A fiatalok 58 százaléka vallásosnak tartja magát

Admin Vallásközi - Cikkek, szemelvények

* Index/MTI

2005. május 11., szerda 6:45

A fiataloknak csaknem hatvan százaléka tartja magát vallásosnak, de csak 10 százalékuk jár templomba, tízből heten katolikusnak mondják magukat. Csökkent a magukat egyetlen felekezethez sem tartók száma.

A 15-29 év közötti fiatalok többsége, 58 százaléka vallásosnak tartja magát – állapítja meg a fiatalok életmódját, szokásait, jövedelmi helyzetét és életlehetőségeit vizsgáló kutatás gyorsjelentése.

A gyorsjelentés megállapítása szerint a 15-29 éves korosztály többségében magát vallásosnak tartó, a vallási-kulturális tradícióhoz jelentős részbenragaszkodó, ugyanakkor vallását egyházi keretek között csak kis arányban – 10 százalékban – gyakorló fiatalokból áll, hasonlóan a 2000-es kutatás eredményeihez.

A Mobilitás Ifjúságkutatási Iroda által koordinált felmérés során 2004-ben nyolcezer 15-29 év közötti fiatalt kérdeztek meg.

A válaszok alapján a fiatalok 58 százaléka tartja magát vallásosnak, 48 százalékuk “a maga módján” az. A korábbi 36 százalékkal szemben most a megkérdezettek 37 százaléka mondta azt, hogy nem vallásos. Négy százalékuk nem tudja, hogy vallásos-e, vagy sem, egy százalékuk nem válaszolt.

Hetven százalékuk katolikus

A felmérésből az is kiderül, hogy tízből heten katolikusnak mondják magukat, minden ötödik felekezethez tartozó református, és továbbra is fennáll, hogy a kisegyházak egyike sem éri el önmagában az egyszázalékos tagságot.

A kutatók megállapítása szerint a 2000-ben és 2004-ben készült ifjúságkutatás vallásosságra vonatkozó eredményeinek egyik legnagyobb eltérését a felekezeti hovatartozás mutatja. De a változás nem a valamely felekezethez tartozók vallás szerinti megoszlásában, hanem a magukat semmilyen felekezethez nem tartozónak vallók jelentős aránycsökkenésében figyelhető meg.

Ezzel együtt a felmérés eredményei lényegesen nem különböznek az Ifjúság 2000 vizsgálat vallásosságra vonatkozó adataitól – állapítják meg a kutatók.

Az Ifjúság 2004 kutatás az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, valamint a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült.

A többség szerint az egyházat a híveknek kell eltartaniuk

A magyar társadalom kilenctizede nem követi az egyházak tanításait, nem tekinthető tehát valóban vallásosnak, derült ki a Miniszterelnöki Hivatal megbízásából a Medián közvélemény-kutató által 2004 őszén végzett országos reprezentatív felmérésből.

A legtöbben úgy vélik, az egyházakat a híveknek kell fenntartaniuk, nem pedig az államnak. A megkérdezettek több mint fele szerint az egyházaknak nem szabad befolyásolniuk a politikai döntéseket.

http://index.hu/politika/belfold/0511faithpol