Látogatóban a Magyarországi Unitárius Egyháznál

Admin Vallásközi - Egyházközi találkozók

Rázmány Csaba püspök úr a beszélgetés elején az Unitárius Egyház megalapításáról mesélt. Említette, hogy az unitarizmus a reformáció természetes következménye. Alapítója Dávid Ferenc, János Zsigmond erdélyi fejedelem udvari papja és egyházuk első püspöke volt.

Az unitárius hitvallás tagadja a szentháromság tanát. Jézus Krisztust, mint embert fogadják el. Hitük szerint Jézus Krisztust nem imádni kell, hanem az utasításait kell követni. Tanításai végrehajtásával lehet felemelkedni arra az erkölcsi magasságra, amit Isten megkövetel.

Sivarama Szvámí olyan teológiai kérdésekről érdeklődött, mint a lélek eredete, Isten és a lelkek kapcsolata az unitárius hit szerint. Sivarama Szvámí kiemelte az erőszaknélküliség fontosságát és beszélt a karma törvényéről. A vegetariánus életmód morális, egészségügyi és ökológiai szempontból is elengedhetetlen a lelki utat járók számára.

A párbeszéd rendkívül érdekes és tanulságos volt a résztvevők számára. A finom vegetáriánus csemegék és a gyümölcssaláta vendéglátóink figyelmességét dicséri.

Búcsúzóul Sivarama Szvámí meginvitálta a püspök urat és kísérőit, Krisna-völgybe és a Budapesti központunkba. A meghívást kedvesen elfogadták vendéglátóink, így legközelebb nálunk folytatjuk a párbeszédet.