India Bibliája rejti a boldog élet titkát – ismered?

Admin Hírek, Kiemelt, Sajtópont

2019 a Bhagavad-gītā éve. A Krisna-hívők egy teljes esztendőt szentelnek a Bhagavad-gītānak, amelyet gyakran India Bibliájaként emlegetnek, és annak, hogy ezt a legfontosabb hindu szentírást megismertessék a hazai olvasóközönséggel, mivel az mai ember számára is kiváló útmutatóul szolgál. Hazánkban a Biblia, a kulturális hagyományok okán szinte mindenki által ismert, a Bhagavad-gītāt azonban inkább csak Indiában és azon nyugati országokban ismerik behatóbban, ahol nagyobb létszámú hindu közösség él, noha az vallástól függetlenül mindenki számára rejt mondanivalót. Keletkezésének körülményei A Bhagavad-gītā szakrális irodalom, eredetileg Maga Kṛṣṇa, az Istenség Legfelsőbb Személyisége beszélte el több mint 5300 évvel ezelőtt, a földtörténet egyik legnagyobb összecsapása, …

A feltámadás kizárólag keresztény tanítás? Isten tudja…

Admin Hírek

Krisztus harmadnapon feltámadott… De mit is jelent ez a feltámadás? Csak Krisztus támadott fel? Más vallásokban is hisznek a feltámadásban? Krisztus csodás feltámadása a kereszténység egyik legfontosabb tanítása, a vallás központi eleme. A keresztény világban sokan úgy gondolják, hogy Krisztus előtt még nem nagyon volt szó feltámadásról. A feltámadás tanítása erősen a kereszténységhez kötődő tanítás, de lehetséges, hogy más vallások is foglalkoznak a feltámadással? Esetleg más tanításokban is megjelenik valamilyen hasonló jelenség, amely aztán részévé, akár központi részévé válik az adott vallásnak? Húsvétkor ennek jártunk utána, erről kérdeztük a vallások tanítóit. A konkrét kérdésünk így hangzott:Van-e feltámadásról szóló, vagy ahhoz …

Vegetáriánus Világnap – környezeti és etikai problémák a húsevéssel

Admin Életmód, Hírek

Az ENSZ előrejelzése szerint a világ népessége 9,6 milliárdra nő 2050-ig, ami közel 30%-os növekedést jelent a jelenlegi, 7,4 milliárdhoz képest. Ha jelenlegi étkezési szokásainkat addig megtartjuk, akkor 2050-ig globálisan 200 millió tonnával kell növelnünk a hústermelést, ami – a jelenlegi becslések szerint –egyszerűen lehetetlen. Mi történik, ha akár csak egyetlen napra mind többen és többen választanak növényi alapú fogásokat? Júniusban a Húsmentes Hétfő akciókkal, október 1-én a Vegetáriánus világnappal szeretnék felhívni a figyelmet szakértők, környezet- és állatvédők a húsmentes étkezés fontosságára. 1 EMBER / 1 HÚSMENTES NAP Egy ember ezzel például annyival kevesebb vizet használ el, amennyi 9 ember napi vízfogyasztásával …

Napfogyatkozás – káros vagy kedvező?

Admin Életmód, Filozófia, Hírek

Mint tudod, a Vaszati egyik “lába” a védikus asztrológiához kapcsolódó törvényeket képviseli. (Egy másik lába az energetikai törvényeket, a harmadik a geometriai törvényeket, a negyedik pedig a spirituális összefüggéseket jelöli.) Éppen ezért sok pontos is összefonódik a védikus asztrológia és a védikus építészet tudománya. A cikk eredetije: Rahu és Ketu a két bajkeverő >> A védikus asztrológiában van két bolygó Rahu, és Ketu, amelyek a bolygók között a fő bajkeverőknek számítanak. Ezeket a bolygókat – a többi bolygóval ellentétben – nem látjuk az égen, mivel csak finomfizikai síkon léteznek. A nyugati asztrológia Rahut az északi holdcsomópontnak, Ketut pedig a déli …

Előadás az “Állam és egyház az egyesült Európában” című konferencián

Admin Vallásközi - Cikkek, szemelvények

Vallások Európában és Magyarországon: történeti szempontok a jelenhez Komoróczy Géza Magyarország, természetesen, része Európának. De ha történetileg nézzük, nem a kereszténység felvételével vált azzá, mint mostanában hitetik velünk: közel ezer évvel ezelőtt, a Római birodalomban. Hajlom Fernand Braudel nézetére, aki a történeti folyamatosság hordozójának a területet látta, és Franciaország történelmének elbeszélését a territorialitás elve alapján valahol a mezolithikumnál kezdte. A dunai limes mellett Marcus Aurelius császár a barbaricumot a túlsó parton látta, számára Pannonia Rómához tartozott. A kereszténység Pannoniában a Róma által kialakított politikai keretek között terjedt el. A tartomány területén a római vallás dominanciája mellett keleti kultuszok is megjelentek: …

Isteni Színjáték – avagy vallás és művészet, Isten és ember egy hindu hagyományban

Admin Vallásközi - Cikkek, szemelvények

Forrás: www.vallasforum.hu Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-tár Danka Krisztina, Ph. D. “Ha az európai kultúra nem kíván bezárkózni valamiféle meddő provincializmusba, az övétől eltérő értékrendekkel, a megismerés más útjaival is meg kell ismerkednie.” (Mircea Eliade) Bevezetés A következőkben egy sajátságos összefüggésre szeretnék rámutatni: arra teszek kísérletet, hogy egy többezer éves hindu tradíció vallás- és művészetfelfogásának ismertetésén keresztül világossá tegyem a hagyomány más vallásokhoz való viszonyát. A hinduizmus nem tekinthető egységes vallásfilozófiai rendszernek. Magát a hindu szót sem az indiaiak találták ki, ez valószínűleg az ókori perzsa néphez köthető, amely a birodalmának keleti határán húzódó Indus (óind nyelven: Szindhu, óperzsául: Hindus) …

Isten játszik?

Admin Vallásközi - Cikkek, szemelvények

Isten játszik? – A szent megnyilatkozásai Thomas Mann József és testvérei és Krishna Dharma Mahábhárata c. regényeiben „Az emberi ügyek ugyan nem méltók nagy komolyságra, de mégis szükséges, hogy komolyak legyünk, ami örömnek nem öröm. Fordítsátok tehát ezt a komolyságot arra, amire illik. Egyedül Isten méltó a legfelsőbb komolyságra, de az ember az Isten játékszere, s ez az, ami a legjobb benne.” (Platón) Bevezetés „A vallástörténész legfőbb célja megérteni és másokkal megértetni a homo religiosus viselkedését és szellemi univerzumát” – állítja az idén száz éve született Mircea Eliade A szent és a profán című művében. Miért olyan fontos ez neki? …

Szép példa a vallások közötti dialógusra

Admin Vallásközi - Cikkek, szemelvények

Biblia és Korán egy asztalnál 2007. 08. 27. A vallásközi párbeszéd színterére lépve idén a Biblia és a Korán kapcsolatát vizsgálja az immár tizenkilencedik alkalommal megrendezett Szegedi Biblikus Konferencia, ami ezzel a kezdeményezéssel egyszersmind a a hagyományos keresztény ökomenikus keretet is kitágítja – közölte Benyik György, a tanácskozás szervezője hétfőn a Tisza-parti városban. “Ha Ábrahámot, Jézust és Mohamedet egy asztalhoz ültetnék, bizonyára barátságos beszélgetést folytatnának, ezt sajnos nem lehet megtenni, de a ránk maradt írásokat együtt tanulmányozhatják a különféle vallások képviselői” – mondta a Szegedi Hittudományi Főiskola Biblikus Tudományok Tanszékének vezetője a konferencia megnyitója előtt újságíróknak. A zsidók azt mondják, …

Van közös pont

Admin Vallásközi - Cikkek, szemelvények

Kevés dolog van az életben, amivel keresztény hitvédőként egy Krisna-tudatú lelkésszel egyet érthetek. Ez a könyv, viszont azon kevesek közé tartozik. (Megjelent a Kornétás Kiadó gondozásában, 2007-ben). Alcíme szerint Intelligens tervezés: egy életrevaló elmélet. És úgy tűnik, tényleg az. A könyvet olvasva kifejezetten az lett a benyomásom, Tasi tudja, hogy mit beszél, és melyik érvét mire használja. Először az intelligens tervezés mozgalom történetét veszi végig. Itt kiderül, hogy amit az evolucionisták állítanak erről a mozgalomról, kőkemény csúsztatás. Ez egyrészről nem azonos az ún. kreacionista mozgalommal, ui. ez utóbbi elsősorban fundamentalista keresztények megközelítése. Ezzel szemben az értelmes tervezés szereplői között találunk …

Összhang a Biblia és a Védák között – idézet Sríla Prabhupádától

Admin Vallásközi - Cikkek, szemelvények

A Krisna-tudat Nemzetközi Szervezetének alapítója, Sríla Prabhupáda egyetemes teológiai elvekre mutat rá az alábbi idézetben. A.C. Bhaktivédanta Szvámí Prabhupáda 1965-ben hozta el a Krisna-tudat egyébként ősi filozófiáját az Amerikai Egyesült Államokba, ahonnan azután később az egész világon elterjedt. Sríla Prabhupáda egyik legjelentősebb adománya az emberiség számára könyvei jelentik, melyeket a világ akadémiai közösségei nagyra becsülnek hitelességükért, mélységükért, tisztaságukért. A világon számos egyetem és főiskola használja azokat tankönyvként. Írásai ma márt több mint ötven nyelven jelentek meg. Sríla Prabhupáda ácárja volt, lelki tanítómester, aki a példájával tanít, s élete abból állt, hogy Krisna eredeti tanítását terjesztette a világban, ezért munkája és …

Sós Eszter – Vallások és nemi szerepek

Admin Vallásközi - Cikkek, szemelvények

„Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinek és nőnek teremtette őket.” – áll a Biblia első lapjain (Teremtés könyve 1.27.). Napjainkban, amikor jogvédő szervezetek rendületlenül igyekeznek felhívni a nők és férfiak közti esélyegyenlőtlenségre a világ figyelmet, továbbá mindezzel szinte párhuzamosan válik egyre elfogadottabbá az egyneműek házassága, és gyermekvállalása, mintha ennél az egy mondatnál még mindig nem tudnánk többet az egyházak nemi szerepekről alkotott nézeteiről. Pedig érdemes lenne megvizsgálnunk a vallások szemszögéből a hagyományos férfi és női szerepeket, és a globális folyamatok révén ezekben bekövetkezett változásokat, hiszen így új nézőpontból is rálátást nyerhetünk a nemek közti …

Krisna-hívők látogatása a Pápai Református Kollégiumban

Admin Vallásközi - Egyházközi találkozók

Krisna-hívők is részt vettek és ünnepi beszédet mondtak, Dusicza Ferenc, az RTL Klub vallási műsorainak riporterének lelkészavatóján. Az ünnepi programot követő szeretet vacsorán megismerkedtek Köntös László főjegyzővel és más egyházi személyekkel is. Így jött létre a múlt héten egy újabb vallásközi találkozó. Sokunknak az irodalom órákról Jókai és Petőfi jut eszébe a pápai kollégiumról. Az ő eredeti kézírásukat is megtekinthették azok a Krisna-hívők, akik nemrég Köntös László, a Dunántúli Református Egyházkerület főjegyzője meghívására Pápára látogattak. A vallásközi párbeszéd jegyében Köntös László a Pápai Református Gyűjtemények igazgatója valamint Govardhana dász, a Krisna-hívők kommunikációs képviselője és néhány kollégája kötetlen, baráti hangulatú beszélgetést …

Önbíráskodás – Ön meddig menne el?

Fodor Filozófia, Hírek

Jogunk van igazságot szolgáltatni magunknak, ha valami sérelem ért? Mit mondanak a vallások az önbíráskodásról? Van olyan eset, amikor az ember akár önmaga, akár mások által érvényt szerezhet, a vélt, vagy valós igazának? Elindult a Hir24.hu internetes portál különleges cikksorozata az Élet-Stílus rovatban, amely fontos, nehéz, olykor kényes vagy éppen fogós társadalmi és etikai kérdésekben a különféle világvallások képviselőit szólaltatja meg. Az embert az különbözteti meg az állatoktól, hogy tudata kevésbé van befedve, ezért tudomása lehet Istenről. Amíg a természet törvényeit az állatok részére az ösztönök közvetítik, az ember a törvényeket Istentől a szentírásokon keresztül kapja. A ma élő legrégebbi …

A Krisna-tudatos lelki nevelés

Fodor Család, Hírek, Kiemelt, Oktatás

Felkérést kaptunk Rozs Nagy Szilviától egy cikk megírására az Evangélikus Nevelés pedagógiai szakfolyóiratba, melynek ökumenikus témája a lelki nevelés és oktatás volt. A hazánkban található egyházak között lehetőségünk nyílt bemutatni a Krisna-tudatos lelki nevelés alapjait – írja az oktatas.krisnavolgy.hu oldalon a Srí Prahláda Általános Iskola igazgatója, Premamoya prabhu. A cikk teljes anyaga az Evangélikus Nevelés XII. évf. 2013/II. számában a 80-86.oldalakon olvasható: Krisna-tudatos lelki nevelés A Krisna-tudat az öt fő világvallás egyikének, a hinduizmusnak a képviselője, melynek jelentős terjedelmű szentírásai a Védák (Véda = a tudás könyvei) ötezer éves múltra tekintenek vissza. A lelki alapú Isten-tudatos nevelés és oktatást az …

Vegetarianizmus a Bibliában

Admin Életmód, Filozófia, Hírek

Számos keresztény úgy gondolja, hogy a húsfogyasztásban semmi helytelen nincsen, hiszen Isten Ádámot és Évát feljogosította az állatok és növények feletti uralomra, azaz az embernek jogában áll elfogyasztani az állatok húsát. Azonban a Teremtés Könyvén túl számos más helyen felfedezhetünk olyan utalásokat, amelyek szerint a keresztény vallás több prófétája illetve maga Jézus is vegetáriánus volt. Az Ószövetségben például Izajás (Ézsiás) próféta könyvében helyteleníti az állatok feláldozását, hiszen: „Nekem semmi örömöm nincsen az égő áldozatból és a hizlalt állatok húsából, a bikák, bárányok és kecskék véréből. […] Hagyjátok hát abba a hiábavaló felajánlásokat! […] Nézettek magatokra a kezeitek vértől piszkosak, mossátok …