A lélek – Vallásközi párbeszéd

Fodor Médiatár, Videótár

A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola vallásközi beszélgetés-sorozatot indított 2014 szeptemberében, amelynek keretében a világvallások tudós és gyakorló képviselői bepillantást adnak vallásuk legfontosabb teológiai témáiba. A program különlegességét az adja, hogy szisztematikusan feltárjuk a teológiák hasonlóságait és különbözőségeit. Mivel minden vallást ugyanazon tematika szerint vetünk össze, így lehetővé válik a programban szereplő vallások mindegyik másikkal való összehasonlítása is. Hiszünk abban, hogy kölcsönösen gazdagítani tudjuk egymást!

Szeptember 25-ei párbeszéd témája: A lélek
A lélek tulajdonságai és kapcsolata a testtel
A lélek eredete és kapcsolata Istennel
Előadók: Kránitz Mihály római katolikus pap, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán az Alapvető Hittan Tanszék vezetője.
Sivaráma Szvámí Mahárádzsa, vaisnava teológus, a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közösségének vezető lelkésze.
Moderátor: Banyár Magdolna (Mahárání Déví Dászí) közgazdász, szociológus, főiskolai tanár, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola rektora.

www.vallaskozi.bhf.hu