Pár(huzamos)beszédek

Admin Vallásközi - Egyházközi találkozók

Keresztény-Krisna-hívő párbeszéd indul február 25-én a Faludi Ferenc Akadémián egy öt alkalomból álló programsorozat keretein belül. A vallásközi párbeszéd során teológiai és társadalmi kérdések kerülnek elemzésre a hinduizmus és a kereszténység ismert képviselői között.

Mivel ma már komoly tudásra lehet építeni a vallások iránt érdeklődő (vallásos és nem vallásos) értelmiség, vagyis az előadásokkal megszólítani kívánt célcsoport esetében, a rendezvénysorozat a két vallást nem általánosságban mutatja be, hanem speciális témák intellektuálisan igényes, teológiailag korszerű feldolgozására vállalkozik. Az egyes összejöveteleken előadás-párok hangzanak el a kereszténység és a hinduizmus szempontjából egyaránt fontos, teológiailag aktuális témákról.

Előbb a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége által delegált előadó mutatja be az adott témát, majd az elmondottaktól függetlenül, azzal nem vitatkozva a keresztény előadó vázolja a keresztény felfogást ugyanarról a kérdésről. Nem az alapvető hittételek vagy közismert álláspontok egyszerű felmondása a cél, hanem a kitűzött témával szorosan összefüggő megfontolások karakteres, összehasonlítható, korszerű megjelenítésére (kb. 45-45 perc). Végül 5-5 percben mindketten kiemelik, mi ragadta meg őket a másik előadásából, mi az, ami saját vallásuk szempontjából is valódi értéknek, igazságnak, pontos megfigyelésnek tűnik számukra. Elhatárolódásokra és cáfolatokra itt sincs szükség. Az egyes összejövetelek tehát elsősorban párhuzamos beszédekre adnak alkalmat és csak az 5 perces reflexiók által valósul meg közvetlen párbeszéd. Az egész hasonlít Hans Küng és partnereinek magyarul is olvasható Párbeszéd az iszlámról, Párbeszéd a buddhizmusról stb. könyveinek alapkoncepciójára, azzal a különbséggel, hogy a keresztény fél ezúttal Küngnél jobban koncentrál a keresztény tanításra, és nem közöl információkat a másik vallásról.

Hinduizmus és kereszténység
1. alkalom – febr. 25 Nagy Richárd (Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola), tanár és és Nemeshegyi Péter SJ (SzHF):
A megváltás hindu útjai és keresztény útja (a Megváltó; márga, hit, cselekedetek – Jézus Krisztus személye megváltói műve szempontjából)

2. alkalom – márc. 11. Isvara Krisna Dász (Tasi István) (Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola), kulturantropológus és Hankovszky Tamás (PPKE):
Ciklikus világfolyamat vagy előrehaladó történelem (Élet az univerzumban; a vallás kozmológiája, kozmogónia, a menny helye – lineáris történelemszemlélet mint a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás novuma)

3. alkalom – ápr. 1. Mahárání Déví Dászí (Banyár Magdolna) (Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, szociológus) és Fabiny Tibor (KRE):
A vallási hagyomány állandó és változó arculata (A hagyomány átörökítésének eszközei és történeti folyamata napjainkig. Az állandó arculat: a dharma, az odaadó szolgálat, a változó: a különbözõ vallásgyakorlók és korok igényeinek megfelelõ vallásgyakorlati formák és intézményi keretek. A négy fõ vaisnava tanítványi láncolat áttekintése a gaudíja vaisnavizmust a nyugati világban képviselõ ISCKON-ig. – Ószövetség és Újszövetség, teológia- és dogmafejlődés, változó kultúrszociológiai formációk és paradigmák, intézményes kontinuitás)

4. alkalom – ápr. 22. Sivaráma Szvámí, vaisnava teológus, a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közösségének vezető lelkésze és Puskás Attila (PPKE):
Krisztus és Krisna (Hindu és keresztény megtestesülés-teológiák, az Ige megtestesülése és az avatárok; Isten-kép, istenismeret).

5. alkalom – máj. 13. Govardhana Dász (Tornóczky Gusztáv), lelkész, a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közösségének kommunikációs képviselője és Mustó Péter SJ:
Vallásos gyakorlat (rítus, ima, meditáció a hinduizmusban és a kereszténységben; az istenség, az ember és kettejük egysége. Brahman, átman és purusa, Szentlélek, lélek és psziché. A Krisna- tudatúaknál 9 módon, a Krisna-tudatúak az első 10 percben beszélnének az emberképről, az Isten-ember kapcsolatról – imaformák és meditációs gyakorlatok; a liturgia jelentése és hatása hétköznapi vallásos életünkre)

Helyszín: Faludi Ferenc Akadémia, VIII. ker. Horánszky u. 20.