Ízes olvasmány az Úr Caitanya megjelenési napjára

Fodor Filozófia

Śrī Caitanya-caritāmrta írója a lehető legnyomatékosabban hangsúlyozza, hogy az Úr Caitanya Mahāprabhu Maga Śrī Kṛṣṇa.

seita govinda sākṣāc caitanya gosāñi
jīva nistārite aiche dayālu āra nāi

Ez a Govinda személyesen jelenik meg Caitanya Gosāñiként. Nincs más Úr, aki ilyen kegyesen szabadítaná fel az elesett lelkeket.
MAGYARÁZAT: Miután Brahman és Paramātma arculata szemszögéből már jellemezte Govindát, a Śrī Caitanya-caritāmrta írója most további érvekkel bizonyítja, hogy az Úr Śrī Caitanya Mahāprabhu ugyanez a személyiség. Ez az Úr Śrī Kṛṣṇa szállt ālā ebbe a halandó világba Śrī Kṛṣṇa bhaktájának alakjában, hogy jó útra térítse a bűnös embereket, akik még a Bhagavad-gītā magyarázata után is félreértették az Istenség Személyiségét. A Bhagavad-gītāban Śrī Kṛṣṇa, az Istenség Személyisége közvetlenül tanította, hogy a Legfelsőbb egy személy, hogy a személytelen Brahman az Ő ragyogó sugárzása, valamint hogy a Paramātma az Ő részleges képviselője. Mindenki számára tanácsos ezért a világi „izmusokat” félretéve Śrī Kṛṣṇa útját követni. A bűnösök azonban csekély tudásuk következtében félreértették ezt az utasítást. Így aztán indokolatlan, határtalan kegyéből Śrī Kṛṣṇa újra eljött Śrī Caitanya Gosāñiként.

A Śrī Caitanya-caritāmrta írója a lehető legnyomatékosabban hangsúlyozza, hogy az Úr Caitanya Mahāprabhu Māga Śrī Kṛṣṇa. Nem Śrī Kṛṣṇa prakāśa vagy vilāsa formáinak egyike; Ő a svayam-rūpa, Govinda. Azokon a szentírásokban megjelenő, erre vonatkozó bizonyítékokon kívül, melyeket Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmi felsorakoztat, más írásokban is számtalan kijelentést találhatunk, melyek azt állítják, hogy az Úr Caitanya Māga a Legfelsőbb Úr. A következő példákra hivatkozhatunk:

(1) Caitanya Upaniṣad (5): gauraḥ sarvātma mahā-puruṣo mahātma mahā-yogi tri-guṇātītaḥ sattva-rūpo bhaktim loke kāśyati. „Az Úr Gaura, a mindent athāto Felsőlélek, az Istenség Legfelsőbb Személyisége emelkedett szentként és hatalmas misztikusként jelenik meg, aki a természet három kötőereje felett áll, aki a transzcendentális tettek megszemélyesítője, s aki az egész világon elterjeszti az odaadás gyakorlatát.”

(2) Svetāśvatara Upaniṣad (6.7, 3.12):
tam īśvarānām paramam maheśvaram
tam devatānām paramam ca daivatam
patim patīnām paramam parastād
vidāma devam bhuvaneśam īḍyam
„Óh, Legfelsőbb Úr! Te vagy a Legfelsőbb Maheśvara, minden félisten imádandó istensége és minden úr Legfelsőbb Ura. Te vagy az összes irányító irányítója, az Istenség Személyisége, minden imádandónak az Ura.”

mahan prabhur vai puruṣaḥ sattvasyaiṣa pravartakaḥ
su-nirmalam imam prāptim īśāno jyotir avyayaḥ
„Az Istenség Legfelsőbb Személyisége Mahāprabhu, aki a transzcendentális megvilágosodást terjeszti. Pusztán kapcsolatba kerülni Vele annyit jelent, hogy az elpusztíthatatlan brahmajyotival állunk kapcsolatban.”

(3) Muṇdaka Upaniṣad (3.1.3):
yadā paśyaḥ paśyate rukma-varṇam
kartāram iṣam purusaṁ brahma-yonim
„Aki látja ezt az aranyszínű Istenség Személyiségét, a Legfelsőbb Urat, a legfelsőbb cselekvőt, aki a Legfelsőbb Brahman forrása, az felszabadul.”

(4) Srīmad-Bhāgavatam (11.5.33-34, 7.9.38):
dhyeyam sada paribhava-ghnam abhīṣṭa-dohaṁ
tīrthāspadaṁ śiva-viriñci-nutaṁ śaraṇyam
bhṛtyārti-ham praṇata-pala-bhavābdhi-potam
vande mahā-puruṣa te caraṇāravindam
„Tiszteletteljes hódolatunkat ajánljuk az Úr lótuszlába előtt, akin mindig meditálnunk kell. Megsemmisíti a bhaktái ellen elkövetett sértéseket, elűzi szenvedésüket, és teljesíti vágyaikat. Ő, minden szent hely hajléka és minden bölcs menedéke, az Úr Śiva és az Úr Brahma számára is imádandó. Ő az a hajó, amellyel a félistenek átszelhetik a születés és halál óceánját.”
tyaktvā sudustyaja-surepsita-rājya-lakṣmīm
dharmiṣṭha arya-vacasā yad agād araṇyam
maya-mṛgam dayitayepsitam anvadhāvad
vande mahā-puruṣa te caraṇāravindam
„Tiszteletteljes hódolatunkat ajánljuk az Úr lótuszlába előtt, akin mindig meditálnunk kell. Búcsút mondott a családi életnek, māgāra hagyva örök hitvesét, akit még a mennyek lakói is imádnak. Az erdőbe vonult, hogy felszabadítsa a bűnös lelkeket, akikre az anyagi energia illúziót bocsátott.”

Prahlāda így szóḷt:
ittham nṛ-tiryag-ṛsi-deva-jhaṣāvatārair
lokān vibhāvayasi haṁsi jagat-pratīpān
dharmam mahā-puruṣa paśi yugānuvṛttaṁ
channaḥ kalau yad abhavas tri-yugo ‘tha sa tvam
„Uram, sokféle inkarnációdban az emberek, állatok, félistenek, ṛṣik, víziállatok és mások családjaiban elpusztítod a világ valamennyi ellenségét, s így a transzcendentális tudás fényével árasztod el a világokat. A Kali-korszakban, óh, Mahāpuruṣa, néha rejtett inkarnációban tűnsz fel, ezért Tri-yugának neveznek [aki csak három yugában jelenik meg].”

(5) Kṛṣṇa-yāmala-tantra: puṇya-kṣetre navadvīpe bhaviṣyāmi sāci-sutaḥ. „Megjelenek Navadvīpa szent földjén Śacīdevī fiaként.”

(6) Vāyu Purāna: kalau saṅkīrtanārambhe bhaviṣyāmi sāci-sutaḥ. „A Kali-korban, amikor kezdetét veszi a sankīrtana mozgalom, Śacīdevī fiaként szállok ālā.”

(7) Brahma-yāmala-tantra:
atha vahām dharādhāme bhūtva mad-bhakta-rūpa-dhṛk
māyāyām ca bhaviṣyāmi kalau saṅkīrtanāgame
„Bhaktaként néha személyesen jelenek meg a föld színén. A Kali-yugában Sāci fiaként jövök el, hogy útjára indítsam a sankīrtana mozgalmat.”

(8) Ananta-samhitā:
ya eva bhagavan krṣṇo rādhika-prāna-vallabhaḥ
sṛṣṭy adau sa jagan-nātho gaura āsīn maheśvari
„Óh, Maheśvari! A Legfelsőbb Személy, Śrī Kṛṣṇa Māga, aki Śrī Rādhārāṇi élete és az univerzum Ura a teremtésben, fenntartásban és pusztításban, Gauraként jelenik meg.”