Riportsorozat 2. – Interjú Béres Tamás evangélikus lelkésszel a vallások közötti párbeszédről

Admin Vallásközi - Cikkek, szemelvények

1.Mit gondolsz a vallások / egyházak közötti párbeszéd jelentõségérõl?

A történelmi vallások a Föld minden táján az emberi élet alapjairól, tartalmáról és sok esetben még a céljáról is beszélnek. A történelemben visszatekintve senki sincs abban a helyzetben, hogy kétségbe vonjon egy történelmi vallásban megszólaló világképet, világnézetet, világismeretet vagy világszemléletet akár részleteiben, akár összességében. Ennél fontosabb és szebb is az a feladat, amikor a kultúrákat is létrehozó vallások gyakorló tagjai egymás vallási tanításán keresztül új szempontokat találhatnak a világ megismerésében. Szebb, mert minden vallás saját esztétikumot és kialakít, fontosabb, mert a vallási nyitottság rövid időn belül döntő kérdés lesz a földi béke ügyében.

2.Foglalkozik-e az egyházatok vallásközi kapcsolattartással, és ha igen,
milyen formában?

Az evangélikus egyház nemzetközi szervezeteiben mostanában gyakran kerül sor vallásközi kérdések megvitatására, leginkább találkozók, konferenciák, kerekasztal-beszélgetések, teológiai értékelések, kiadványok és szemináriumok formájában. Az így létrejövő szempontokat sok esetben publikálják, így a világ bármely részén élő egyháztag számára felhasználhatók. Igaz ez fordított irányban is: a helyi egyházak eredményeit sokszor a nemzetközi szintű párbeszédben használják fel. A magyarországi gyakorlat legelterjedtebb formája a személyes ismeretség, de képviselőink szívesen vesznek részt a vallásközi találkozókon.

3.Mi a személyes véleményed és meglátásod a vallások párbeszédének
jövõjérõl?

A világ jelenlegi állapotát elnézve nem hiszem, hogy volna alternatívája. A történelmi vallások értő és elkötelezett tagjai minden közösségben és sok társadalomban is nélkülözhetetlenek a társadalmi jelenségek megfelelő értelmezésében, a konfliktus-megoldásban és az útkeresésben. A Föld népsűrűségének növekedésével úgy gondolom, növekvő mértékben szükség lesz a vallások közös útkeresésére is.

Béres Tamás
evangélikus lelkész, egyetemi docens
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológiai Tanszékének oktatója, a Jesenius Központ alapító tagja