Bosák Nándor, debrecen-nyíregyházi megyéspüspöknél

Admin Vallásközi - Vezető lelkészünk találkozói

2005-06-15. Debrecen Bosák Nándor, debrecen-nyíregyházi megyéspüspökkel (MKE) találkozott egyházunk vezető lelkésze. Fő szentírásunkból, a Bhagavad Gítából nyújtott át egy ajándék példányt püspök úrnak, majd beszélt arról, hogy mi is a mi vallásunk (a hinduizmus vaisnava, egy Isten hívő ága). Bosák Nándor püspök a szervezetünkkel kapcsolatban tett fel több kérdést, amire válaszként vezető lelkészünk ismertette mind az ISKCON nemzetközi – mind a magyarországi helyzetét. A templomok szerzetességi életéről és a gyülekezet jelenlegi állapotáról is szó volt. Ezt követően az egyházi vezetők eszmecserét folytattak a teremtés és Isten kapcsolatáról a saját vallásuk szemszögéből. Bosák Nándor püspök zárógondolatként megállapította, hogy a mi közös …

Dr. Udvardy György esztergom-budapesti segédpüspöknél

Admin Vallásközi - Vezető lelkészünk találkozói

2005-06-16. Budapest Dr. Udvardy György esztergom-budapesti segédpüspökkel (MKE) folytatott párbeszédet egyházunk vezető lelkésze. Fő szentírásunk bemutatása után az Istenről, Jézusról, szentekről készült szobrok, festmények jelentőségéről beszélgettek. A szent ábrázolásokból folyó könny és más hasonló jelenségek elismertek a keresztény hagyományban és a fizikai törvények felett állónak tekintik azokat. Természetesen a fő hangsúly a hívők megtérésélményén van és nem ezeken a jelenségeken. Kollégám, Isvara Krsna das (Tasi István) talált egy könyvet, amelyben téves információk szerepelnek a Krisna-hitről. Mivel a katolikus könyvesboltok árulják ezt, megkérdezte, kihez fordulhat korrekció ügyében. Püspök úr megadta az elérhetőséget. Röviden beszéltünk felsőoktatási intézményünkről, templomainkról, a szerzetességről, az önkénteseinkről, …

Dr. Márkus Mihály református püspöknél

Admin Vallásközi - Vezető lelkészünk találkozói

2005-06-21. Veszprém Dr. Márkus Mihállyal, a Dunántúli Egyházkerület püspökével folytatott eszmecserét Sivarama Szvámí. Vezető lelkészünk a „Ne ölj” parancsolat pontos jelentése felől érdeklődött a püspök úrtól, valamint a vegetarianizmusról is kérdezett. Dr. Márkus Mihály a Bibliából idézett erre vonatkozó részeket (Ószövetség, Újszövetség). Az Ökumenikus Tanács működéséről beszélgettek ezt követően. Sivarama Szvámí a test- lélek különbségéről és a lélekvándorlásról beszélt röviden, mint a hindu teológia két fontos alapjáról. Püspök úr idézett a Bibliából, a test és lélek szerinte is két külön tényező, viszont ők nem beszélnek egyáltalán a lélekvándorlásról. Vezető lelkészünk szerint a vegetáriánus életmód gazdaságosabb, és az egyházaknak legalább el …

Dr. Pressing Lajos, a Buddhista Misszió vezetőjénél

Admin Vallásközi - Vezető lelkészünk találkozói

2005-09-20 Budapest Dr. Pressing Lajossal, a Buddhista Misszió, Magyarországi Árya Maitreya Mandala Egyházközség vezetőjével találkozott vezető lelkészünk a lakásán. Igazi indiai hangulatú vendéglátásban volt része. Sivaráma Szvámi beszélt az egyházunk magyarországi helyzetéről. Dr. Pressing Lajos is beszélt egyházuk jelenéről és közeljövő terveiről. Mindkét egyházi vezető egyetértett abban, hogy a fiatalok érdeklődőek a keleti kultúrák / vallások iránt. Könnyed hangulatú, baráti találkozás volt vegetáriánus ebéddel egybekötve.

Mireisz László, A Tan Kapuja Buddhista Egyház vezetőjénél

Admin Vallásközi - Vezető lelkészünk találkozói

2005-09-20 Budapest Mireisz László, A Tan Kapuja Buddhista Egyház vezetője és Sivaráma Szvámi a TKBF épületében üdvözölték egymást. Először magát az intézményt tekintették meg, majd Mireisz László szobájában beszélgettek együtt teázva. A két egyház vezetője már régóta ismeri egymást, többször voltak beszélgető partnerek a Krisna-völgyben tartott „Nyári Egyetemek” alkalmával. Az egyházi főiskoláik tapasztalatait is megbeszélték egymással. Derűs hangulatú találkozó volt.

Várszegi Asztrik Pannonhalmi Főapátnál

Admin Vallásközi - Vezető lelkészünk találkozói

2005-09-21 Pannonhalma Várszegi Asztrik Pannonhalmi Főapáttal találkozott egyházunk vezető lelkésze. Caitanya das, egri központunk vezetője és Isvara Krsna das, kommunikációs vezető is jelen volt a találkozón. Sivarama Szvámi már évekkel ezelőtt találkozott a püspök úrral, és örömmel jött el ismét Pannonhalmára. A beszélgetésnek több teológiai témája is volt, többek között Isten mibenléte, formája; „ha Isten jó, hogyan történhetnek rossz dolgok a világban?”, valamint aktuális társadalmi kérdések. Várszegi Asztrik Főapáttal folytatott párbeszédünk adta az egyik alapötletét az idén októberben induló „Vitatkozzunk szelíden” című vallásközi konferenciasorozatunkhoz. A párbeszédről egy cikk is született, amely „Vissza Istenhez” című magazinunkban jelent meg (2006. II. szám).

Csernák István, a Metodista Egyház vezetőjénél

Admin Vallásközi - Vezető lelkészünk találkozói

2005-10-21 Budapest Csernák István szuperintendens, a Metodista Egyház vezetője fogadta egyházunk vezető lelkészét. Nemrég adták át az új templomukat. Az épület nagyon modern és esztétikus, környezete is szép. A templom és más helységek megtekintésével kezdték a közös programot, majd az irodahelységben folytatták a beszélgetést. Sivaráma Szvámi ismertette egyházunk tagsági rendszerét és struktúráját. Csernák István érdeklődött droghasználókat érintő rehabilitációnkról, majd kérdésünkre válaszolva az éves programjukat ismertette. Távozásunk előtt kölcsönösen megajándékoztuk egymást szentírásainkkal, John Wesley életéről is kaptunk könyvet.

Gáncs Péter evangélikus püspöknél

Admin Vallásközi - Vezető lelkészünk találkozói

2005-10-24 Budapest Gáncs Péter evangélikus püspök fogadta Sivaráma Szvámít a déli egyházkerület püspöki hivatalában. Elmondta, hogy évekkel ezelőtt Debrecenben már találkozott és beszélgetett egyik hittársunkkal. Ennek kapcsán jó benyomása van rólunk. Beszélt jelenlegi püspöki teendőiről és arról, hogy náluk a papok választják a püspököket is. Visszaemlékezett arra is, hogy egy alkalommal már járt Somogyvámoson, Krisna-völgyben is. Sivaráma Svámi beszélt a tagsági felépítésünkről, taglétszámról, központjainkról. Szervezeti felépítésünk ismertetése után elköszöntek egymástól az egyházak vezetői.

Mayer Mihály katolikus püspöknél

Admin Vallásközi - Vezető lelkészünk találkozói

2005-11-22 Pécs Mayer Mihály, katolikus püspökkel találkozott vezető lelkészünk. Püspök úr tudott róla, kik is vagyunk, tudott Caitanya Maháprabhuról, Sríla Prabhupádáról. Barátságosan fogadta Sivaráma Szvámit, aki vallásunk ősi eredetéről beszélt. Elmesélte, hogyan jött mozgalmunk nyugatra, majd bemutatta nemzetközi szervezetünket, az ISKCON-t. Kultúrantropológus hittársam, Isvara Krsna das beszélt Sríla Prabhupádáról, szervezetünk alapítójáról és a Krisna-tudat helyzetéről a kereszténységgel összehasonlítva. Mayer Mihály utalt arra, hogy a jövőben lehetséges egy szélesebb körű fórum a vallásközi párbeszédre, mint az Ökumenikus Tanács, amelynek több nem keresztény vallás is résztvevője lenne. Ajándékképpen fő szentírásunkból, a Bhagavad Gítából adtunk egy példányt a püspök úrnak, valamint “A Krisna-hívők …

Más egyházak képviselőit fogadta Sivarama Svámí

Admin Vallásközi - Vezető lelkészünk találkozói

2006-09-15 Budapest Az új templomunk hivatalos megnyitója kapcsán vendégül láthattuk más egyházak képviselőit, tagjait is. Egyházunk vezetője fogadta a református, katolikus, evangélikus, buddhista, zsidó és bahá’í vallások képviselőit. Az eseményen jelen volt Egyed Albertné, vallásügyi tanácsadó asszony is. A fogadás után a templomszobát tekintették meg vendégeink, amit színpadi program követett köszöntőkkel; kisfilmmel, amely a templom tevékenységeit mutatta be; előadással a szent helyek jelentőségéről majd indiai tánccal. A programot keleti fogásokból összeállított díszebéd zárta.

Rüdiger Noll fogadta a hindu vallás európai képviselőit

Admin Vallásközi - Vezető lelkészünk találkozói

2006-november-13 Brüsszelben találkozott egyházunk vezető lelkésze Rüdiger Nollal, aki az Egyház és társadalmi bizottság vezetője az Európai Egyházak Konferenciája (Conference of European Churches) testületében. Sivaráma Szvámí egy nemzetközi hindu delegáció tagjaként vett részt a találkozón. A CEC szervezeti felépítéséről, annak Európai Unióval fennálló kapcsolatáról beszélgettek a felek. Rüdiger Noll is érdeklődött az európai hindu szervezetek egymás közötti együttműködéséről. További téma volt a vallások / egyházak közötti párbeszéd jelentősége. A hindu delegációban több Európában élő indiai is részt vett, akik valamely hindu szervezet vezetői. A közös beszélgetés és teázás után különféle tájékoztatókkal ajándékoztuk meg egymást.

Noël Treanor, a COMECE főtitkára találkozott a hindu vallás európai képviselőivel

Admin Vallásközi - Vezető lelkészünk találkozói

2006-november-13 Noël Treanor, az Európai Unió Püspöki Konferenciái Bizottságának (COMECE) főtitkára találkozott a hindu vallás európai képviselőivel. A COMECE épületében látta vendégül a nemzetközi hindu delegációt, melynek Sivaráma Szvámí is a tagja volt. Katolikus és hindu szervezeti kérdésekről folytattak eszmecserét a résztvevők. Kölcsönösen beszéltek a vallások hozzájárulási lehetőségeiről a jövő Európája számára. A közös beszélgetés zárásaként különféle prospektusokat és kiadványokat cseréltek a résztvevők.

Dr. Feldmájer Péter, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnökénél

Admin Vallásközi - Vezető lelkészünk találkozói

2007. június 29-én találkozott első ízben Sivarama Szvámi Dr. Feldmájer Péterrel, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnökével. A barátságos találkozó témái között szerepelt a lélek-test közötti különbség felfogása a két vallásban, beszéltek a férfiak és nők szerepéről, az egyházak létrejöttéről, a Holokhauszt helytelenségéről, az erőszakmentességről / vegetarianizmusról és röviden a halál utáni eseményekről. Feldmájer Péter elmesélte a magyarországi zsidóság rövid történetét is. A MAZSIHISZ központi épületében, a Budapest. VII. ker., Síp u. 12. III. emeletén találkoztak az egyházak vezetői. Derűs hangulatban beszélgettek, majd köszöntek el egymástól.