The World Conference of Religions for Peace (2005. 05. 5-8.)

Admin Vallásközi - Nemzetközi kapcsolatok

Érdekes élményben volt részem Grázban, 2005. május 5-8. között. A szervezet neve “Vallások a Békéért Világ Konferenciája” és most egy közép-európai találkozót szerveztek Ausztriában. A találkozón 8 ország vallási képviselői vettek részt Anglia, Franciaország, Németország, Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia és Szlovénia térségéből, természetesen nem a teljes létszámmal. Grázi vendéglátóink nagyon figyelmesek voltak mind a szállás, mind az étkezés tekintetében – külön vegetáriánus menüt is lehetett kérni.

A találkozón megvitattuk az egyes országok vallásközi helyzetét, a bejegyzett felekezetek számát, a vallások egymáshoz viszonyított létszámarányát stb. Az egyes vallások képviselői is bemutatkoztak egymásnak, a szünetekben személyes baráti párbeszédeket folytattunk, amelyek hangulata nagy benyomást tett rám.
A keresztény felekezetek, iszlám, buddhista, zsidó, hindu (mi), bahái és zoroaszter vallás hívei teljes békében és toleránsan tudtunk beszélgetni, ill. ismerkedni egymás vallási szokásaival és teológiájával. Jó kapcsolatba kerültem többek között a hannoveri katolikus préposttal és a WCRP németországi elnökével. Mindketten nagyon kedélyesek és már sok tapasztalattal rendelkeznek a vallásközi együttműködés terén.

A pénteki napon, a grazi zsidók Sabbath ceremóniáján is közösen vettünk részt a helyi újjáépített zsinagógában. Utána “kóser” frissítő itallal is vendégül láttak bennünket. A program befejező eseményeként pedig egy ökumenikus keresztény istentiszteletet tartottunk a konferenciateremben, ahol a közös programjaink is zajlottak. Végkövetkeztetésként megállapíthattuk, hogy az Európai Unió tagállamaiban nagyon sokszínű a vallási összetétel, az egyes vallásoknak érdemes toleránsan és tisztelettel viseltetniük egymás iránt. A kölcsönös együttműködés építése bíztatónak tűnik (erre sok szép, már működő példát is láthattunk a napokban).