A Krisna-hívők főbb ünnepei, fesztiváljai

Admin Filozófia

Főbb ünnepeink
Egyházunk ünnepei Krisna, és az Ő különböző formái, valamint hívei evilági megjelenéséhez és cselekedeteihez kötődnek. A legjelentősebb eseményeket Budapesten vagy Somogyvámoson közösen ünnepeljük, énekléssel, előadások hallgatásával, illetve böjtöléssel (és a végén persze lakomával).

Gaura Purnimá
Ez a fontos Gaudíya-vaisnava ünnep Srí Csaitanja Maháprabhu megjelenésének napja. Ezen a napon Srí Csaitanja szülőhelyén, a nyugat-bengáli Srídháma Májápurban nagy ünnepséget tartanak, amelyre körülbelül negyedmillió ember látogat el. Ezt az ünnepet a Gaudíya-vaisnavák világszerte megünneplik.

Ráma-navamí
Visnu hónap, növekvő holdciklusa 9. napján ünnepeljük a Ráma-navamít, az Úr Sri Rámacsandra megjelenése napját. Az Úr Ráma megjelenésének évfordulója nagyon népszerű Indiában, ahol sok ember az Úr Rámacsandra hívője. Hasonlóan az ISKCON-ban is, ahol mint Krisna inkarnációját, az Úr Rámát is tiszteljük, egész napos ünnepet tartunk és napnyugtáig böjtölünk.

Ilyenkor közös programokat rendezünk: a bhakták egész nap kirtanákat, bhajanákat (együttes éneklést) tartanak, valamint az Úr Srí Rámacsandrával kapcsolatos történeteket mesélik el.

Az Úr Ráma, mint tökéletes fejedelem, az Úr Krisna inkarnációja. Líláját, azaz kedvteléseit Rávana megölésével és az erkölcsi tisztaság kimutatásával mutatta be királyságában, személyes példáján keresztül. Transzcendentális kalandjainak hősies történetét a Rámájána szentírás beszéli el, melyben az Úr Ráma felesége, Szítá iránti akadályt nem ismerő szeretetéről, és a családtagjaihoz, különösen hű fivéréhez, Laksmanához fűződő testvéri kapcsolatáról olvashatunk.

Nriszimha Csaturdasí
Ez a vaisnava fesztivál az Úr Nriszimhadeva megjelenésének évfordulójáról emlékezik meg, aki szokatlan, félig oroszlán és félig ember formában szállt alá. Krisna e formáját és cselekedeteit a Srímad-Bhagavatam részletesen leírja és dicsőíti.

A történet elbeszéli, hogyan nyerte el már-már a halhatatlanságot Hiranyakasipu, az Úr hatalmas ellensége. Sem ember, sem állat, sem fegyver nem ölhette meg. Nem lehetett elpusztítani sem bent, sem kint, sem a levegőben, sem a vízben, sem a földön. Nem halhatott meg sem nappal, sem éjszaka, így legyőzhetetlennek képzelte magát.

Az Úr Nriszimhával vívott csatában Hiranyakasipu méltó ellenfelére talált. Az Úr bemutatta végtelen erejét és dühét, hogy megvédje drága bhaktáját, Prahládot. Hiranyakasipu meggyötörte és megpróbálta megölni Prahládot, annak ellenére, hogy a fia volt! Az Úr nem tűrte bhaktája kínzását, és megragadta, az ölébe vette, majd megölte a démont. Mindez a palota előcsarnokában történt, alkonyatkor, és karmaival hasította szét a démon testét – így könnyedén eleget tett azoknak az áldásoknak is, amelyeket Hiranyakasipu kapott.

A hívők különleges imákat énekelnek Úr Nriszimhához, kérve, hogy védelmezze meg őket, és segítse őket a külső és belső akadályok legyőzésében.

Dzsanmásztamí
Ez a fesztivál Krisna megjelenésének az ünnepe. Krisna több mint ötezer éve született Mathurában. Az ünnepség részeként a hívek éjfélig böjtölnek, mivel Krisna éppen ekkor jelent meg. A templomokat feldíszítik, Krisna múrtiját pedig egy különleges, nyilvános ceremónia keretei között megfürdetik (abhisék). Krisna ilyenkor tejben, joghurtban, ghíben, mézben, valamint olyan vízben fürdik, amelyet valamely szent folyóból, például a Jamunából vagy a Gangeszből hoztak. Nagyon kedvezőnek tekintik, ha valaki részt vesz ezen az ünnepen. Ezután egy különlegesen szép, új ruhát ajánlanak fel a múrtinak.

Ezt az ünnepet Vrindávanában és India-szerte minden Krisna-templomban gondosan kidolgozott rendszer szerint ünneplik meg. A templomok általában színdarabokat és táncokat szerveznek, amelyek az Úr Krisna különböző kedvteléseit jelenítik meg, éjfélkor pedig nagy áratí-szertartást tartanak.

Krisna megjelenésének örömteli eseményére mi is egész napos ünnepléssel emlékezünk Krisna-völgyben. Zene, tánc, előadások egészen éjfélig, majd pedig lakoma a megszentelt ételekből.

Govardhana-púdzsá
Ezt a fesztivált Kárttika (október-november) hónapban ünneplik. Krisna esernyőként emelte fel a Góvardhana-hegyet, hogy megvédje Vrindávana lakóit Indra pusztító eső formájában megnyilvánuló haragjától. Nanda Mahárádzsa és Vrindávana lakói Krisna tanácsára az áldozatra szánt felajánlásokat nem Indrának, hanem a Góvardhana-hegynek ajánlották fel, amit aztán végül Krisna fogyasztott el. Indra haragjában el akarta pusztítani Vradzsa minden lakóját, de Krisna csodálatos elrendezése meghiúsította tervét.

Vrindávanában és környékén a ceremónia során minden templomban tengernyi ételt főznek és osztanak szét az emberek között. A Govardana-hegy imádatának egyik legfontosabb része a sokféle édesség felajánlása. Egyes templomokban a felajánlás délben az egész templomszobát betölti, annyiféle ételt főznek. A felajánlás során gyakran egy nagy hegyet szoktak építeni halavából, amelyet más édességekkel díszítenek, azután felajánlják Krisnának, és mindenki körüljárja a hegyet. Ez Govardhana-parikramának, zarándoklatnak számít.

A vallási ünnepek mellett fesztiválokra és utcai felvonulásokra is várják az érdeklődőket a Krisna-hívők.

Utcai felvonulások, harináma
Krisna neveinek nyilvános éneklése Srí Caitanya nyilvános utcai felvonulások során terjesztette el a Haré Krisna mantra éneklését Indiában, a 16. században. Ezt a hagyományt folytatva Sríla Prabhupáda is bevezette az énekes felvonulásokat, melynek során még a járókelőknek is módjukban áll Isten neveit hallgatni és énekelni, s így ők is fejlődhetnek a lelki életben.

A szent nevek hallgatása mindenkit megtisztít múltbeli tettei visszahatásától, a közös éneklés által pedig az emberek szívében fokozatosan felébred az Isten iránti szeretet. Krisna szent neveinek zenés-táncos felvonulás keretében történő éneklését harinámának nevezik, melyet a nagyobb városokban hetente rendeznek meg Krisna hazai hívei.

A legfontosabb fesztiválok

Ratha-játrá Szekérkarnevál
A Ratha-játrá, a szekerek fesztiválja az India észak-keleti részén fekvő orissza állambeli Dzsagannátha Puriból származik. Ott található Dzsagannátha, Krisna rendkívül népszerű formája, akit Indiában minden vaisnava nagy tisztelettel imád. A tiszteletére megrendezett szekérfesztivál minden évben hatalmas tömegeket vonz az Indiai-óceán partján fekvő városkába.
Dzsagannátha Krisna egyik neve, és azt jelenti: az Univerzum Ura. Bátyjával, Baladévával és húgával, Szubhadrával Ő a Puríban található Dzsagannátha-templom fő istensége.

Az Úr Dzsagannátha fekete színű, Balaráma fehér, Szubhadrá pedig sárga. Nem csak Orisszában imádják őket, hanem India-szerte gyakorlatilag mindenütt, ahol Krisna-templomok vannak.

A szekérfelvonulás alkalmával az egyébként csak a templomban látható istenségszobrok elhagyják megszokott helyüket, hogy egy hatalmas szekérre ülve és a városon végigvonulva minden élőlényt áldásban részesítsenek. Ezt a három hatalmas szekeret bhakták (hívők) százai kötélen húzzák végig a parádé útvonalán, csodálók, hívek és nézők sorfala között.

A faragott és színesre festett szekereket, melyeket gazdagon feldíszítenek virágokkal és füzérekkel, bhakták ezreinek éneke, lelkes kírtana (zene és tánc) kíséri. Menet közben nagy mennyiségű ételt ajánlanak fel az Úr Dzsagannáthának a szekéren, majd ezeket később kiosztják a tömegnek.

Szekérfesztivál

Az utóbbi harmincöt évben az ISKCON alapítója Sríla Prabhupáda és követői a Ratha-játrát világszerte számos városban megrendezték, New Yorkban éppúgy, mint Londonban, Sydney-ben vagy Budapesten. Ez a szabadtéri fesztivál mindig elnyeri a nyilvánosság tetszését, és felkelti a média figyelmét.

Krisna-völgyi búcsú
Tízezer vendég évről évre a nyári Krisna-völgyi Búcsú miatt látogat el Somogyvámosra.
A rendezvény mindhárom napján reggeltől estig kirakodóvásár és színes színpadi program várja a látogatókat: hagyományos indiai zene- és táncbemutató, pantomim, indiai népviseletek felvonulása, faluvetélkedő, kézműves-bemutató, főzőverseny, keleti küzdősport-bemutató.

A legnépszerűbb és leglátványosabb program a hagyományos indiai esküvő, melynek során több Krisna-hívő pár házasodik össze. Nagy sikert arat a Valóságshow is, ahol bárki kipróbálhatja egy fél órára, milyen lehet Krisna-hívőként élni. A gyerekeket külön programok várják! Részletesebb információ: www.krisnavolgy.hu

Lépni kell!
Minden évben több száz kilométeres, figyelemfelkeltő zarándoklatra indulnak az egri Krisna-hívők, az erkölcsi értékek védelmében. A több hónapos gyaloglás során az ország valamely vidékét, falvait és városait járják be, a Haré Krisna mantrát énekelve. Minden helységben felkeresik a polgármestert, akinek emléklapot adnak át. A „Lépni kell!” zarándoklat mottója: „Alkohol nélkül, drogok nélkül, erőszak nélkül!”. Bővebben: www.lepnikell.hu.

Ifjúsági zenei rendezvények
A fiatalok igényeihez alkalmazkodva jelent meg a Krisna-tudat az ország nagyobb ifjúsági és zenei fesztiváljain: a Wanted fesztiválon Mezőtúron, Tokajhegyalján a Hegyalja fesztiválon, a pécsi Rockmaratonon, Debrencenben a Vekeri-tó partján megrendezett fesztiválon, Budapesten pedig a Sziget Fesztiválon. Sátrainkban az érdeklődők előadásokat és indiai zenét hallhatnak, valamint részt vehetnek a „Krisnás valóságshow”-ban. Esténként pedig a modern zenei stílusban játszó Mantra és Visnu együttes szerepel nagy sikerrel a rendezvényeken.