Balaráma, a tehénpásztor

Fodor Gyerekeknek, Hírek

Épp ötezer éve történt, hogy az Úr eredeti, kétkarú Krisna formájában jelent meg Indiában. Bátyjával, Balarámával Vrindávan kis falujában éltek, a Jamuná folyó partján. A testvérek különösen szépek voltak. Fekete hajuk úgy csillogott, akár a hollók tolla. Szemük lótuszvirág szirmaira emlékeztetetett. Csupán színükben különböztek. Krisna kékesfekete bőre sötét viharfelhőhöz hasonlított, Balaráma fehér volt, akár a hófedte hegycsúcsok. Krisna sárga ruhát hordott, és legjobban fuvolázni szeretett. Balaráma kék öltözetet viselt és egy ekét vitt magával mindenhova. Krisnát és Balarámát a tehénpásztorok fejedelme, Nanda Mahárádzsa nevelte. Ő viselte gondját Vrindávan egész falujának. Feleségével, Jasodá mamával ezer és ezer tehenet tartottak, amelyek ellátták …

Krisna, a vajtolvaj

Fodor Gyerekeknek

A köpülőrúd suhogva járt a joghurttal teli edényben. – Egyre sűrűbb – jegyezte meg Jasódá mama. – Hamarosan vaj lesz belőle. Jasódá mama keményen dolgozott. Szépséges homlokán izzadságcseppek gyöngyöztek, fekete, selymes hajából bársonyos fehér virágok hullottak le, édes illatukkal töltve meg a levegőt. Finom arany karkötői egymásnak ütődve csilingeltek, fülbevalói csillogtak, ahogy előre-hátra lengtek. Sáfrányszínű szárija selymes, suhogó hangot adva csillogott, ahogy húzta a köpülőkötelet. Karjai elfáradtak már, de ha szeretett gyermekére gondolt, frissnek érezte magát. – Ez a vaj Krisnáé lesz – tűnődött magában. Az én kicsi Krisnám olyan csintalan! De olyan csodálatos! Annyira csodálatos! Munka közben boldogan gondolt …

Ráma királyfi története

Fodor Gyerekeknek

Ajódhjá dicső királyának, Dasarath Maharázdsnak csodálatos kisfia született, akinek szépsége bámulattal töltötte el az embereket. A gyermek neve Ráma lett. Páratlan tettei miatt hírneve örökre fennmaradt. Dzsanaka királynak volt egy leánya, a szépséges Szítá. Kezéért számtalan herceg versengett, de a kérők Síva roppant íját meg sem tudták mozdítani. Ráma azonban könnyedén felemelte az íjat, megfeszítette, s a hatalmas íj nagyot reccsenve kettétört. Dasarath király életét hajdan egyik felesége, Kaikéji mentette meg. A király ekkor ígéretet tett, hogy teljesíti két kívánságát, bármi legyen is az. Kaikéji ravasz szolgálója, Manhará buzdítására a királyné azt kérte, hogy ne Kausalja fia, Ráma, hanem az …

Dámódara: Amikor a csintalan Krisnát a mozsárhoz kötözték

Fodor Gyerekeknek

Egy szép reggelen Jasódá mama egyedül köpülte a vajat, mert szolgálói egyéb teendőkkel voltak elfoglalva. A nehéz munka közben karkötői egymásnak ütődve csilingeltek. Hajában a virágfonat ide-oda libbent. Krisna odalopakodott Jasódá mama mellé, és felmászott az ölébe. Szerette volna, ha anyja megszoptatja. Jasódá mama elmosolyodott, s szeretettel gyönyörködött fia bájos arcocskájában. Hirtelen mégis letette öléből, mert felforrt a tej a tűzhelyen. Krisna mérges lett, amiért anyja otthagyta. Összeszorította száját, és mérgében egy kővel bezúzta a vajas edényt. Kiszedte a vajat, majd hamis könnyekkel a szemében egy félreeső zugban falatozni kezdett. Jasodá mama levette a forró tejet a tűzről, és visszament, …