A Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsának üzenete a hindu Diwali ünnepre

Admin Vallásközi - Cikkek, szemelvények

„Keresztények és hinduk: elkötelezettek a párbeszéd útján” – ezzel a címmel tette közzé a vatikáni dikasztérium a november 9-i hindu ünnepre küldött üzenetét. A jeles nap azt szimbolizálja, hogy az igazság győzedelmeskedik a hazugságon, a fény a sötétségen, az élet a halálon és a jó a rosszon. Az ünneplés, amely három napig tart, az újév kezdetét, a családi – leginkább a testvérek közti – megbékélést, valamint az Isten előtti hódolatot is jelképezi.
Jean-Louis Tauran bíboros, a pápai tanács új elnöke üzenetében őszinte reményének ad hangot, hogy Isten keresése, amelyet a Diwali ünnep jelképez, segítséget nyújt a hindu híveknek a sötétség, az igazságtalanság és a gonosz legyőzésében. A világ körülöttünk béke után vágyódik – emlékeztet a bíboros. A vallások békét ígérnek, mert Istenhez vezetik vissza eredetüket, aki – a keresztény hit szerint – a mi békénk. A béke érdekében közösségeink fordítsanak sürgősen figyelmet a hívek oktatására, akiket könnyen félrevezethetnek hazug és megtévesztő propagandákkal. A hit és a szabadság mindig együtt jár – emeli ki Tauran bíboros. Senkit nem lehet arra kényszeríteni, hogy higgyen, mint ahogy nem lehet megakadályozni senkit hogy ne higgyen. A bíboros a tudatlanságot nevezte a hívek élete első és alapvető ellenségének, míg minden egyes megvilágosodott hívő közös erőfeszítése gazdag erőforrást jelent a tartós béke számára. Mint minden emberi kapcsolatban, a különböző vallású emberek között is szükség van a rendszeres találkozókra, a türelmes meghallgatásra, az együttműködő cselekvésre és mindenekelőtt a kölcsönös tiszteletre. Azon kell dolgoznunk, hogy a barátság kötelékeit építsük ki – mutat rá a pápai tanács elnöke üzenetében. Csak a párbeszéden keresztül lehet igazán túljutni a konfliktusokon, elkerülve az előítéletek minden formáját és a másokról alkotott sztereotípiák szerinti gondolkodást, valamint akkor ha hiteles tanúságot teszünk vallási elveinkről és tanításainkról. A párbeszéd az egyetlen megfelelő út számunkra, hívők számára – hangsúlyozza a bíboros. Végül a Diwali ünnep kapcsán jelképes kéznyújtása a hindu hívek felé egyben a katolikus egyház részéről annak a gesztusa is, hogy találkozzon és együttműködjön velük, családjaikkal és a közösség vezetőivel annak érdekében, hogy előmozdítsák a harmóniát a társadalomban és a békét a világban – zárul a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsának üzenete a hindu Diwali ünnepre.

Forrás:

http://new.spesnet.info/index.php?option=com_content&task=view&id=870&Itemid=2