10 éves a Vissza Istenhez Magazin (Videóval!)

Fodor Hírek

Örök lelki értékek, kimeríthetetlen transzcendens témák. A védikus kultúra és tudáskincs minden apró ízes részlete benne rejlik a Vissza Istenhez Magazinokban, amelyet még Sríla Prahupáda alapított, s 10 éve már Magyarországon is megjelenik. Egy különleges lap.

A tudásszerzés módjai és korlátai

Fodor Filozófia

Az ismeretszerzés modern és védikus módszereinek kapcsolata. A modern tudomány a világ megismerésének alulról építkező útját követi: a tapasztalatszerzést, valamint az arra épülő elméletalkotást. E két folyamat (érzéki tapasztalás és következtetés) a világ megismerésének védikus rendszerében is jelentős szerepet játszik. Ugyanakkor a védikus ismeretelméletben szó esik még a sabdáról, vagyis isteni kinyilatkoztatásról, amely egyes, főként az élet végső dolgaira vonatkozó kérdésekben ismereteink (hit által elfogadható) forrása lehet. A megismerés mai, tudományos módszere és a védikus ismeretszerzési módok tehát nem zárják ki egymást. A mai tudományban a tapasztalás és következtetés „a módszer”, míg a védikus világképben (1) a tapasztalatszerzés, (2) az …