer éves eposz. Maradandó népszerűsége már önmagában arról tanúskodik, hogy lapjai mély, örök érvényű bölcsességet rejtenek. Magában foglalja a Bhagavad-gítát, a lelki tudás világszerte nagyra becsült remekét, s eseményekben gazdag leírást ad arról a történeti közegről, melyben e megvilágosító erejű kinyilatkoztatás elhangzott.

Több info és vásárlás

A Rámájana része a Védáknak, India ősi szanszkrit iratainak. Ádi-kavjának, a legelső költeménynek is nevezik. Eredete az idők homályába vész, noha a védikus hagyomány követői úgy tartják, közel egymillió évvel ezelőtt íródott, míg napjaink történészei szerint sokkal később. Bármikor keletkezett is, a Rámájana mind a mai napig vitathatatlanul a világirodalom egyik legmegindítóbb, legszebb története. Főhőse Ráma király, aki a Napisten, Vivaszván dinasztiájában jelent meg.

Több info és vásárlás

A Bhagavad-Gītā legfőbb célja az, hogy megszabadítsa hallgatóját a testi életszemlélettől. Arjuna azért azonosult látszólag ezzel a szemléletmóddal, hogy az Úr átadhassa neki, s ezáltal nekünk is, a Bhagavad-Gītā tanításait. Nem csupán a transzcendentalisták legfőbb törekvése, hanem emberi mivoltunk egyik legfontosabb rendeltetése is az, hogy megszabaduljunk a testi éntudattól.

Több info és vásárlás

A Srīmad-Bhāgavatamot Bhāgavata Purāṇának is nevezik. E nagyszerű alkotás Kṛṣṇānak, illetve Viṣṇunak van szentelve, és az Ő különféle inkarnációinak megjelenését, cselekedeteit, illetve tanításait foglalja össze. 12 énekből, 332 fejezetből és 18 000 versből áll. A vaiṣṇavák szerint ez a legfontosabb Purāna, amely közvetlenül az Istenség Legfelsőbb Személyiségének dicsőségével foglalkozik.

Több info és vásárlás

„A természet IQ-ja megvilágosító erejű élmény mindazok számára, akik eddig azt hitték, hogy az evolúció bizonyított tény. Perdöntő érv azok számára, akik hallottak már pro és kontra érveket az evolúcióelméletről, de eddig bizonytalanok voltak. Továbbá meggyőző példatár azok számára, akik egy spirituális paradigmát szeretnének bevezetni a modern tudományba.” Prof. Rajesh Jalnekar, PhD, Vidhwakarma Műszaki Egyetem tudományos dékánja

Több info és vásárlás

ŚRĪMAD BHĀGAVATAM 10. ÉNEK 2. KÖTET

Több info és vásárlás

Eredetileg szájhagyomány útján maradtak fenn, s első ízben Śrīla Vyāsadeva, Isten „irodalmi inkarnációja” jegyezte le őket ötezer évvel ezelőtt. A Śrīmad-Bhāgavatam nem más, mint Vyāsadeva „magnum opusa” és egyben saját írásaihoz, a Védákhoz fűzött magyarázata. A Śrīmad-Bhāgavatam, amelyre úgy tekintenek, mint „a Védikus Irodalom fájának érett gyümölcse”, a védikus tudás legteljesebb és leghitelesebb megvilágítását tárja elénk.

Több info és vásárlás

Vannak olyan könyvek, amik olyan mélyek és igazak, hogy olvasásuk közben megváltozunk. A könyv utolsó oldala után a betűk a szívünkben életre kelnek. Ez egy ilyen könyv, ahogyan a Mahábhárata és Bhagavad-gita is.

Több info és vásárlás

A nyugati ember egyre inkább kelet felé fordul azokért a válaszokért, amikkel harmóniára és kiegyensúlyozottságra tehet szert. A Védák , India több mint 5000 éves szent iratai az univerzum spirituális bölcsességét tartalmazzák. Ez a könyv egy mindenki számára érthető, előképzettséget nem igénylő feldolgozása az ősi védikus filozófiának és élet bölcsességeknek.

Több info és vásárlás

Amikor egy család vagy egy baráti társaság körbeüli az inycsiklandó fogásokkal megrakott asztalt, az a jeles napok egyik fénypontja. Már maga az étel is jelzi, hogy az adott nap eltér a megszokottól. Ilyenkor minden háziasszony próbálja a legfinomabb menüvel elkápráztatni szeretteit, így van ez akkor is ha valaki vegetáriánus étrendet folytat.

Több info és vásárlás

A vegetáriánus szó jelentése a latin vegetus szóból származik, melynek jelentése egész, egészséges, friss, élettel teli, testben és lélekben életerős ember. Az indiai vegetarianizmus évmilliókra nyúlik vissza, a testet, a lelket és az elmét is egyaránt táplálja.

Több info és vásárlás

Mit találsz a könyvben? Az ayurveda alapjainak leírását. Az ayurveda gyakorlati tanításait( a különböző testtípusok jellemzőit, az ízek szerepe a gyógyitásban, évszakonként szerinti étkezést, ayurvédikus étrendeket.) Hetven kipróbált receptet, melyet a főzésben kevésbé járatosak is el tudnak készíteni. Megismerheted a fűszerek használatát.

Több info és vásárlás

Az ayurvedikus gyógyítás elsősorban az egészségmegőrzés és betegségmegelőzés szempontjából fontos, általános testalkati és életmódbeli megfontolásokat tárgyalja, valamint gyakori betegségek otthon elkészíthető orvosságait ismerteti. Sok betegséget magunk is tudunk orvosolni, vagy legalábbis előmozdíthatjuk gyógyulásunkat.

Több info és vásárlás

Könyvünk dialógusaiban Krisna-völgyi vezetői adják át tudásuk legjavát, és vallanak két évtizedes szakmai tapasztalataikról. Kérdések százaira válaszolunk számos recepttel, gyakorlati útmutatóval, rendkívül olvasmányos formátumban.

Több info és vásárlás

A henna egy különleges növény, amely az életünk nagyon sok területén használható. Habár a legtöbben egy kiváló, természetes hajfestékként ismerik, de ezen kívül már több, az ókorból származó bizonyíték található a világ ősi kultúráiban, ahol a hennát alkalmazták gombásodásra, lázra, vérzés csökkentésére és sebek kezelésére, stb. A könyv részletesen bemutatja a hennafestés részleteit is.

Több info és vásárlás

A szerző egyszerre vállalkozott szakmai oktatásban is remekül használható bevezető tankönyv, és a széles közönség számára is haszonnal forgatható ismeretterjesztő mű megírására. Talán nem árulunk el nagy titkot, ha előre jelezzük: ezt a feladatot is tökéletesen megoldotta, könyvét az ayurvedikus terapeuták és a kiváncsi, az Ayurveda iránt érdeklődő laikusok is nagyra értékelik világszerte, a sorozat sikerkönyv lett mindenütt.

Több info és vásárlás

The driving force behind Rūpa Gosvāmī’s acts was Caitanya Mahāprabhu, renowned as the initiator of the Gauḍīya Vaiṣṇava lineage in sixteenth-century India. In the eyes of his followers, Śrī Caitanya descended to earth to enact a specific redemptive mission. Indeed, his bhakti movement changed the hearts and faith of uncountable people, both in the India of his day and worldwide in the modern era, by instilling in them the path of pure love of God.

Jelenleg nem elérhető

Ez a könyv a legfontosabb alkotás Śrī Caitanya Mahāprabhu, az Istenség Legfelsőbb Személyisége alászállt formájának életéről és tanításairól. Śrī Kṛṣṇa Caitanya annak a nagy társadalmi és vallási mozgalomnak az úttörője, amely Indiában kezdődött el a 16. század elején, és amely közvetve és közvetlenül az egész világ vallásos és filozófiai gondolkodására hatással volt.

Jelenleg nem elérhető

Az odaadás nektárja Śrīla Rūpa Gosvāmi Bhakti-rasāmṛta-sindhu („Az odaadás, a bhakti óceánjának nektárja”) című művét foglalja össze. Teljes leírást ad a bhakti-yoga tudományáról, arról, hogyan létesíthetünk kapcsolatot a Legfelsőbbel a transzcendentális szerető szolgálaton keresztül. A bhakti-yoga az Isten-tudathoz vezető legnagyszerűbb út, amely rendkívül egyszerű, és végtelenül magasztos.

Jelenleg nem elérhető

Satsvarūpa dāsa Goswami életrajza Śrīla Prabhupādáról. Ő Isteni Kegyelme A.C. Bhaktivedanta Swami számára — akit később Śrīla Prabhupādaként ismert meg a világ — az 1965. évet követő időszak hozta meg a hírnevet: ez volt az az év, amikor megérkezett Amerikába. Amíg Indiában élt, csupán három könyvet írt, míg azután, hogy elhagyta Indiát, tizenkét év leforgása alatt több mint hatvanat.

Jelenleg nem elérhető

„Amikor olvasni kezdtem a kéziratot, örömmel tapasztaltam, hogy szövege érthető, elevenen élő angol próza, s még a spirituális felfedezésnek azt a magas hőfokon izzó, csodákkal, odaadással teli hangulatát is tolmácsolni képes, ami Sanātana eredeti művét olyannyira áthatja és élővé teszi. Minél tovább olvastam, annál inkább a hatása alá kerültem… ” – Joseph T. O’Connell, PhD (St. Michael’s College, University of Toronto, Oxford Centre for Hindu Studies)

Jelenleg nem elérhető

Van-e élet a halál után? Śrīla Prabhupāda arról beszél, hogyan vándorol a lélek egyik testből a másikba, s elmondja azt is, hogyan ér véget a születés és halál körforgása, ha eljutunk végső otthonunkba. Az önmegvalósítás folyamatában a legelső lépés annak a megértése, hogy különbözünk a testünktől. „Én nem ez a test vagyok, hanem lélek.”

Jelenleg nem elérhető

Śrī Caitanyának e könyvben, és Śrī Kṛṣṇának a Bhagavad-gītāban található tanítása között nincsen különbség. Amit Śrī Caitanya tanít, az nem más, mint Kṛṣṇa tanításának gyakorlati bizonyítása. Kṛṣṇa végső utasítása a Bhagavad-gītāban az, hogy mindenkinek meg kell hódolnia Előtte, s Ő megígéri, hogy az ilyen meghódolt lelket azonnal védelmébe veszi.

Jelenleg nem elérhető

Oly büszkék vagyunk akadémiai képzettségünkre, de ha megkérdezik tőlünk, kik vagyunk, nem tudunk válaszolni. Mindenki azt hiszi, hogy a test az önvaló, a védikus írásokból azonban megtudjuk, hogy ez nem így van. Csak akkor léphetünk be a valódi tudás birodalmába, s csak akkor érthetjük meg, hogy kik is vagyunk valójában, ha felismerjük, hogy nem ez a test az énünk.

Jelenleg nem elérhető

Öt évszázadnyi, fél földgolyónyi távolságból érkezett el hozzánk a lelki tanítások lényegének e tömör, irányadó könyve. Hogyan válasszunk lelki tanítómestert, hogyan gyakoroljuk a yogāt, hogyan éljünk – mindezekre választ kaphat az olvasó ebben a felbecsülhetetlen értékű műben, melyet Śrīla Rūpa Gosvāmi, a középkori India lelki életének legkiválóbb alakja írt, szanszkrit nyelven.

Jelenleg nem elérhető

Ő Isteni Kegyelme A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda (1896-19779 az ötezer éves bhakti kultúra világszere elismert képviselője. 1965 és 1977 között tizenegyszer utazta körbe a világot, hogy előadásokat tartson, s India filozófiai és vallási klasszikusainak több mint hatvan kötetnyi hiteles fordítását, magyarázatát írta meg, számos tanulmánnyal együtt. Művei ma már több mint hetvenöt nyelven jelennek meg.

Jelenleg nem elérhető

Śrīla Prabhupāda a Srīmad-Bhāgavatam Tizedik Énekét foglalja össze ebben a könyvben. Ötezer évvel ezelőtt Kṛṣṇa alászállt a lelki világból, hogy bemutassa örök, transzcendentális kedvteléseit. Ezeket a kedvteléseket írja le ez a kötet.

Jelenleg nem elérhető

Az Úton önmagunk felé interjúk, esszék, előadások és beszélgetések gyűjteménye, melyben Ő Isteni Kegyelme A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda a Kṛṣṇa-tudat Nemzetközi Szervezetének alapító ācāryája az ősi Védák tudományát tárja fel előttünk a lélekről, lélekvándorlásról, karmáról, mantra-meditációról és az útról, mely önmagunk megismeréséhez vezet.

Jelenleg nem elérhető

A Visszatérés részletes választ ad mindezekre a kérdésekre, mivel tudományosan mutatja be a reinkarnáció valódi természetét. Végül praktikus tanácsokkal látja el az olvasót, amelyek segítségével megértheti ezt a titokzatos – és a legtöbb esetben félremagyarázott – jelenséget, ami oly meghatározó szerepet játszik az ember sorsának alakulásában.

Jelenleg nem elérhető

A Bhagavad-gītā, úgy ahogy van Korszakokon keresztül a világ legnagyobb elméi fordultak a Bahagavad-gītāhoz, hogy választ találjanak benne az élet örök érvényű kérdéseire. A Gītā, melyet India lelki bölcsessége ékességének tartanak, az ember alapvető természetét, környezetét s végül Istennel való kapcsolatát érintő mélységes védikus tudományt foglalja össze.

Jelenleg nem elérhető