Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola

A Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége (MKTHK) 1998-ban alapította meg a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítványt Budapesten. Az Alapítvány a hindu vallás vaiṣṇava ágának, az emberiség egyik legősibb filozófiájának és kultúrájának széleskörű megismertetését, valamint szakembereinek képzését és továbbképzését tűzte ki céljául. Az Alapítvány 2001-ben hozta létre a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolát, amely 2004 szeptemberétől államilag elismert felsőfokú oktatási intézményként működik.

Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola

A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola a hinduizmus világvallását elsőként képviselő felsőfokú oktatási intézmény Magyarországon. A Főiskolán folyó képzés elveit a vaiṣṇava vallásbölcseletet az Indián kívüli világban hitelesen elterjesztő A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda – a Főiskola névadója – tanításai határozzák meg.

A Főiskola képzési területei
A Főiskola 2008 szeptemberétől áttért a bolognai osztott képzésű oktatási rendszerre, amely három éves BA (Bachelor of Arts) főiskolai diplomát ad, nappali és levelező tagozaton. A vaiṣṇava teológia BA szak 2009-ben kiegészült az Európai Unióban és egész Európában is egyedülállónak számító vaiṣṇava jógamester BA szakkal. Így jelenleg a Főiskola két BA alapszakon – vaiṣṇava teológia és jógamester – folytat képzést, majd 2013 szeptemberétől elindítja vaiṣṇava teológia MA (Master of Arts) szakját is.

A Főiskola felekezeti és világnézeti hovatartozástól függetlenül minden érdeklődő számára nyitott, aki a vaiṣṇava vallásbölcselet, filozófia és hitgyakorlat, valamint a jógahagyományok elméletének és gyakorlatának megismerésére törekszik. Így a vaiṣṇava teológus szakokra is, felekezeti hovatartozástól függetlenül, bárki jelentkezhet, aki teljesíti a Főiskola honlapján (www.bhf.hu) részletezett követelményeket.
A vaiṣṇava jógamester képzés a jóga teljes folyamatának oktatását felöleli. Az általánosan ismert haṭha yoga āsanák (ejtsd: hatha-jóga ászanák) mellett az ősi indiai filozófiát, a jógapszichológiát, a relaxációt és a meditációt, valamint az ájurvéda alapjait is megismerhetik a hallgatók.

Tanfolyamok
A Főiskola oktatói az indai hagyományos kultúra iránt érdeklődők számára tanfolyami keretek között is rendelkezésre állnak. A legnépszerűbb tanfolyamok: kezdő és haladó jóga, ájurvédikus  fitoterápia, meditáció és önismeret, védikus asztrológia, védikus filozófia, védikus matematika. (http://www.bhf.hu/hu/tanfolyamok)

 

Mahárání déví dászí

Létkérdés Konferencia
A Létkérdés Konferencia a Főiskola legfontosabb tudományos rendezvénye, amelyet 2013-ban nyolcadszor rendeznek meg. A 2012-es, Az egész-ség pillérei: ájurvéda, jóga, filozófia című nagy sikerű rendezvény folytatásaként idén a meditáció rejtelmeibe adnak bevezetést, 2013. november 14-én. (Részletek augusztustól: www.letkerdes.hu.)

Könyvtár
A Főiskola könyvtára biztosítja az oktatási és tudományos kutatói tevékenységéhez szükséges szakirodalom hozzáférhetőségét. A Könyvtár a vaiṣṇava szakirodalom európai gyűjtőkönyvtára, és célja a hinduizmus és Dél-Ázsia szakkönyvtárává válni. A Főiskola könyvtárát gazdagítja a Puskás Ildikó Indológiai Gyűjtemény. A magyar indológia e kiemelkedő alakja, történész, filológus, valláskutató, az Indiai-Magyar Baráti Társaság elnöke,élete során jelentős indológiai könyvtárat gyűjtött össze, amely 3500 könyvet, 1500 folyóiratot, illetve 2-300 egyéb dokumentumot foglal magába. Ez az egyedülálló gyűjtemény Puskás Ildikó halálát követően, Simon Róbert jóvoltából, a Főiskola könyvtárában került méltó elhelyezésre.

Kiadványok, TATTVA
A Főiskola a képzési területeihez tartozó témakörökben főiskolai jegyzeteket, valamint a nagyközönség érdeklődésére is számot tartó könyveket ad ki.
A Főiskola tudományos folyóirata, a TATTVA pedig folyamatosan fórumot biztosít a vallások egymás közötti, valamint a vallás és a tudomány közötti párbeszédnek, és biztosítja a legújabb kutatási eredmények elérhetőségét a vaiṣṇava filozófia és kultúra, illetve a jógahagyományok témakörében. (www.tattva.hu)

Jógaiskolák

Lélekvándor Klub
A Főiskola számos formában teret ad a társadalmi életnek is. A Lélekvándor Klub célja, hogy a hallgatók és a tanárok, valamint rokonaik és barátaik közös kirándulásokon vehessenek részt, és a közös kikapcsolódás során mélyebben is megismerhessék egymást. (http://www.bhf.hu/hu/esemenyek/lelekvandor-klub)

Budapesti Haré Krisna Indiai Oktatási és Kulturális Központ
A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola szerves része és egyik alappillére a budapesti Haré Krisna Indiai Oktatási és Kulturális Központnak. A Központ célja, hogy elérhetővé, megismerhetővé, és a hétköznapi életben alkalmazva mindenki számára kipróbálhatóvá tegye az emberiség egyik legősibb bölcseletének, a Védáknak a tanításait. A Központ működésében a Főiskola kiemelkedő szerepet kap, hiszen a modern tudomány nyelvén és módszereivel közvetíti a több ezer éves védikus ismereteket. Így ezek nemcsak érthetővé, hanem – tértől és időtől független, örök tudás lévén – alkalmazhatóvá is válnak a mai kor emberei számára.

Cimkék: