A Jókai Klub vallásismereti sorozatának évadzáró programja

Admin Vallásközi - Egyházközi találkozók

Elérkeztünk a tavaly ősszel elkezdett vallásismereti sorozat záró programjához. Délután három órától kezdtünk el gyülekezni, majd egymással kötetlenül beszélgetni. Ezt követően az öt vallási közösség képviselői (keresztények, zsidók, muszlimok, buddhisták és hinduk) hitükre jellemző, azt jól kifejező műsort adtak elő. A keresztények a napi zsolozsmából énekeltek, a zsidók tanulságos történetet olvastak fel, a muszlimok imába hívást és rövid anekdotákat adtak elő. A buddhisták tanító-tanítvány történeteket meséltek és közös meditációt vezettek, mi Krisna-hívők egy rövid beszéddel és a Hare Krisna mantra (Isten nevei) éneklésével járultunk hozzá a színes műsorhoz.
Ezt tréfás vetélkedő követte, melyben az egyes vallások 2 fős csoportjai mérték össze jártasságukat egymás vallásainak ismeretében. Szoros verseny volt, aminek győztes csapata a buddhisták voltak.
Az udvaron közös falatozással zártuk a napot – szép időnk is volt mindehhez.