Krisna imádata a védikus írások végső üzenete

Admin Filozófia

Az alábbi írásban két jellegzetes kérdésre keresünk választ, amelyeket a hinduizmussal kapcsolatban gyakorta meg szoktak fogalmazni.

1. Miért vélik úgy a Krisna-hívők, hogy a hindu irányzatok, imádati formák közül Krisna imádata a legfelsőbb, a legjobb?

2. Ha Krisna személyének és imádatának felsőbbrendűsége egyértelműen levezethető a védikus írásokból, vagyis a hiteles idézetek ezt támasztják alá, akkor más hindu irányzatok követői miért nem ezt gyakorolják, miért nem a Legfelsőbbet imádják, vagy miért gondolják valaki másról, hogy ő a Legfelsőbb?

Az első kérdésre adott válaszként (Krisna kiemelt szerepét illetően) alább idézetek olvashatóak e témakörben a Sríla Prabhupáda által fordított és elmagyarázott Bhagavad-gítából, amely minden védikus írás lényegét tartalmazza.

Az Istenség Legfelsőbb Személyiségét, aki minden vagyon, erő, hírnév, szépség, tudás és lemondás birtokosa, Bhagavánnak hívják. Sok ember van, aki végtelenül gazdag, roppant hatalmas vagy rendkívül szép, világhírű, esetleg kimagaslóan képzett és lemondó is, mégsem állíthatja senki sem magáról azt, hogy rendelkezik minden vagyonnal, erővel stb. Egyedül Krisna mondhatja ezt, mert Ő az Istenség Legfelsőbb Személyisége. Egyetlen élőlény, még Brahmá, az Úr Siva és Náráyana sem rendelkezik e fenséges jellemzőkkel olyan teljességben, mint Krisna. Ezért aztán maga az Úr Brahmá Brahma-szamhitá című művében arra a következtetésre jut, hogy az Úr Krisna az Istenség Legfelsőbb Személyisége. Senki sem egyenlő Vele, és senki sem múlhatja felül Őt. Ő az eredeti Úr, Bhagaván, akit Góvindaként is ismernek, és Ő minden ok legfelsőbb oka.

īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ szac-csid-ānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ szarva-kāraṇa-kāraṇam

„Számtalan személyiség létezik, aki rendelkezik Bhagaván jellemvonásaival, ám közülük Krisna a legfelsőbb, mert senki sem múlhatja Őt felül. Ő a Legfelsőbb Személy, kinek teste örök, tudással és boldogsággal teljes. Ő az eredeti Úr, Góvinda, s Ő minden ok oka.” (Brahma-samhitá 5.1)

A Bhágavatam szintén sokat felsorol az Istenség Legfelsőbb Személyisége inkarnációi közül, de Krisnát az eredeti Istenség Személyiségeként írja le, akiből sok-sok inkarnáció és Istenség Személyisége árad ki:

été csámsa-kaláh pumszah krisnas tu bhagaván szvajam
indrári-vjákulam lokam mridajanti yuge yuge

„Az Istenség itt felsorolt inkarnációi mind vagy teljes kiterjedései a Legfelsőbb Istenségnek, vagy részei az Ő teljes kiterjedéseinek, de Krisna Maga az Istenség Legfelsőbb Személyisége.” (Bhág. 1.3.28)

Krisna tehát az eredeti Istenség Legfelsőbb Személyisége, az Abszolút Igazság, aki a Felsőlélek és a személytelen Brahman eredete.

Az emberek téves felfogással rendelkeznek az anyagi világ isteneiről vagy félisteneiről. Azok, akik magukat bölcs tudósnak tüntetik fel, ám valójában meglehetősen csekély értelműek, a félisteneket a Legfelsőbb Úr különféle formáinak tekintik, noha azok nem Isten különféle formái, hanem különböző szerves részei. Isten egy, de számtalan szerves része van. Nitjó nitjánám, mondják a Védák: Isten egy. Isvarah paramah Krisnah. A Legfelsőbb Isten egy – Krisna -, aki a félisteneket olyan képességekkel ruházta fel, amelyek alkalmassá teszik őket az anyagi világ irányítására. Ezek a félistenek mind élőlények (nitjánám), akik mindannyian rendelkeznek valamilyen anyagi hatalommal. A Legfelsőbb Istennel, Nárájanával, Visnuval, vagyis Krisnával nem lehetnek egyenlőek. Aki a félisteneket egyenrangúnak hiszi Istennel, azt ateistának, pásan