Sziget Fesztivál II.

Admin Vallásközi - Egyházközi találkozók

Augusztus 10-én a vallásközi beszélgetés után körülnéztem a Civil Sziget területén. Párbeszédünk helyszínétől nem messze láttam az ortodox zsidó sátrat, majd az úton továbbhaladva a keresztény egyházak Közös Pont sátrát. Itt ismét találkoztam beszélgetésünk katolikus résztvevőével, Nobilis Márióval, az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatójával. A sátorban hellyel kínáltak és Körmendy Petrával, aki az Evangélikus Egyetemi Gyülekezet lelkésze, folytattunk hosszabb eszmecserét a vallások-egyházak közötti dialógusról. Beszélgetésünk végén megegyeztünk, hogy továbbra is tartjuk majd a kapcsolatot egymással.