Hit – Vallás – Egyház – Vallásközi kerekasztal

Fodor Budapest programajánló, Filozófia, Hírek, Programajánló, Vallásközi - Hírek, Vallásközi - Programajánló

Elég e a hit az élethez? Vagy szükségünk van egységesített, kanonizált vallási tanításokra is Isten és a lélek megértéséhez? A szervezett egyházak hozzátesznek vagy elvesznek az ember spirituális fejlődéséből? A modern ember elveszítette a hivatalos egyházakba vetett bizalmát, és a rendszerbe foglalt vallási tanításokhoz is felemás módon viszonyul. Nem általános igazságként fogadja el a szentírásokat, inkább csak egy ajánlat gyűjteményként, amelyből mindenki kedvére csemegézhet ízlése szerint. De az sem új gondolat, hogy nincs szükség vallási tanításokra, inkább találja ki Istent mindenki magának… Ezekről a kérdésekről fog együtt gondolkodni -> Nagypál Szabolcs katolikus teológus -> Fináli Gábor zsidó rabbi -> Caitanya …

Mit adott a Nyugatnak a Napkelet fénye?

Fodor Filozófia, Hírek

“Elefánt voltam, jámbor és szegény, hűvös és bölcs vizeket ittam én… most lelkem: ember – mennyem odavan, szörnyű fülekkel legyezem magam.” József Attila: Medáliák „Megleltem hát vallásomat: a könyv mindennél fontosabbnak látszott szememben. A könyvtár templom volt számomra” – írta Jean-Paul Sartre, s ha nekem nem is sikerült így megfogalmaznom, valahogy így éreztem én is. Rengeteget olvastam, s hamarosan ráébredtem, hogy „papjaim” maguk is hitvallásukat keresik, s nem feltétlenül tudnak határozott választ adni az élet nagy kérdéseire. Miután megismerkedtem a Krisna-tudat filozófiájával, észrevettem, hogy függetlenül attól, hogy az írók, költők hol látták meg a napvilágot, útkeresésük közben sokan rábukkantak közülük a …

Mivel telik a Krisna-hívők egy napja?

Fodor Filozófia, Hírek

Tudnivaló, hogy a „krisnások” egy része az ország különböző nagyvárosaiban lévő központokban, templomokban, illetve a somogyvámosi Krisna-völgyben lakik. Őket tekinthetjük „főállású” Krisna-hívőnek, vagyis életük jelentős részét a vallásukkal, egyházukkal kapcsolatos teendők töltik ki. Ők a lelkészek, szerzetesek, illetve a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége egyház alkalmazásában álló hívek, akik a közösség magját alkotják. Kṛṣṇa magyarországi követőinek nagyobb százaléka azonban olyan emberekből áll, akik szokásos, mindennapi életük folytatása mellett követik e hit alapvető előírásait, például vegetáriánusok, nem fogyasztanak alkoholt, és rendszeresen gyakorolják a mantra-meditációt, vagyis a Hare Kṛṣṇa ima figyelmes ismétlését. Hitük tételei ugyanazok, mint a központokban élő hittestvéreiké, de lelki gyakorlataik …

Śrī Rāmānujācārya – vaiṣṇava bölcsek példaképe

Fodor Filozófia, Hírek

Śrīla Rāmānujācārya Ananta Śeṣa (az Úr univerzumok alapját adó kígyó formájának) inkarnációja volt. A Tamil Naduban található Śrī Perambudūrban szállt alá a földi világba ezer évvel ezelőtt, a Legfelsőbb Úr, Nārāyaṇa utasítására, azért, hogy megmentse a védikus dharma követőit az olyan vaiṣṇava-ellenes filozófiáktól, mint a māyāvāda – azaz a személytelenség. Ő volt az ideális vaiṣṇava bhakta megtestesítője, és segített újra bevezetni a civilizált emberek körében az Úr lótuszlábának végzett odaadó szolgálat gyakorlatát. Még fiatal gṛhasta korában találkozott Śrī Yāmunācārya tanításaival, aki a vaiṣṇava sampradāya képviselője volt, amely az Úr örök társnőjétől, Śrītől (Laksmí) ered. Épp útban volt Śrīraṅgamba, hogy találkozzon …

Vrṇdāvana templomai: Śrī Śrī Madana-mohana – a templomok matuzsáleme Vrajāban

Admin Filozófia, Hírek

Vrṇdāvana legrégebbi és legöregebb templomának tartják a Magdana-mohana templomot. A templom Istensége Madana-mohana azt jelenti, hogy “aki annyira elbűvölő, hogy még Kupidót is képes elvarázsolni.” Madan-mohana mūrtiját eredetileg Vajranābha imádta, az Úr Kṛṣṇa dédunokája. AZ idők során, különös tekintettel az ismétlődő muzulmán invázióra, a mūrtikat elrejtették és végül sok esetben meg is feledkeztek róluk.   Kṛṣṇa e gyönyörű formáját Advaita Ācārya találta meg egy banyán fa alatt, aki az Úr Caitanya társa, és előhírnöke volt, a Goswamik és a Pañca tattva előtt jelent meg, egyfajta úttörő munkát végezve. Amikor Advaita Ācārya Navadvīpāba, a mai Māyāpura városa felé indult, egy brāhmaṇára …

A Pāpamocanī ekādaśī csillagászati titkai

Fodor Filozófia

A holnapi napon tartjuk a Pāpamocanī ekādaśīt, vagyis azt a böjtnapot, amelyről úgy tartják, hogy képes minden bűntől megtisztítani az embert, ezért nagyon fontos. A böjtök végzése fontos része a védikus hagyománynak. Nemcsak a testi egészséget javítja az okos, tervezett és időszakos böjt, hanem az elme kontrollálásában is segít. Az ekādasī ráadásul nem mindig nehéz, gabonaféléket és hüvelyeseket elhagyó böjtnapon is ehetünk ahiṁsā tejtermékeket, zöldlevelűeket, nem aprószemű olajos magvakat, gyümölcsöket, zöldségeket, hajdinát, burgonyát és tápiókát, meg megannyi mást. A Pāpamocanī ekādasī története szerint a fiatal szent Medhāvī beleszeretett a gyönyörű apsarāba, Manjughosaba, aki elbűvölte táncával és énekével. A hölgy a …

Caitanya Mahāprabhu első csodái

Admin Filozófia, Hírek

Bár az Úr Caitanyát Kṛṣṇa rejtett inkarnációjaként ismerjük, az életrajzírói által hátrahagyott beszámolók felfedik isteni mivoltának megnyilvánulásait. Az Úr Caitanya – a közönséges emberi lényekkel ellentétben – nem anyja méhében fogant, ondóváladék által. Saját szabad akaratából, tizenkét hónappal az eljövetele előtt csodálatos módon belépett apja szívébe; onnan pedig áthelyezte magát anyja méhébe, ahogyan azt körülbelül 4500 évvel korábban is tette, amikor az Úr Kṛṣṇaként jelent meg. Az Úr Caitanya 1486. február 18-án, a nyugat-bengáli Māyāpurban, egy teljes holdfogyatkozás idején jelent meg e világban. A Viśvambhara nevet kapta, ami azt jelenti, “aki védi és fenntartja a világegyetemet”. Ám a Nimāi és …

Śiva áldása – lelki életünk katalizátora

Admin Filozófia, Hírek

Śiva-ratri napja rendkívül kedvező. Az Úr Śiva egy félisten, tehát Kṛṣṇa különleges hatalommal ruházta fel őt. A szentírások úgy beszélnek róla, mint Kṛṣṇa legkiválóbb hívéről. Mivel Śiva nagyon lágyszívű, könnyű őt elégedetté tenni, ezért ha a mai napon el tudjuk nyerni a kegyét, akkor nagy lépést tehetünk a lelki fejlődés útján.   vṛndāvanāvani-pate jaya soma soma-maule sanaka-sanandana-sanātana-nāradeḍya gopīśvara vraja-vilāsi-yugānghri-padme prema prayaccha nirupādhi namo namaste   “Ó Vṛndāvana földjének kedves szülötte, ó Umā férje, ó Somamauli, te, aki a Holdat viseled a fejeden! Ó te, akit Sanandana, Sanātana és Nārada imád! Ó Gopeśvara, kérlek, ajándékozz nekem feltétel nélküli transzcendentális szeretetet Śrī …

Bhagavad-gītā előadássorozat vasárnaponként

Admin Filozófia, Hírek

Íme egy kiváló lehetőség a Kṛṣṇával való kapcsolatod erősítésére!   Bhaktipāda Goswāmī Bhagavad-gītā előadássorozatot indít vasárnaponként a Budapesti Haré Krisna Templom és Oktatási Központ konferenciatermében 10-12 óra között.     Lelki életünk sikere vagy kudarca múlik azon, hogy képesek vagyunk-e Kṛṣṇára emlékezni. Az emlékezés a rendszeres hallás és ismétlés eredménye, azaz, ha szeretnénk Kṛṣṇára emlékezni, tegyük rendszeressé és erősítsük ezeket a gyakorlatokat.    “Smartavyah satatam viṣṇuh” – javasolja a szentírás: mindig, szünet nélkül emlékezzünk az Úr Viṣṇura… Az Úrra akkor tudunk örökké emlékezni, ha állandóan hallunk Róla… Ha Kṛṣṇáról hallunk a Śrīmad-Bhāgavatamból, a Bhagavad-gītāból vagy a hasonló hiteles szentírásokból, az …

Az Úr Caitanya csodái

Admin Filozófia, Hírek

Amikor úgy ötszáz évvel ezelőtt a Földön tartózkodott, az Úr Kṛṣṇa legutóbbi inkarnációja gyakran kimutatta isteni erejét. (Ez a második része egy három cikkből álló sorozatnak, amely az Úr Caitanya Mahāprabhu életének csodás eseményeit írja le. Az itt elhangzó történetek a Caitanya-caritamṛtából és a Śrī Caitanya-Bhāgavatából származnak.) Miután az Úr Caitanya elindította az Úr szent neve éneklésén alapuló saṅkīrtana mozgalmat, sok követője órákon keresztül énekelt, táncolt és hangszereken játszott, hogy így dicsőítsék az Úr Kṛṣṇát. Néhány irigy brāhmaṇa rossz néven vette az Úr egyre növekvő hatalmát és befolyását, és úgy döntöttek, bármi áron is, de megpróbálják háttérbe szorítani. Ezek a …

Misszióra született: Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura

Admin Filozófia, Hírek

Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura 1874. február 6-án jelent meg, és ő lett az a gyermek, akiért Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura imádkozott az Úr Jagannāthához, mert szerette volna, hogy legyen egy képesített segítsége a Kṛṣṇa-tudat prédikálásához. A gyermek isteni tulajdonságai születésétől fogva nyilvánvalóak voltak. Úgy jött a világra, hogy a köldökzsinór úgy volt a teste köré tekeredve, mint egy szentelt zsinór. Hat hónapos volt, amikor Jagannātha Purīban megrendezésre került a Ratha-yātrā fesztivál. Az Úr Jagannātha szekere három napra megállt Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura háza előtt, és Śrīmat Bhagavatī devī, Bhaktivinoda Ṭhākura felesége ki is használta a lehetőséget, hogy fellépjen a szekérre és bemutassa gyermekét …

A vaiṣṇava szent, Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Thākura

Admin Filozófia, Hírek

Az UNESCO 42. konferenciáján, Párizsban elfogadta a Kṛṣṇa-hívők számára annyira fontos éves témát, Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Thākura, a Gauḍīya Math alapítója és Śrīla Prabhupāda lelki tanītómestere születésének 150. évfordulójának megünneplését, 2024-ben. A gauḍīya vaiṣṇava szent megjelenési napja 2024-ben február 29-re, azaz mára esik. Bhaktisiddhānta Mahārāja szent volt, aki teljesen elvonatkoztatott a külsőségektől, mégis a legpraktikusabban tette azt, amire szükség volt a Kṛṣṇa-bhakti tanításainak széleskörű elterjesztése érdekében. Ő hozta létre a vaiṣṇava történelem tālān legelső szervezett intézményét, és 64 templomot alapított a kihívásokkal teli brit korszakban szerte Indiában, Śrī Laṅkān, a jelenlegi Bangladesben és Burmában. Tudósnak is a legkiválóbb volt, aki …

Az evolúcióelmélettel kapcsolatos kétségek két szintje

Admin Filozófia, Hírek, Kiemelt

Az evolúció elmélete mintegy másfél évszázada kezdett erősödő hatást gyakorolni a tudományos világra és a közfelfogásra. E teória szerint az élet első formája véletlenszerűen jött létre különböző vegyületek kombinációja révén, majd a szaporodás során bekövetkező változások (mutációk) és a természetes kiválogatódás révén alakult ki a fajok sokfélesége a baktériumoktól az emberig. Ezt az elképzelést megfogalmazása óta tudományos és logikai szempontból is számos kritika éri, így népszerűsége ellenére nem tekinthető bizonyított elméletnek. Napjainkban is léteznek olyan alternatív tudományos megközelítések – például az intelligens tervezés elmélete –, amely szerint az evolucionista nézet igazolatlan előfeltételezéseken alapszik. Az evolúcióelmélettel kapcsolatos kételyek és ellenérvek két …

A pénz természete

Fodor Filozófia, Hírek

Kesawa Swami írása a pénz szellemiségéről, természetéről és arról, miért ragaszkodunk úgy hozzá.    Nemrégiben találkoztam egy gyerekkori barátommal, aki szintén szerzetes lett. Képzelhetitek, rengeteg közös témánk volt, amiről beszélgettünk. Az ő hagyományában a szerzetesi fogadalmak egyike, hogy soha nem szabad pénzhez nyúlni; és ha mégis, akár csak véletlenül, akkor egy napig teljes böjtöt tartanak. Komoly önmegtartóztatás. Bevallom, ha ezt a fogadalmat tettem volna, már halott lennék és elhamvasztottak volna – a pénzügyi műveletek ugyanis a mindennapi életem szerves részének számítanak. A pénz azonban veszélyes, újra és újra látjuk, hogyan képes támadást intézni az élet integritása ellen. Olyan könnyű elárulni …

Nārada Muni, az odaadó szolgálat atyja

Admin Filozófia, Hírek

Nārada Muni a védikus irodalom egyik legkiemelkedőbb bölcse, aki bejárja az egész univerzumot, hogy mindenkiben felébressze az Isten iránti szeretetet. Nārada Munit úgy dicsőítik a védikus írások, mint a tizenkét mahājana, az örök igazságot hirdető nagy tekintélyek egyikét. Életének és tanításainak részleteiről a Nārada Purāṇa, a Padma Purāṇa valamint a Śrīmad-Bhāgavatam számos helyen beszámol. Lelki fejlettsége olyan magas fokon áll, hogy ezekben a szövegekben néha „Bhagavānnak” is nevezik, mely kifejezés többnyire csak a Legfelsőbb Úrra vonatkozik. A Bhagavad-gītāban pedig (10.26) Maga az Úr Kṛṣṇa mondja, hogy: „a félistenek bölcsei közül Nārada vagyok”.     Isten kiemelkedő képviselőjeként Nārada Munit gyakran …

Egy indiai hivatalnok levele

Admin Filozófia, Hírek

Syāmananda Dāsa  December 22-én, az indiai matematikai zseni, Srinivasa Ramanujan születésnapján ünnepeljük a Matematika Országos Napját.   Ramanujan karrierje szerény sorból, mégis kivételes módon indult, ami jól kiviláglik leveléből, amelyet G. H. Hardynak, cambridge-i mentorának és vezetőtanárának írt:  „Tisztelt uram! Engedje meg, hogy bemutatkozzak: hivatalnok vagyok a madrasi Kikötői Hivatal könyvelési osztályán, mindössze húsz rúpiás havi fizetéssel. Nem jártam egyetemre, de a szokásos iskoláztatáson túlestem. Miután végeztem, a rendelkezésemre álló szabadidőben matematikával foglalkoztam. Nem jártam végig a hagyományos utat, amelyet az egyetemi kurzusokon szokás, hanem új ösvényt tapostam ki saját magamnak. Speciális kutatásokat végeztem a divergens számsorok témájában, és az eredményeimet …

December 9.: Gītā-jayantī

Fodor Filozófia, Hírek, Programajánló

Idén ismét megrendezzük a Bhagavad-gītā megjelenési ünnepét, a Gītā-jayantīt. Śrīla Śivarāma Swami Mahārāja Māyāpurában tartózkodik ugyan, de kifejezte, hogy távollétében is végig kíséri az eseményeket, így küldve áldásait minden résztvevő számára! A felolvasást LīlaŚuka prabhu vezeti, a yajñāt Bhaktipada Goswami Mahārāja tartja. Az ünnepség helyszíne és időpontjai: Budapesti Templom: december 09. szombat 10.30 és 17.00 órától Program: A Bhagavad-gītā verseinek felolvasása A Gītā áldásai Lakoma Az idei évi Gītā-jayantīn – a korábbi évekhez hasonlóan – a résztvevők nem csak Bhagavad-gítākat szponzorálnak, hanem Śrīla Prabhupāda más könyveit is. 6 féle könyvcsomagot állítottunk össze, hogy mindenki találjon kedvére valót. A tavalyi évhez hasonlóan a könyvcsomagok csak mahā könyveket tartalmaznak!  A három sláger-csomag közül az egyik tartalmazza az …

A Goswāmīk tanúja: Narottama Dāsa Ṭhākura

Fodor Filozófia, Hírek

November 2-án ünnepeljük a nagy szent, Śrīla Narottama Dāsa Ṭhākura eltávozási napját, aki tanúja volt a legnagyobb vaiṣṇava szentek eltávozásának és aki rendületlenül folytatta munkásságukat. Śrīla Narottama Ḍāsa Ṭhākura (Śrī Ṭhākura Mahāśaya) egy király fiaként jött a világra, és a testén megmutatkozott egy mahāpuruṣa (emelkedett isteni személy) minden ismertető jele. A karjai hosszúak voltak, a köldöke mély, a bőre aranyszínű, gyönyörű szemei lótuszszirom-formájúak. Az iskolában śruti dhara volt (mindent első hallásra meg tudott jegyezni). Habár rövid idő alatt elsajátította a szanszkrit nyelvet és a Védák ismeretét, csak arra vágyott, hogy Kṛṣṇát szolgálhassa. Egész életében brahmacāri maradt. Śrī Lokanātha Goswāmitól kapott …

Szeretetünk mécsesfénye Kārtika varázslatos havában

Admin Filozófia, Hírek, Kiemelt, Programajánló, PROGRAMOK

Október 28-án kezdődik és november 27-ig tart a Kārtika vagy Dāmodara hónap áldásos időszaka, amely különleges jelentőséggel bír a lelki gyakorlók számára. Ez a hónap a szeretet, az odaadás és a lelki elmélyülés ideje, amikor még közelebb kerülhetünk Kṛṣṇához. A Kārtika hónapban végzett jó cselekedetek, vallásgyakorlatok hatása megsokszorozódik, így érdemes ezekbe még több időt és energiát fektetni nap mint nap. Dāmodara hónapban Kṛṣṇa még inkább figyel ránk, és a Hozzá való közeledés ilyenkor még könnyebb, mint bármikor az év során. Ebben az időszakban minden nap elénekelünk egy tradicionális dalt, a Śrī Dāmodarāṣṭakamot, mely Kṛṣṇa Dāmodara formája és édesanyja, Yaśodā édes kapcsolatát tárja fel Kṛṣṇa egy bájos gyermekkori …

Szükség van-e templomokra?

Admin Filozófia, Hírek, Kiemelt

A templomok a vallásos élet természetes velejárói, s minden nagy vallási hagyományban jelentős szerepet játszanak. Újabban azonban sok valláson belül jelentek meg olyan irányzatok, amelyek megkérdőjelezik a templomok fontosságát. Cikkünkben ezt a kérdést vizsgáljuk meg a védikus filozófia szemszögéből. Vallás: személyes vagy közösségi ügy? A vallások formális, mindennapi gyakorlatait az határozza meg, hogy mi a hívők vallásról alkotott felfogása, s hogy milyen szerepet szánnak életükben a vallásnak. A modern korban, amikor egyre többen térnek vissza a vallási gyakorlatokhoz (akár úgy, hogy felelevenítik a régi családi hagyományokat, akár úgy, hogy az istenkeresés más útjain indulnak el), szinte mindenkiben megfogalmazódik a kérdés, …