Megalakult a Világvallások Együttműködési Fóruma

Admin Vallásközi - Egyházközi találkozók

A Világvallások Együttműködési Fórumát hét magyarországi egyház alkotja: A Tan Kapuja Buddhista Egyház, Buddhista Misszió Árya Maitreya Mandala Egyházközség, Magyarországi Karma-Kagyüpa Buddhista Közösség, Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége, Magyarországi Muszlimok Egyháza, Magyarországi Unitárius Egyház és a Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség. Ezen egyházak 2008 őszén kezdtek rendszeres találkozókat egymással majd az Oktatási és Kulturális Minisztérium Egyházi Ügyek Titkárságával.
A VEF célja, hogy a résztvevő egyházak – melyek világvallásokat képviselnek hazánkban – saját tradíciójuk őrzése mellett, működjenek együtt a vallások tiszteletteljes párbeszédében és akár közösen is állásfoglalásokat fogalmazzanak meg társadalmi kérdésekben. Ezzel szeretnék erősíteni érdekképviseletüket és tájékoztatni közös álláspontjukról a társadalom szélesebb körét is.
A 2008-as évben már három alkalommal folytattak párhuzamos egyeztetést az OKM Egyházi Ügyek Titkárságával az egyházfinanszírozás hosszú távú terveiről. A párhuzamos egyeztetések egyik résztvevője, a kezdeményező négy nagyobb magyarországi egyház, a másik pedig az egyeztetésekbe bekapcsolódott VEF. Az idei 2009-es évben háromhetente folytatnak közös egyeztetéseket a minisztériummal.
Az idei évben a terveik között szerepel egy közösen megszervezett vallások közötti konferencia, melynek témálya a vallások hagyományörző, történelmi szerepe változó világunkban.