NAPI TEMPLOMI PROGRAMOK

Admin Rendszeres és állandó programok

Magyarországon a hinduizmus világvallásának gyakorlói számára templomaink és kulturális központjaink a legfontosabb szent helyek. Budapesti templomunk minden nap 4:30-tól 21:00 óráig tart nyitva, Krisna-völgyben 20:00 óráig. Ebben az időszakban a közösségi terek az év minden szakában látogathatóak, lehetőség nyílik a nyugodt elmélyülésre, imádkozásra, meditáció végzésére. Emellett bárki részt vehet a reggeli programokon, a déli vagy az esti szertartásokon a templomszobában.

Napi templomi programok Budapesten a nemzetközi ISKCON sztenderdek szerint

4:30 Maṇgala-āratiközös imádsággal
5:00-7:00 Mantrameditáció
7:00 Oltárnyitás, majd a Śrīla Prabhupāda iránti elismerés és tisztelet kifejezése (guru pūjā)
7:15 Közös zenés-táncos szertartás (kīrtana)
7:45 Reggeli lecke
12:30 Bhoga-ārati, déli szertartás
19:00 Gaura-ārati, esti szertartás
20:30 Oltárnyitás – esti darśana
21:00 Az oltár és a templomépület zárása

(1039 Budapest, Lehel u. 15-17.)

Napi templomi programok Krisna-völgyben a nemzetközi ISKCON sztenderdek szerint

4:30 Maṇgala-ārati, reggeli program közös imádsággal és mantrameditációval
5:00-7:00 Mantrameditáció
7:00 Oltárnyitás, majd a Śrīla Prabhupāda iránti elismerés és tisztelet kifejezése (guru pūjā)
7:15 Közös zenés-táncos szertartás (kīrtana)
7:45 Reggeli lecke
12:40 Bhoga-ārati, déli szertartás
16:00 Délutáni ārati
18:00 Gaura-ārati, esti szertartás
19:30 Oltárnyitás – esti darśana
20:00 Az oltár és a templomépület zárása

(8699 Somogyvámos, Krisna-völgy, Gaurāṅga tér 1.)