Tisztán teljesebb: drogok és erőszak nélkül egy boldogabb életért

Admin Hírek

Krisna-hívő szerzetesek járják Budapest utcáit. Idei felvonulásaik a drogprevenció és az erőszakmentesség elve, az ahimszá jegyében telnek!

Az orosz és magyar szerzetesekből álló csapat tagjai az indiai zene, ének és tánc kiváló ismerői, művészei. Naponta történő pompázatos felvonulásaik méltó előkészítése legnagyobb utcai ünnepségüknek, a Szekérfesztiválnak, amely majd július 8-án kerül megrendezésre a belvárosban.

Az oroszországi hívők egy nemzetközi kezdeményezés, egy ún. harinám-akció keretében érkeztek Magyarországra, s június hónapban a fővárosban tesznek eleget prédikáló missziójuknak. A csapat később folytatja turnéját Európa más országaiba is, Olaszországban, Németországban és Franciaországban is eltöltenek egy-egy hónapot – ezzel bekapcsolva Magyarországot a lelki vérkeringésbe.

A belorusz, ukrán és magyar Haré Krisna bhakták (hívők) feladatuknak tekintik, hogy megismertetve az emberekkel vallásuk filozófiai alaptételeit, csökkentsék a társadalom feszültségeit, kedvező, pozitív, életigenlő gondolkodásmódot alakítsanak ki az emberekben, élethelyzetüktől függetlenül. A közös programokon a hívők a Haré Krisna mahámantrát éneklik különböző tradicionális és közismert dallamokba szőve, amelyről úgy tartják, hogy elűzi a szívből a kedvezőtlen tulajdonságokat, így a düh, gonoszság és irigység szertefoszlik. Ez a mantra békét hoz az élőlények számára, hiszen ez a védikus (tradicionális indiai) szentírások által megjelölt, korunkra előírt vallásos folyamat.

A hívők utazásuk során szeretnék kipróbálni az univerzum egyik törvényét, amely szerint minden emberi lény egyenlő. Bár világunkban sok csodálatos tradícióval rendelkező nemzet létezik és a különböző országokban élő embereket földrajzi, közigazgatási és kulturális határok választják el egymástól, valójában e nemzetek felett egyetlen egységes közeg létezik, ez pedig az emberi élőlény. Sok nyelv létezik világunkban, sok ezer különböző szó fejezi ki ugyanazokat a fogalmakat életünkben, ám valójában csupán egy nyelv létezik, a szív nyelve. Ez az egység megtapasztalható az emberi érzéseken, elfogadáson, egymás iránti kegyességen és szereteten keresztül.

A Haré Krisna mahámantra, amely valójában, mint kiejtett szó az Úr Szent Neve, vagyis nem különbözik magától Krisnától, Istentől, képes arra, hogy nehézségekkel és zavarodottsággal teli világunkba elhozza a lelki világ hangulatát, azét a világét, ahol az Úr lakozik. Ez a Név nem egy közönséges Név. Krisna neve azt jelenti, hogy Mindenkit Vonzó – s ez a tulajdonság tökéletesen leírja kapcsolatát az élőlényekkel, akik Rajta függenek. Általa minden emberi jó tulajdonság megnyilvánul. Az emberi jellem tisztul, jámbor, őszinte, igaz és megbízható lesz. Amikor egy Krisna-tudatos fesztiválon táncolunk és énekelünk az Úr híveivel, akkor a Szent Név által tapasztalhatjuk ugyanazt a boldogságot és elégedettséget, amelyet a lelki világ lakói is érzékelnek. Belső lelki egyensúlyunk meglelésével jobbá, teljesebbé tehetjük életünket mind a jelenben, mind a jövőben.

A védikus szentírások, mint pl. Srímad-Bhágavatam vagy a Bhagavad-gítá szerint az, aki egész életében rendszeresen énekli az Úr nevét, következő születésekor gazdag vagy arisztokrata családban láthatja meg a napvilágot, amely egy jobb élethelyzet révén további lehetőség arra, hogy gyakoroljuk a Krisna-tudat folyamatát. A Haré Krisna mantra éneklése által egyfajta transzcendens kapcsolatba kerülhetünk Istennel, Akinek jelenlétében elmúlik életünkből a magányosság érzése. Ő, aki Felsőlélekként mindenki szívében jelen van, az élőlény legjobb barátja és végső menedéke. Az emberi élet célja, hogy megértsük ezt a kapcsolatot, megértsük, kik vagyunk mi valójában, mi ez az anyagi világ, ami körülvesz bennünket, s ehhez képest mi az eredeti helyzetünk, forrásunk, valamint azt, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy visszatérhessünk ebbe az állapotba.

A Krisna-hívők idei nyári fesztiválturnéjukkal szeretnék felhívni a figyelmet arra is, hogy a Krisna-tudat, mint életforma alternatívát kínál az életünkben tapasztalható káros hatásokkal szemben, s ezek elkerülése út ahhoz, hogy a minket körülvevő élőlényekkel szemben könyörületesebben viselkedjünk. A hívők idei felvonulásai a drogprevenció és az erőszakmentesség elvének, az ahimszá jegyében telnek! A programokra mindenkit sok szeretettel várnak! Góranga – légy boldog!
2012.06.14.
Június hónap fesztiválprogramjairól itt értesülhetsz >>