Gáncs Péter evangélikus püspöknél

Admin Vallásközi - Vezető lelkészünk találkozói

2005-10-24 Budapest

Gáncs Péter evangélikus püspök fogadta Sivaráma Szvámít a déli egyházkerület püspöki hivatalában. Elmondta, hogy évekkel ezelőtt Debrecenben már találkozott és beszélgetett egyik hittársunkkal. Ennek kapcsán jó benyomása van rólunk. Beszélt jelenlegi püspöki teendőiről és arról, hogy náluk a papok választják a püspököket is. Visszaemlékezett arra is, hogy egy alkalommal már járt Somogyvámoson, Krisna-völgyben is. Sivaráma Svámi beszélt a tagsági felépítésünkről, taglétszámról, központjainkról. Szervezeti felépítésünk ismertetése után elköszöntek egymástól az egyházak vezetői.