Egy indiai hivatalnok levele

Admin Filozófia, Hírek

Syāmananda Dāsa  December 22-én, az indiai matematikai zseni, Srinivasa Ramanujan születésnapján ünnepeljük a Matematika Országos Napját.   Ramanujan karrierje szerény sorból, mégis kivételes módon indult, ami jól kiviláglik leveléből, amelyet G. H. Hardynak, cambridge-i mentorának és vezetőtanárának írt:  „Tisztelt uram! Engedje meg, hogy bemutatkozzak: hivatalnok vagyok a madrasi Kikötői Hivatal könyvelési osztályán, mindössze húsz rúpiás havi fizetéssel. Nem jártam egyetemre, de a szokásos iskoláztatáson túlestem. Miután végeztem, a rendelkezésemre álló szabadidőben matematikával foglalkoztam. Nem jártam végig a hagyományos utat, amelyet az egyetemi kurzusokon szokás, hanem új ösvényt tapostam ki saját magamnak. Speciális kutatásokat végeztem a divergens számsorok témájában, és az eredményeimet …

December 9.: Gītā-jayantī

Fodor Filozófia, Hírek, Programajánló

Idén ismét megrendezzük a Bhagavad-gītā megjelenési ünnepét, a Gītā-jayantīt. Śrīla Śivarāma Swami Mahārāja Māyāpurában tartózkodik ugyan, de kifejezte, hogy távollétében is végig kíséri az eseményeket, így küldve áldásait minden résztvevő számára! A felolvasást LīlaŚuka prabhu vezeti, a yajñāt Bhaktipada Goswami Mahārāja tartja. Az ünnepség helyszíne és időpontjai: Budapesti Templom: december 09. szombat 10.30 és 17.00 órától Program: A Bhagavad-gītā verseinek felolvasása A Gītā áldásai Lakoma Az idei évi Gītā-jayantīn – a korábbi évekhez hasonlóan – a résztvevők nem csak Bhagavad-gítākat szponzorálnak, hanem Śrīla Prabhupāda más könyveit is. 6 féle könyvcsomagot állítottunk össze, hogy mindenki találjon kedvére valót. A tavalyi évhez hasonlóan a könyvcsomagok csak mahā könyveket tartalmaznak!  A három sláger-csomag közül az egyik tartalmazza az …

A Goswāmīk tanúja: Narottama Dāsa Ṭhākura

Fodor Filozófia, Hírek

November 2-án ünnepeljük a nagy szent, Śrīla Narottama Dāsa Ṭhākura eltávozási napját, aki tanúja volt a legnagyobb vaiṣṇava szentek eltávozásának és aki rendületlenül folytatta munkásságukat. Śrīla Narottama Ḍāsa Ṭhākura (Śrī Ṭhākura Mahāśaya) egy király fiaként jött a világra, és a testén megmutatkozott egy mahāpuruṣa (emelkedett isteni személy) minden ismertető jele. A karjai hosszúak voltak, a köldöke mély, a bőre aranyszínű, gyönyörű szemei lótuszszirom-formájúak. Az iskolában śruti dhara volt (mindent első hallásra meg tudott jegyezni). Habár rövid idő alatt elsajátította a szanszkrit nyelvet és a Védák ismeretét, csak arra vágyott, hogy Kṛṣṇát szolgálhassa. Egész életében brahmacāri maradt. Śrī Lokanātha Goswāmitól kapott …

Szeretetünk mécsesfénye Kārtika varázslatos havában

Admin Filozófia, Hírek, Kiemelt, Programajánló, PROGRAMOK

Október 28-án kezdődik és november 27-ig tart a Kārtika vagy Dāmodara hónap áldásos időszaka, amely különleges jelentőséggel bír a lelki gyakorlók számára. Ez a hónap a szeretet, az odaadás és a lelki elmélyülés ideje, amikor még közelebb kerülhetünk Kṛṣṇához. A Kārtika hónapban végzett jó cselekedetek, vallásgyakorlatok hatása megsokszorozódik, így érdemes ezekbe még több időt és energiát fektetni nap mint nap. Dāmodara hónapban Kṛṣṇa még inkább figyel ránk, és a Hozzá való közeledés ilyenkor még könnyebb, mint bármikor az év során. Ebben az időszakban minden nap elénekelünk egy tradicionális dalt, a Śrī Dāmodarāṣṭakamot, mely Kṛṣṇa Dāmodara formája és édesanyja, Yaśodā édes kapcsolatát tárja fel Kṛṣṇa egy bájos gyermekkori …

Szükség van-e templomokra?

Admin Filozófia, Hírek, Kiemelt

A templomok a vallásos élet természetes velejárói, s minden nagy vallási hagyományban jelentős szerepet játszanak. Újabban azonban sok valláson belül jelentek meg olyan irányzatok, amelyek megkérdőjelezik a templomok fontosságát. Cikkünkben ezt a kérdést vizsgáljuk meg a védikus filozófia szemszögéből. Vallás: személyes vagy közösségi ügy? A vallások formális, mindennapi gyakorlatait az határozza meg, hogy mi a hívők vallásról alkotott felfogása, s hogy milyen szerepet szánnak életükben a vallásnak. A modern korban, amikor egyre többen térnek vissza a vallási gyakorlatokhoz (akár úgy, hogy felelevenítik a régi családi hagyományokat, akár úgy, hogy az istenkeresés más útjain indulnak el), szinte mindenkiben megfogalmazódik a kérdés, …

Miben áll a mesterséges intelligencia valódi veszélye? Felkészültünk arra, ami jön?

Admin Filozófia, Hírek, Kiemelt

Biztosan érzékeled, hogy valami nincs rendben a mellékelt képekkel: nem valódiak. Pedig mindről azt hitték – néha elég sokan – hogy valódiak. (Valódi van Gogh festmény, valódi táj, valódi lány…) De nem, nem arról fogok írni, hogy egyre nagyobb a veszélye annak, hogy összekeverjük a mesterséges intelligenciát a valósággal. Annál sokkal mélyebb és súlyosabb problémáról van szó. Mert az csak tünet. Sokszor nem látjuk, mert nem akarjuk látni, hogy mi miért történik. A mesterséges intelligencia esetében nevezetesen azt, hogy aki használja, csak az okozhat problémát, nem maga a mesterséges intelligencia. (A miértre válasz dióhéjban: pl. a Kasparovot legyőző Deep Blue …

Vṛndāvana, a vissza nem térés földje

Admin Filozófia, Hírek

Az ember az idők kezdete óta vágyik a tökéletes otthonra, egy paradicsomra, egy Shangri-la-ra, egy Waldenre, ahol örökké békében és boldogságban élhet. Ilyen hely azonban sehol sem található az anyagi világban, mert az anyagi világ természeténél fogva ideiglenes és frusztráló. Hogy véget vessünk fárasztó keresésünknek, túl kell lépnünk a kettősségek e világán, túl a tér és az idő határain, a lelki birodalomba. Az indiai Vṛndāvana az a keresett örök nyugvóhely, mert Vṛndāvana az a hely, ahol az Úr Śrī Kṛṣṇa, az Istenség Legfelsőbb Személyisége ötezer évvel ezelőtt alászállt erre a bolygóra. Az Úr megjelenése és tevékenységei nem evilágiak, hanem teljesen …

Az Isten iránti szeretet végtelen tárháza

Admin Filozófia, Hírek

Śrīmati Rādhārānī az egyik legkiemelkedőbb és legtiszteltebb személyiség a hindu vallási és szellemi hagyományokban, különösen a Krisna-tudat kontextusában. Ő a hindu panteon és a Krisna-tudat egyik legfontosabb isteni alakja, a hűség és az Isten iránti szeretet megtestesítője. Rādhārānī földi megjelenésének a napját, amelyet Rādhāṣṭamī néven ismernek, minden évben megünnepeljük. A nap általában augusztus-szeptember hónapra esik, holdállástól függően, 2023-ban ez szeptember 23-ára esik. Az ünnep célja, hogy emlékezzünk Rādhārānī alakjának jelentőségére és a Kṛṣṇához fűződő különleges szeretetére. Śrīmati Rādhārānī Kṛṣṇának végzett áldozatkész, önzetlen szolgálata és az önátadás legmagasabb fokát tükröző érzelmei példaértékűek és mélyen inspirálóak. Rādhāṣṭamī napján Krisna-völgyben tartjuk meg az országos fesztivált, melyen főleg imádkozunk, meditálunk …

Ökológiai sokféleség, az isteni adomány

Admin Filozófia, Hírek, Kiemelt, Öko

A teremtett világ – alkotója szándéka szerint – harmóniában él. Ha azonban elfelejtjük a hozzáadott törvényeket, és kihagyjuk a képből a törvényhozót, akkor olyan  problémákkal kerülünk szembe, mint amilyenekkel a modern ember nap mint nap küzdeni kényszerül (környezeti, gazdasági és társadalmi válságok sora). Krisna-völgy területén arra törekszünk, hogy a harmónia helyreálljon, az élővilág részeként éljük napjainkat, s az Úr örömére tegyük tetteinket. Mindehhez sok segítséget kapunk. A természet –  és így Isten – példája a változatosság. Az ökológiailag  stabil rendszerek mindig a lehető legváltozatosabbak. Fontos tanulság ez, amelyet mintaként érdemes szem  előtt tartani a gazdálkodásnál is.     Az 1993. …

Hallani arany – hanggal teremteni a világ

Fodor Filozófia, Hírek

Először megszólalt a gramofon, majd jött a mozgófilm. A rádiót követte a televízió. A legújabb mobiltelefonok pedig ma már mindent IS tudnak, az egész életünket azon keresztül menedzseljük. A fejlődés tehát egyértelmű. Vagy mégsem? Az információs forradalom Korunkat sokan – teljes joggal – az információ korának nevezik. Az információs ipar a legfontosabb húzóágazattá nőtte ki magát az elmúlt évtizedekben. A dollár-milliárdokat felemésztő technikai fejlesztések az információ-átadás úgymond tökéletesítését szolgálják. A fogyasztó pedig beleveti magát az újabb és újabb információs eszközök élvezetébe, hogy kielégítse felgerjesztett vágyait. A termelő és a fogyasztó versenyében mindig az előbbi jár egy lépéssel előrébb: az információ-csere …

Śrī Kṛṣṇa: a Legfelsőbb egy tündéri gyermek képében

Admin Filozófia, Hírek

A legcsodálatosabb istenség, a mindenkit vonzó Śrī Kṛṣṇa megjelenésének ünnepére minden évben Kṛṣṇa-völgyben kerül sor. A Śrī Kṛṣṇa földi születésének, inkarnációjának emlékét felidéző ünnep neve Janmāṣṭamī, mely 2023-ban szeptember 7-ére esik, s ezen a napon a hívők színes és vidám események sorával emlékeznek Kṛṣṇa játékos kedvteléseire. Śrī Kṛṣṇa: az örökkévaló Istenség megtestesülése Śrī Kṛṣṇa, az Istenség Legfelsőbb Személyisége a Bhagavad-gītāban kinyilatkoztatott bölcsességek és tanítások elbeszélője. Az ókori védikus írások szerint Kṛṣṇa földi inkarnációjának élete telis-tele volt csodálatos kedvtelésekkel és tanulságos eseményekkel, e történetek a hit és hűség erejéről is szólnak. Az egyik leghíresebb leírás a Mahābhāratában olvasható, melynek egyik fejezete …

Bevezetés a védikus szentírásokba

Fodor Budapest programajánló, Filozófia, Hírek, Programajánló, PROGRAMOK

A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola tapasztalt oktatói ősztől rövid ízelítőt adnak szakterületük kedvenc témáiból. A könnyen emészthető előadások betekintést nyújtanak India színes kultúrájába és a Krisna-tudat legfontosabb tanításaiba. Az előadás-sorozat egyes elemei függetlenek egymástól, vagyis egy-egy alkalomra is el lehet jönni, de ha mind a 7 érdekel, akkor egy csomagban most kedvezményesen lehet megvenni a jegyeket.     Az előadások részletei:   1. alkalom (szeptember 20)., India szent nyelve, a szanszkrit (Előadó: Dr. Jeney Rita/Amritánanda Déví Dászí) 2. alkalom (szeptember 27.), Bhagavad-gítá – Örök tanítás, mely a lelkedhez szól (Előadó: Dr. Tasi István/Ísvara Krisna Dásza) 3. alkalom (október 10.), Mahábhárata – …

Az Úr Balarāma megjelenési napja

Admin Filozófia, Hírek

2023. augusztus 31. az Úr Balarāma, az Úr Śrī Kṛṣṇa bátyjának megjelenési napja, amelyet Sravana (augusztus hónap) teliholdas napján ünneplünk, és Balarāma Jayantī vagy Balarāma Purṇimā néven is említik. Az Úr Balarāma Rohinī és Vasudeva fiaként jelent meg. Baladeva és Saṅkarṣaṇa néven is ismert. Ő adja a lelki erőt, amely segít legyőzni az akadályokat az önmegvalósítás útján. Az Úr Balarāma formája Az Úr Balarāma tizenhat esztendős, a bőre fehér, és kristálytisztán ragyog. Kék ruhát visel, a nyakában pedig erdei virágokból font füzért. A haja bájos kontyba van fogva a feje tetején. A füleit fülbevalók díszítik, a nyakát pompás nyakékek, karpereceket …

A fiatalság megőrzésének forradalmi csodaszerei

Fodor Filozófia, Hírek

Az egyén fiatalsága Emberi voltunk elvá­laszt­hatatlan vá­gyai közé tartozik az örökkétartó fia­talság gyógy­szerének felfedezése. Ragaszkodunk a fiatalságunkhoz, mert boldogság fűződik hozzá. Har­mincas-negyvenes éveinket taposva azonban már nosztalgiával gon­do­lunk vissza gyermekkorunk tün­dér­meséire, amely­ben a hős, a jószívű deli legény varázs­pál­cá­jával vál­toz­tatta meseszép leányzóvá a púpos hátú, ráncos öreganyót. Nap-nap után a tükörbe nézve azonban tü­rel­metlenek leszünk, és a megváltó her­ceg egyre reménytelenebb meg­jelené­se helyett hitünket inkább a fo­gyasztói társadalom kézzelfogható kínálata felé fordítjuk. Kozmetikumok bőséges választéka, fitness-klubok spe­ci­alizált gépei, egészséges élet­mód-, relaxáció- és jógatanfolyamok, ránc­felvarrás és plasztikai műtétek szinte végeláthatatlan választéka ígé­­ri szá­munkra a megifjodás le­he­tőségét. Ideig-óráig. Kipróbáljuk az egyiket, utána …

Ami elromolhat, az el is romlik – A kor, melyben élünk

Fodor Filozófia, Hírek, Kiemelt

A jelenleg használatos időszámítás szerint nem olyan régen léptünk át egy új évezredbe. A védikus időszemlélet szerint azonban egy tekintélyesebb hosszúságú világkorszak küszöbét már jóval korábban átléptük…  A védikus időszámítás szerint jelenleg a Kali-yugának (Kali-kornak) nevezett világkorszakban élünk. A mi léptékeink szerint már elég régóta, több mint 5100 éve. Az indiai írásokban részletezett időszámítás szerint ugyanis a Föld történelme során négy nagy világkorszak váltogatja egymást, az évszakok körforgásához hasonlóan. A Kali-yuga ezek közül az utolsó, ez az emberiség „tele”. A világkorszakok egyébiránt nem egyforma hosszúak: a Kali-kor 432 000 év hosszú (ezek szerint ebből már kevesebb, mint 427 000 év …

Hogyan lesz az ételből prasādam?

Admin Életmód, Filozófia, Hírek

Megfelelő irányítással bárki képes a mindennapi ételt lelki szubsztanciává változtatni Az a jelenség, amikor valami anyagiból lelkivé változik át, rendkívüli, mégis olyasvalami, amivel mi, Krisna-hívők napi szinten találkozunk – gyakran, akár naponta többször is. Olyankor történik ez, amikor a fel nem ajánlott étel prasādammá, vagyis az Úr által felszentelt étellé változik. Annak idején, amikor újdonsült bhakta voltam Montrealban, egyszer szerveztünk egy programot a McGill Egyetem campusán. Az eseményt hirdető brosúrán ez állt: „Lássátok a saját szemetekkel, ahogy az anyag lelkivé alakul át!” Ez a cím határozottan felkeltette jónéhány ember érdeklődését. A programon a templomvezető tartotta az előadást, amely ehhez a …

A világ érdeklődéssel figyeli a világvallások állásfoglalásait az emberiség globális ügyeit illetően

Fodor Filozófia, Hírek, Vallásközi - Cikkek, szemelvények, Vallásközi - Egyházközi találkozók, Vallásközi - Hírek

Vajon képesek-e arra, hogy felfüggesztve vallási-tanbeli kizárólagossági igényüket, közösen szólaljanak meg a teremtett világ jövője érdekében? Részletek Komlós Attila cikkéből, amely a tukoraltal.hu oldalon olvasható teljes terjedelmében Úgy véljük, hogy a nagy világvallások közötti párbeszédnek igen nagy jelentősége van. Mégpedig sok szempontból. Alapvetően ugyanis be kell látnunk – még ha akarnánk sem juthatnánk más következtetésre, hiszen a jelenség itt alakul ki a szemünk előtt – a világ, az emberiség ügyei, örömei és problémái napi frissességgel itt zajlanak előttünk. Elég kinyitni valamelyik okos készülékünket, s ömlenek a hírek információk mind arról, ami Föld nevű bolygónkon az elmúlt 24 órában történt, és …

Jagannātha – a mosolygós Kṛṣṇa története

Admin Filozófia, Hírek

20Indiában idén június 20-án ünnepelték a Szekérfesztivált, amely az ország legősibb ünnepe. Általában 1,7-2 millió ember érkezik Puriba, ez az egyik legnagyobb zarándoklat, a Kumbha Melához hasonlóan. A helyi lakosok szinte egész évben erre az ünnepre készülnek. Már kora tavasztól készítik a virágdekorációkat és azon meditálnak, hogy tehetnék elégedetté az Univerzum Urát,  Jagannāthát, Baladevát és Subadhrát, azaz kedves Testvéreit. Orisza államban ugyanis úgy tekintenek  Jagannāthára, mintha saját családtagjuk lenne. Igaz ez szerte Indiában minden népcsoportra, a brijbasikra és a Himalájában élőkre is. Személyes és közvetlen kapcsolatot ápolnak évezredek óta Istennel. Történetek a mosolygós gyermeki forma mögött Jagannātha Maga Kṛṣṇa, egy különleges formában, …

A környezet hatása az énre

Fodor Filozófia, Hírek

Az emberi kultúra régi emlékeiben kutatva azt találjuk, hogy a különféle célokat szolgáló épületek alakját, elrendezését, sőt a bennük használt építészeti formákat, mintákat, alakzatokat és színeket is gondosan lefektetett térrendező elvek alapján határozták meg. Ez a hagyomány a kínai és az indiai kultúrában maradt fenn a legrendszerezettebb formában. A térrendezés és az építészet kínai tudományát Feng-shuinak, indiai hagyományait pedig Vastu Śāstrának nevezik. A Vastu Śāstra nem más, mint a természeti törvények figyelembevétele egy épület vagy lakóhely megépítése során. Ismeretes, hogy a természeti törvények meghatározzák a környezetünket. A tengerekkel körbevett szárazföldeken vannak síkságok, hegyek, medencék és más domborzati képződmények, valamint folyók, …

Isteni adomány: a biológiai sokféleség

Admin Életmód, Filozófia, Hírek, Öko

A teremtett világ – alkotója szándéka szerint – harmóniában él. Ha elfelejtjük a hozzáadott törvényeket, és kihagyjuk a képből a törvényhozót, akkor olyan problémákkal kerülünk szembe, mint amilyenekkel  a modern ember nap mint nap küzdeni kényszerül (környezeti, gazdasági és társadalmi válságok sora). Krisna-völgy területén arra törekszünk, hogy a harmónia helyreálljon, az élővilág részeként éljük napjainkat, s az Úr örömére tegyük tetteinket. Mindehhez sok segítséget kapunk. A természet – és így Isten – példája a változatosság. Az ökológiailag stabil rendszerek mindig a lehető legváltozatosabbak. Fontos tanulság ez, amelyet mintaként érdemes szem előtt tartani a gazdálkodásnál is. Az 1993. évi alapítás óta …