A misztikus képességek titka

Admin Filozófia

Avagy a misztikus képességek titka

A XIX. század második fele óta egyre szélesebb körűvé vált a nyugati világ érdeklődése az ezoterikus tanok iránt, s e terület kutatói egyértelműen kelet, ezen belül pedig India felé fordultak a misztikus képességek, a titokzatos erők titkának kutatása során. Az első indiai utazók és kutatók számos csodáról számoltak be, melyeket indiai jógik mutattak be, kezdve attól, hogy élve eltemettették magukat vagy hosszú időre víz alá merültek, egészen addig, hogy lebegni tudtak, vagy éppenséggel nyomtalanul eltűntek megfigyelőik szeme elől. Mind a mai napig hallunk olyan indiai misztikusokról, akikről az a hír járja, hogy tudnak olvasni mások gondolataiban, meg tudják jósolni a jövőt, vagy éppen tárgyakat varázsolnak elő a semmiből, esetleg az érintésükkel gyógyítanak. Nos, nem vállalkozunk arra, hogy e legendák valódiságát igazoljuk vagy cáfoljuk, azonban az érdeklődő olvasó kedvéért áttekintjük azokat az információkat, amelyeket a Srímad-Bhágavatam tartalmaz a misztikus képességek (sziddhik) mibenlétét, valamint e képességek kifejlesztésének módját illetően.

Misztikus képességek

A Srímad-Bhágavatam tizenegyedik énekében, amikor Srí Krisna Uddhavát tanítja az odaadó szolgálat elveiről, a tizenötödik fejezetben Uddhava közbevetőleg a misztikus képességek (sziddhik) felől érdeklődik. Az Úr Krisna elmagyarázza neki, hogy a misztikus képességeket az astánga-yoga, vagyis a nyolcfokú jógarendszer gyakorlásával lehet kifejleszteni. Ezt a rendszert Patanydzsalí Muni fektette le, s a folyamat célja az, hogy a gyakorló teljes mértékben uralma alá hajtsa az érzékszerveit és az elméjét, majd megtanulja irányítani a légzését, s így zavartalanul a Legfelsőbb Úrra tudja rögzíteni az elméjét. Krisna elmagyarázza, hogy összesen tizennyolc misztikus sziddhi létezik. Ezek közül nyolc elsődleges, s ezeket közvetlenül ő, az Istenség Legfelsőbb Személyisége tartja irányítása alatt, akit ezért Yogesvarának is neveznek. A tíz másodlagos misztikus sziddhi alacsonyabb rendű képességeket takar, melyek az anyagi természet fennhatósága alá tartoznak.

A sziddhik kifejlesztésének módszerei

Az astánga-yoga lényege a meditáció. Az Úr Krisna elmagyarázza Uddhavának, hogy ha a jógi rajta meditál különböző formáiban, akkor elérheti a korábban felsorolt misztikus képességeket. Ha a jógi Krisnának arra a formájára rögzíti a figyelmét, amelyikben minden atomban jelen van, akkor elérheti az animá-sziddhit. Ha az Úron mint a mahat-tattva (az anyagi elemek összessége) Urán, vagyis az univerzum Felsőlelkén meditál, akkor eléri a mahimá-sziddhit. Ha az egyes elemeken (föld, víz, tűz, levegő, éter) meditál, ahogyan azok elhelyezkednek az univerzális formában, akkor eléri az adott elemek kiválóságait is. Ha az atomokban az idő formájában jelen lévő Felsőlelken meditál a jógi, akkor eléri a laghimá-sziddhit. Ha a hamis ego (ahankára) elemben megnyilvánuló Legfelsőbb Úron meditál, akkor a prápti-sziddhit éri el. A prákámja-sziddhit úgy lehet elérni, ha az Úr azon formáján meditálunk, amely által a mahat-tattvában létrehozza a karmikus cselekedetek láncolatát.

yogi
Ha a jógi a Paramátmán, azaz a Felsőlelken meditál, aki a három kötőerő Ura, akkor eléri az ísitá-sziddhit. A vasitá-sziddhit úgy érheti el, ha Nárájanán meditál, aki minden élőlény forrása, minden hatalom és gazdagság birtokosa, és felette áll a három kötőerőnek. Aki a személytelen Brahmanon meditál, annak minden vágya teljesül, és eléri a kámávaszájitá-sziddhit. A másodlagos tökéletességek elérésére is hasonló meditációs módszereket ajánl az Úr.

A nyolc fő sziddhi

A nyolc fő misztikus képességről a következőket mondja el az Úr Krisna:

1. Animá-sziddhi: e képesség birtokosa kisebbé tud válni a legkisebbnél, s így képes behatolni bármibe és áthatolni mindenen.
2. Mahimá-sziddhi: e képesség lehetővé teszi, hogy az ember bármekkorára meg tudja növelni testének méreteit.
3. Laghimá-sziddhi: e képesség révén bárki könnyebbé tud válni a legkönnyebbnél, így lebegni és repülni is tud, akár a fény sebességével is. Az illető ily módon bárhová el tud jutni.
4. Prápti-sziddhi: a jógi bármilyen tárgyat el tud érni, s képes behatolni mások érzékszerveibe is, azaz át tudja élni azt, amit mások tapasztalnak vagy éreznek.
5. Prákámja-sziddhi: e képesség birtokosa bármilyen kellemes érzékszervi tapasztalatot képes átélni, akár a földi síkon, akár más bolygókon.
6. Ísitá-sziddhi: a jógi e misztikus tökéletesség birtokában képes irányítani az anyagi energia alsóbb rendű funkcióit, s így látszólag csodás jelenségeket létrehozni, pl. gyógyítani, elűzni a szellemeket vagy befolyásolni az időjárást.
7. Vasitá-sziddhi: e képesség révén a jógi képes másokat irányítani, azaz rá tudja kényszeríteni az akaratát másokra, s az anyagi energia többé nem akadályozhatja meg vágyai beteljesülését.
8. Kámávasájitá-sziddhi: a jógi szinte mindent meg tud szerezni és el tud érni, sőt, még kisebb dolgokat is képes teremteni az anyagi energia manipulálása révén.

A tíz másodlagos sziddhi

1. Anúrmi-mattva: a jógi megszabadul az éhségtől, a szomjúságtól és a testi szenvedés hatásaitól.
2. Dúra-sravana-darsana: rendelkezik a távolbalátás és távolra hallás képességével.
3. Manó-dzsava: képes a gondolat sebességével közlekedni.
4. Káma-rúpa: meg tudja változtatni testének alakját.
5. Para-kája-pravésana: képes belépni mások testébe.
6. Szva-cshanda-mritju: meg tudja választani a halála időpontját.
7. Dévánám-szaha-krídánudarsana: láthatja a félistenek és a mennyei hölgyek kedvteléseit.
8. Jathá-szankalpa-szamsziddhi: mindent képes véghezvinni, amire csak vágyik.
9. Ádzsnyá-apratihatá-gati: olyan utasításokat tud adni, melyeket nem akadályozhat meg senki.
10. Jóga-dhárana-sziddhi: a jógi eléri a misztikus jóga és a meditáció tökéletességét.

Ez utóbbi tökéletesség további öt alkategóriára bontható:

1. Tri-kála-dzsnyatva: a jógi ismeri a múltat, a jelent és a jövőt.
2. Advandva: képes eltűrni a hideget, a forróságot és egyéb szélsőséges körülményeket.
3. Para-csittábhidzsnyátá: bele tud látni mások elméjébe és gondolataiba.
4. Agnj-arkámbu-visádínám pratistambha: semlegesíteni tudja a tűz, a nap, a víz, mérgek és más anyagok, átkok és fegyverek negatív hatását.
5. Aparádzsaja: a jógi legyőzhetetlenné válik.

A sziddhik és a lelki tökéletesség

Az itt ismertetett misztikus képességek valójában azonban nem céljai, hanem inkább melléktermékei a jóga gyakorlásának. Ahogyan Krisna is mondja a Bhagavad-gítában, a legtökéletesebb jógi az, aki odaadással szolgálja őt. A jóga végső célja tehát a Krisna iránti odaadás, a bhakti kifejlesztése, amely által a lélek eljut eredeti helyzetébe, Krisna lelki birodalmába, és ott önzetlen szeretetben és teljes boldogságban szolgálja Krisnát örök lelki testében. A misztikus sziddhik tehát voltaképp inkább akadályok e cél elérése során. Emellett a meditációs jóga gyakorlásával ebben a korban már ezeket a képességeket sem érhetjük el könnyen. A bhakti-yoga, vagyis az odaadó szolgálat a legtökéletesebb jógafolyamat, és a legfelsőbb cél elérésére ad lehetőséget. Bár ennek gyakorlása során is jelentkezhetnek a misztikus képességek, a bhakták általában nem használják őket, hacsak nincs rájuk szükség Krisna szolgálatában.

Gauránga dász