Kommunikáció – Társadalmi Kapcsolatok és Sajtóiroda


Hivatalos kapcsolatok
Az egyház sajtóirodája biztosítja a hivatalos kapcsolattartást az intézmény és a társadalmi élet különböző területei között.

Média
Sajtófigyelő segítségével kísérjük figyelemmel a médiában a bennünket, illetve általában a vallásokat érintő híradásokat, a felvetődő társadalmi kérdéseket. Jelentősebb ügyekben eljuttatjuk állásfoglalásunkat az írott és elektronikus médiához. A Magyar Távirati Irodát és a jelentősebb médiák szerkesztőségeit rendszeresen tájékoztatjuk egyházunk eseményeiről. Szívesen fogadjuk újabb médiák, általunk még nem ismert lapok, televíziók és rádiók megkereséseit. A média képviselői részére weboldalunkon Sajtószobát üzemeltetünk.

Vallásközi párbeszéd
Állandó kapcsolatot tartunk fenn más vallások képviselőivel, beleértve a Magyarországon hagyományos kisebb és nagyobb keresztény felekezeteket, valamint a zsidó, az iszlám, a buddhista és más egyházak vezetőit. Rendszeresen részt veszünk rendezvényeiken, és évente több alkalommal magunk is szervezünk vallásközi konferenciákat.

Tudományos kutatások segítése
A Magyar Tudományos Akadémia, valamint szociológusok, kulturális antropológusok és más társadalomtudósok munkáját segítjük interjúkkal, kérdőívek kitöltésével, illetve híveink és templomi közösségeink életének bemutatásával. Szakdolgozatírók és kutatók megkereséseit az illetékes szakemberekhez irányítjuk felekezetünkben.

Honlapunk működtetése
A Társadalmi Kapcsolatok és Sajtóiroda szolgáltatja a www.krisna.hu honlap folyamatosan frissülő tartalmát, valamint részt vesz a Vissza Istenhez Magazin és a honlaphoz kapcsolódó közösségi oldalak, online hírlevél és más társoldalak szerkesztésében.

Közéleti díszvacsora
A Sajtóiroda minden év második felében színpadi programmal színesített, reprezentatív közéleti díszvacsorát szervez, ahova meginvitálja mindazokat, akikkel a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége az év során valamilyen módon együttműködött, együtt dolgozott. A rendezvényen részt vesznek az állami szféra meghívott képviselői, más vallások képviselői, közéleti személyiségek, különböző tudományágak művelői, újságírók, és sokan mások egyházunk értelmiségi ismeretségi köréből.

Egyházon belüli kommunikáció
Nem utolsó sorban az Iroda felelős az egyházunk vezetősége, szerzetesei és gyülekezeti tagjai közötti gördülékeny belső kommunikációért, valamint a központok közötti információáramlásért.

Társadalmi Kapcsolatok és Sajtóiroda
Cím: 1039 Budapest, Lehel u. 15-17.
Postacím: 1301 Budapest Pf.: 46.
Tel: 06 (1) 212-2862 és 06 (1) 212-6270, Fax: 06 (1) 201-0000

Gāndharvikā Prema devī dāsī, az Iroda vezetője
Fodor Kata, sajtóreferens ([email protected], 06 (30) 336-7171)
Központi e-mail cím: [email protected]