Isteni adomány: a biológiai sokféleség

Admin Életmód, Filozófia, Hírek, Öko

A teremtett világ – alkotója szándéka szerint – harmóniában él. Ha elfelejtjük a hozzáadott törvényeket, és kihagyjuk a képből a törvényhozót, akkor olyan problémákkal kerülünk szembe, mint amilyenekkel  a modern ember nap mint nap küzdeni kényszerül (környezeti, gazdasági és társadalmi válságok sora). Krisna-völgy területén arra törekszünk, hogy a harmónia helyreálljon, az élővilág részeként éljük napjainkat, s az Úr örömére tegyük tetteinket. Mindehhez sok segítséget kapunk. A természet – és így Isten – példája a változatosság. Az ökológiailag stabil rendszerek mindig a lehető legváltozatosabbak. Fontos tanulság ez, amelyet mintaként érdemes szem előtt tartani a gazdálkodásnál is. Az 1993. évi alapítás óta …

A kultúra változó és örök aspektusa – India vallása-e a Krisna-tudat?

Admin Filozófia, Hírek

Egy sokak által indiai vallásként ismert vallás hogyan illeszkedik be a magyar kultúrába? Mielőtt a tárgyra térünk, két megközelítésmódot ismertetünk. Az első a Krisna-tudat alapját képező elvből indul ki, amit általában sanātana-dharma néven ismernek. Sanātana azt jelenti, hogy örök. A Krisna-tudat tehát nem szükségszerűen egy időhöz és helyhez (Indiához) kötött vallás, ami 40 éve újonnan került át Magyarországra. A Krisnaa-tudat azon örök elveket képviseli, amit maga a sanātana-dharma kifejezés jelent: olyan alapelv, amit minden vallásban megtalálunk; a kereszténységben vagy az iszlámban is.Mindegyikben jelen vannak az alapvető közös elvek, melyek e vallások lényegét alkotják. A másik megközelítésnek pedig jelenlegi magyar társadalmunk, …

Megtalálni az utunkat – a zarándoklatok lényege

Fodor Filozófia, Hírek, Vallásközi - Hírek

A Zarándok Akadémia 2 alkalmából 60 résztvevő kreatív műhelytalálkozó keretében, két napon át fogalmazta meg az Istenség, a szent hely, illetve a helyi, befogadó közösség hármas viszonyrendszerét, amelynek középpontjába a látogató, a turista, vagyis a zarándok került. A Zarándok Akadémia 2 idei munkájának Mátraverebély-Szentkút, nemzeti kegyhely adott otthont, konferencia- és rendezvénytermeivel, zarándokszállással és zarándok menüivel. A kétnapos program résztvevői március 22-én és 23-án járták körül azt, hogy miért érdemes útra kelni, és mit jelent a bekapcsolódás, a befogadás, illetve a bemutatás. Az egybegyűlteket Hortobágyi Tamás Cirill pannonhalmi főapát, a Zarándok Akadémia fővédnöke is köszöntötte. Bejelentésre került, hogy a következő Zarándok …

Nṛsiṁhadeva és az Úr Caitanya kapcsolata

Admin Filozófia, Hírek, Kiemelt

Mi a közös az Úr Nṛsiṁhadevában – akinek megjelenési napját a vaiṣṇavák világszerte ezen a héten ünneplik – és Caitanya Mahāprabhuban, a gauḍīya vaiṣṇavizmus 15. századi alapítójában? A vaiṣṇava teológia szerint Nṛsiṁhadeva az Úr Kṛṣṇa tíz fő inkarnációjának egyike, aki – amint azt a Bhagavad-gītā elmagyarázza – azért száll alá a földi világba, hogy megsemmisítse a bűnösöket és örömöt szerezzen bhaktáinak. Az Úr Caitanya azonban nem tartozik bele ebbe a kategóriába, mivel ugyan Ő maga Kṛṣṇa, de bhaktának álcázva jelenik meg a világban. Ezenfelül Nṛsiṁhadeva kétségtelenül Kṛṣṇa legvérengzőbb inkarnációja: félig ember, félig oroszlán formát öltve tépi szét a nagy démont, …

A Véda, mint tudomány

Fodor Filozófia, Hírek

A “véda” szanszkrit szó legáltalánosabb fordításban tudományt, tudást jelöl. Egy intellektuális tradíciót, mely a világ valamennyi megnyilvánult és meg nem nyilvánult jelenségét, a lét, a végső eredet metafizikai kérdéseit, az emberi élet egyéni és társadalmi célját az öröklét, teljes tudás, és örök boldogság személyiségeként létező Abszolút Igazság, Isten perspektívájából magyarázza el. A tudomány definíciójának leginkább konszenzust teremtő megfogalmazása: olyan hiteles tudás, melyre az emberi fejlődés épül. A régi korok emberei számára a véda szó sokkal mélyebb értelemmel bírt, mint a mai embernek a „tudomány”, több mindent foglalt magába. A védikus és a modern tradíció a tudás, vagy tudomány fenti, általános …

Rāma navamī: Ma van a Nap-királyfi megjelenési napja

Fodor Filozófia, Hírek

Ma van Caitra hónap növőholdas szakaszának 9. napja, azaz Rāma navamī. Az Úr Rāmacandra megjelenési napja. Történetét India ősi eposza a Rāmāyaṇa és a Rāma Charita Mānasa beszéli el. Noha a tudósok csillagászati adatokra hivatkozva Rāma születését Krisztus előtt 5114-re datálják, a védikus írások szerint nem a jelenlegi korban, hanem földtörténeti korokkal korábban, a Tretā yugában jelent meg, mint az Istenség Legfelsőbb Személyiségének egyik alászállt formája. Az egyik legfontosabb avatár.     A pompás királyfit, megkoronázása előtt trónféltésből küldik el az udvarból. 14 évet tölt erdei száműzetésben feleségével Sita Devīvel és testvérével Laksmannal. Féltestvére, Bharat, aki ez idő alatt a …

Látható-e Isten?

Admin Filozófia, Hírek, Kiemelt

A világvallások egyetértenek abban, hogy az Úr fölötte áll anyagi érzékeinknek. Isten formáját illetőleg azonban már tapasztalhatunk  eltéréseket. E különbségek elsődleges oka abból fakad, hogy az  egyes vallások teológiája és hívei milyen kapcsolatban állnak az Úrral. Minél személyesebb ez a kapcsolat, Isten annál inkább felfedi személyes formáját. Mint Teremtő, a szentírásokon keresztül ad számunkra tudást önnön magáról. A Védák teológiája köztudottan személyes Isten-képen alapul, és ebből adódóan  ismerhetjük meg nagyon alaposan az Úr formáját. Ám mivel Isten teljes mértékben lelki szubsztancia,  nem láthatjuk Őt jelenlegi szemünkkel, s nem hallhatjuk Őt ezekkel a fülekkel itt, az anyagi világban. Ám időről időre, …

Az Úr Caitanya és az odaadás reneszánsza

Admin Filozófia, Hírek

Kṛṣṇa megjelenése az Úr Caitanyaként valójában Kṛṣṇa saját tiszteletadása és tanúságtétele a tiszta odaadó szolgálat és különösképpen a tiszta bhakták mindent felülmúló, ellenállhatatlan vonzereje mellett. Amikor Kṛṣṇa magára öltötte legnagyobb bhaktájának vonásait, valójában egy bizonyos bhaktára gondolt: legemelkedettebb és legbizalmasabb hívére, Śrīmatī Rādhārānīra. Talán láttak festményeket, amelyek Rādhāt és Kṛṣṇát ábrázolják együtt: az Úr Kṛṣna gyönyörű fiatal fiúként jelenik meg, kékes-feketés arcszínnel, amely úgy ragyog, mint egy villám által megvilágított friss esőfelhő. Śrīmatī Rādhārānī hasonlóképpen gyönyörű fiatal leány, az arcszíne ragyogó, mint az olvadt arany. Kṛṣna a fuvoláján játszik, Rādhārānī egyik kezét könnyedén a vállán nyugtatja, és elbűvölten hallgatja. A …

Hogyan függ össze a tehénvédelem és a boldogság

Admin Filozófia, Hírek

Mi az igazi út a boldogsághoz az egész világ számára? Ő Isteni Kegyelme A.C. Bhaktivedanta Svamī Prabhupāda, a Krisna-tudatú Hívők Nemzetközi Közösségének alapítója szerint az emberiség boldogsága közvetlen kapcsolatban áll a tehenek boldogságával. Ezek az egyszerű, szelíd teremtmények mindössze füvet esznek, mégis rendkívül tápláló tejet termelnek. A tehén, főleg, ha szeretetben tartják, több tejet ad, mint amennyit a borja meg tud inni, emiatt az ősi indiai kultúrában a tehenet anyaként tisztelik, akik kisgyermekkorunk óta tejjel lát el minket. Még a tehéntrágya és a tehénvizelet is felhasználható, többek között mezőgazdasági és ájurvédikus gyógyászati célokra. India szentjeitől azt is megtudjuk, hogy magának Istennek, …

Az Úr Caitanya és az odaadás reneszánsza

Admin Filozófia, Hírek, Kiemelt

Ez a cikk eredetileg a Vissza Istenhez Magazinban jelent meg, 1984-ben. Európa a 15. században jelentős társadalmi és kulturális átalakuláson ment keresztül, amit a történetíró Jules Michelet, aki áhítattal tekintett vissza erre az időszakra, „reneszánsznak’, vagyis „újjászületésnek” nevezett el. A hosszú középkor világképét oly mértékben uralták az örökkévalóságról szóló pompás látomások, hogy az embereknek alig maradt idejük akár futó pillantást is vetni erre a múlandó földi világra, és elméjüket olyannyira foglalkoztatták a végső dolgok – a Halál, a Végítélet, a Menny és a Pokol –, hogy az életet csak nehéz próbák sorozatának és felkészülésnek tekintették. Olyan társadalomban éltek, melynek felépítését …

Védikus nőalakok, istennők a hinduizmusban

Admin Filozófia, Hírek

Azon a szép emlékű és reményteli nyári estén egy elfeledett kisváros eldugott kis mozijába igyekeztünk az édesanyám által választott filmre. Tipikus kisfiúként hosszan duzzogtam, mert a film címe nem sok jóval kecsegtetett. Akkor még az indiános-lovagos-budspenceres filmek szentháromságában éltem. A cím pedig egy kosztümös-romantikus filmet sejtetett, és egy szépséges királyi pár kapcsolatáról szólt. Már javában forgott a filmtekercs, mikor egy idő után kikerekedett szemekkel kezdtem figyelni minden pillanatot. Valahol a szívem tájékán fura rezdüléseket és melegséget tapasztaltam. Most már tudom, hogy hosszú percekig én is részesültem a varázslatos szeretetből, szépségből és önzetlen odaadásból, ami a pár kapcsolatát átitatta. Mindez egy …

Az Úr Caitanya mentőakciója

Admin Filozófia, Hírek

Tele van reménnyel és boldogsággal, mint a monszunfelhő, és úgy osztja ingyen a boldogságot mindenkinek, mint egy monszuneső, nem számít, hogy barát vagy ellenség, mert Ő mindenki barátja. Fontos mentőakcióra jött ebbe a világba. A küldetés: meggyógyítani a beteg lelkeket, megszabadítani őket az anyagi szennyeződésektől és visszavinni őket eredeti otthonukba, a lelki világba. Az Úr Caitanya maga a szeretet, aki mint a legkegyesebb inkarnáció, körülbelül 500 éve jelent meg az indiai Māyāpurában. A védikus irodalom kijelenti, hogy az Úr Caitanya a Legfelsőbb Isten. Mivel az Úr Caitanya elrejtette azonosságát, a legtöbben nincsenek tisztában azzal, hogy Ő valójában a Legfelsőbb Isten. …

Holi ünnepköre – színes festéklövészet és az Úr Caitanya

Admin Filozófia, Hírek

Az egyik legkedvezőbb időszakában járunk az évnek, elkezdődött ugyanis Kṛṣṇa születési helyén a Holi ünnepköre Lathmar Holi játékaival, amikor is Kṛṣṇa és Rādhā szülőfalujának lakói átmennek egymás falujába, és jelképes festékharcot adnak elő. A fiúk, mint Kṛṣṇa képviselői, átmennek incselkedni Rādhā falujába és játékosan csipkelődnek, a helyi hölgyek pedig mint Rādhā képviselői, viccesen elkergetik őket. Az ünnepkör fénypontja Holi, ami idén március 7-ére, keddre esik, amikor is a legnagyobb festéklövészetre lehet számítani szerte Vrajában. A Holi addig is töretlenül zajlik, a helyiek minden nap rózsaszín, sárga, piros és kék színek kavalkádjában fürdetik egymást. A színek a szeretet, életöröm és vidámság …

Hat világvallás egy asztalnál – Harmóniában Istennel és önmagunkkal

Admin Filozófia, Hírek, Médiatár, Videótár

Egy igazi vallásközi beszélgetés a Napfényes rendezvénytermében. A beszélgetés az alábbi kérdéseket járja körbe:   – Mit értenek az egyes vallások önismeret alatt? – Milyen összefüggésben van egymással a hit és az önismeret? – Mi a jelentősége az önismeretnek a valláson belül? – Hogyan tudja segíteni a vallás az önismeretet és a lelki egészséget? – Mi az adott vallás véleménye a pszichológiai módszerekről és mikor (nem) javasolják a híveknek? – Mindenképpen forduljunk szakemberhez pszichés betegségek esetén (depresszió, pánikbetegség, szorongás, stb.) vagy a vallás is képes gyógyulást enyhülést nyújtani, ilyen esetekben?  

A Krisna-hit örök értékei

Admin Filozófia, Hírek

A Krisna-tudatú vallás számos olyan vonzó aspektussal rendelkezik, amelyek az embereket a világ minden tájáról vonzzák. Ezek közül néhány a következő:   1. Spirituális keresés: Sokan érdeklődnek a spirituális élet iránt, és a Krisna-tudatú vallás nagyon komolyan veszi ezt a témát. A vallás tanításai és gyakorlatai segíthetnek az embereknek a lelki fejlődésben, a boldogság és a békesség megtalálásában, valamint a küldetésük megtalálásában az életben.   2. Egység a természettel: A Krisna-tudatú vallás hangsúlyozza a természet és az élet tiszteletét. A vallás tanításai arra ösztönöznek, hogy az emberek éljenek harmóniában a természettel, és hogy gondoskodjanak róla.   3. Kultúra és közösség: …

A Krisna-hívők és a vaiṣṇava paradoxon

Admin Filozófia, Hírek

A hinduk, akik meglátogatják a Kṛṣṇa-templomainkat, a Krisna-tudatot egy ortodox mozgalomnak tekintik, nagyra értékelik a hagyományos templomi szolgálatot, és hogy milyen gyönyörűen vannak fenntartva az oltárok. Számos nyugati barátunk azonban talán másképpen értékeli a Kṛṣṇa-tudatos mozgalmat: modern és napjainkra nézve releváns mozgalomnak tartják, amely a vegetarianizmus szószólója, tiszteli a Földet, és lehetőséget nyújt a meditációra az örömteli éneklés és tánc révén. Úgy is mondhatnánk, hogy a vaiṣṇavizmus az összes védikus tradíció közül a legstabilabb és a leginkább ortodox. Tudjuk, hogy a teremtés hajnalán egy lótuszvirág hajtott ki az Úr Viṣṇu köldökéből, és a kinyílt virágból megszületett a mi négyfejű Úr …

Értékválság: Mi a megoldás korunk égető problémáira

Fodor Család, Életmód, Filozófia, Hírek

Manapság nagyon sokan arról panaszkodnak, hogy az emberiség értékrendje súlyos  hanyatláson megy át, s eldurvultak az emberi kapcsolatok. A szülők és az iskola egymásra mutogatnak, miközben egyre neveletlenebb gyerekek jönnek ki a padokból. Vizsgáljuk meg, hogy mi áll ennek a  hátterében, s szembe tudunk-e szállni ezzel a pusztító folyamattal, vagy mindenképpen lefelé kell haladnunk a lejtőn? Amióta létezik az Istentől elfordult, lázadó lelkek  alkotta anyagi világ, azóta beszélhetünk materializmusról is. A korábbi évezredek társadalmai sokkal vallásosabbak voltak, mint mostanság, s így nem volt ennyire elterjedt az anyagelvű szemléletmód.  Nagyjából az ipari forradalomtól számítva azonban az emberiség egyre gyorsabb tempóban kezdett …

Mi az, hogy elvonulás és miért szükséges a lelkünknek?

Fodor Életmód, Filozófia, Hírek, Kiemelt

Tudtátok, hogy a retreat vagy elvonulás/visszavonulás szó eredete egészen a keresztes hadjáratok idejére vezethető vissza. Habár akkor még katonai céllal használták ezt a szófordulatot ma már ha meghalljuk az biztos, hogy nem egy csata jelenik meg képzeletünkben, hanem egy békés és meditatív kép ami kiegyensúlyozottságot és harmóniát áraszt.  Sokan nem is sejtik, hogy a visszavonulás vagy elvonulás az igazi reneszánszát éli napjainkban.  És hiszitek vagy nem a Spirituális elvonulás a számunkra egyértelmű keleti vallásokon kívül bizony jelen van a kereszténység a zsidó és a muzulmán hit úgynevezett szúfi közösségében is.  A lelkigyakorlatokat a keresztény egyházakban Loyolai Szent Ignác (1491–1556) terjesztette …

Az Úr Nityānandára emlékezünk

Fodor Filozófia, Hírek

Ma van az Úr Nityānanda megjelenési napja, aki nem különbözik Kṛṣṇától, az Úr Caitanyától, hanem az Ő Örök Társa és elválaszthatatlan része. Az Úr Nityānanda a lelki erőt képviseli és a Legfelsőbb szeretetének és kegyének megnyilvánulása, amellyel az elesett lelkek felé fordul. Egy a mai napon elmondott őszinte ima többet ér minden külsődleges, látszólagos vallási cselekedetnél.   Śrī Caitanya legbensőségesebb társa Śrī Nityānanda Prabhu (15-16.sz.), aki a gauḍīya hagyományok szerint maga Śrī Balarāmának (Kṛṣṇa testvérének) későbbi, az indiai reneszánszban alászállt formája. Śrī Nityānanda utazásai során sannyāsīként élt, bár soha nem fogadta el formálisan a sannyāsa (lemondott) rendet. Zarándoklata közben találkozott …

A kis herceg megértésének kulcsai a védikus világkép tükrében

Admin Filozófia, Hírek, Kiemelt

„A kis herceg” és valódi életünk. Amit a szívünkkel éreztünk, de ma már mégsem látjuk…   Bár a kis herceg mese formájú mű, gyermekként mégsem tudtunk igazán mit kezdeni vele. Tegye fel a kezét, aki nem felnőttként, vagy legalább kamaszként értette meg a kis herceg üzenetét. Az üzenetet, amit lehet még most sem érzünk, értünk igazán. (Még azok a bölcsészek sem, akik túl egyszerűnek gondolják a szimbólumrendszerét. Nekik a kis herceg már kevés. Pont ezért nem értik igazán.) De annak ellenére, hogy nem értettük igazán, mégis sokan olvastuk már gyerekként is nagy kíváncsisággal a világ második legnépszerűbb könyvét – a …