Bemutatkozunk: Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola

Fodor Hírek, Oktatás

A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola (www.bhf.hu) a Budapesti Haré Krisna Oktatási és Kulturális Központ szerves része, oktatási alappillére. A Főiskolát a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége hozta létre 2001-ben, azzal a céllal, hogy a vaisnava kultúrát, vallásbölcseletet, tudományt és művészetet – a hinduizmus gaudíja-vaisnava vagyis Visnu-, illetve Krisna-hívő ágának ősi hagyományait – felsőfokú képzés keretében oktathassa. Az intézmény 2004-ben nyert állami akkreditációt.

A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola a test, a szellem és a lélek tudományának központja, ahol a világi tudás és az Istenről, lélekről szóló transzcendentális tudomány kéz a kézben járnak.

Sok olyan hely van a világon, ahol minőségi felsőoktatásban részesülhetnek a hallgatók és számos olyan is létezik, ahol lehetőség nyílik az abszolút igazság utáni kutatásra és a spirituális fejlődésre. Nehéz viszont olyan helyet találni, amely mindkettőt egyszerre biztosítja, ahogyan azt a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola teszi. Manapság egyre többek számára válik nyilvánvalóvá, hogy az élvonalbeli tudományos fejlődés önmagában nem szolgálja sem a személyes, sem az emberiség kollektív jólétét, boldogulását. Ugyanakkor tudatossággal és egy újfajta szemléletmód elsajátításával – amely a lelki értékeket egyaránt szem előtt tartja –orvosolhatóak korunk információs-fogyasztói társadalmának negatív folyamatai (pl. elidegenedés, elszemélytelenedés, stb.), kezelhetőek a sokrétű problémák.

A lélek tudományát sajnos nem tanítják iskolai, felsőoktatási keretek között, pedig a lélek a test legfontosabb része, amelynek jelenléte nélkül a test is élettelen. A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola különleges felsőoktatási intézmény, ahol ez elsajátítható, és ahol lehetőség nyílik az élet valódi értelmének felfedezésére. Célunk, hogy az átadott tudás révén, hallgatóink tudományos, szellemi és lelki téren is gyarapodhassanak; India ősi bölcsességéből merítve, diplomájuk megszerzése után szakmailag jól képzett, motivált, kiegyensúlyozott és független gondolkodású, az életük valamennyi területén sikeres emberekké válhassanak.

Hallgatóink tapasztalt, professzionális oktatók, valamint kiválóan képzett és hiteles vaisnava tudósok segítségével sajátíthatják el ezt a tudást, melyben a mentori rendszer is segíti őket.

Főiskolánkon jelenleg nappali és levelező oktatás keretében vaisnava teológus BA (Bachelor of Arts) és vaisnava jógamester BA szakokon szerezhető diploma. (Intézményünk Európában egyedüliként nyújt diplomát adó jógamester képzést.) 2014 őszétől várhatóan vaisnava teológus MA (Master of Arts) szakkal is bővül kínálatunk. 2009 óta a Főiskolának székhelyen kívüli képzése működik a finnországi Helsinkiben, ahol a hallgatók angol nyelven szerezhetnek vaisnava teológia BA diplomát.

Képzésük során a hallgatók az ősi védikus hagyományok alapját képező tudás legtöbb ágával megismerkedhetnek. Így a tanterv meghatározó részét képezik a védikus irodalom és filozófia, valamint a szanszkrit nyelv elsajátítása és a szentírások tanulmányozása, de szerephez jutnak a különböző kultúra- és társadalomismereti tárgyak is (pl. ájurvéda, védikus asztrológia, védikus matematika, védikus szociológia, stb.).

Az ismeretanyag színvonalas átadásán túl, a Főiskolán folyó tudományos élet fontos részét képezi a tanulást és kutatást támogató, a Puskás Ildikó Indológiai Gyűjteménnyel kiegészített 21 000 db-os állománnyal rendelkező szakkönyvtár, az évente megrendezésre kerülő Létkérdés Konferencia (www.letkerdes.hu) – az intézmény legjelentősebb tudományos-közéleti eseménye –, továbbá kiadványok – köztük saját kiadású jegyzetek, könyvek és a TATTVA tudományos folyóirat (www.tattva.hu) – megjelentetése. A jóga és az egészséges életmód iránt érdeklődő nagyközönség számára a Főiskola szerkesztésében megjelenő Jógapont online jógamagazin (www.jogapont.hu) biztosít könnyen elérhető és a mindennapokba is beépíthető tudást.

A Főiskola hangsúlyt fektet arra is, hogy hallgatói az elméleti tudást a gyakorlatba is átültethessék, így tantervi keretek között lehetőséget biztosít a különböző lelki gyakorlatok végzésére. Mindehhez a szomszédos Haré Krisna Templom is hozzájárul támogató és spirituálisan emelkedett környezetével.

Ajtónk – felekezeti hovatartozástól függetlenül – mindenki előtt nyitva áll, aki e kultúrát és vallást nem hitéleti alapon, hanem tudásszomjból szeretné megismerni. A diplomás képzések mellett az érdeklődők számára tanfolyamok keretében is lehetőség nyílik a védikus filozófia, kultúra és életmód, valamint a jógagyakorlatok alapjainak elsajátítására.

A Főiskola az oktatáson kívül is élénk társadalmi és diákélet fenntartására törekszik. Nagy népszerűségnek örvendenek például az évente megrendezésre kerülő Hattyúbálok, valamint a Lélekvándor Klub havi kirándulásai.

www.bhf.hu