Sulinapok az Árpád Gimnáziumban

Admin Vallásközi - Egyházközi találkozók

Egyházunk is hivatalos volt az Árpád Gimnázium lelkes tanárai, és diákjai által szervezett iskolanapokra (április 4-én), amelynek egyik program pontjaként három vallás képviselőjével, és rajtuk keresztül vallásuk főbb filozófiai és teológiai pontjaival ismerkedhettek meg a tanulók. Egyházunkat Nagy Richárd képviselte.

A kisebb fórumon jelen volt egy katolikus lelkész, egy evangélikus lelkész, és egy Krisna-hívő. A több mint egy órás beszélgetés során szó esett többek között olyan témákról, hogy ki hogyan éli meg Isten jelenlétét életében; ezt mások hogyan tapasztalhatják; mi történik a halál után az egyes vallások szerint, és más érdekes kérdésekről. A beszélgetés nagyon jó hangulatban telt, természetesen minden vallás képviselője kellő teret kapott az egyes témakörök kifejtéséhez, és ezzel vallási hitéletének bemutatásához.
Az általános tudnivalók elhangzása után a kíváncsi diákközönség is feltett néhány kérdést. A jórészt középiskolásokból álló, de helyenként egy-két gimnáziumi tanárt is rejtő hallgatóságot leginkább az foglalkoztatta, hogy az egyes vallások hogyan vélekednek a papi nőtlenségről, és milyen viszonya van az egyházaknak más, nem hívő emberekkel, illetve olyan személyekkel, akik már elkötelezték magukat valamely vallás iránt.

A program végén, akikben még maradt némi kétely vagy kíváncsiság, feltehette kérdéseit személyesen annak, akitől választ szeretett volna kapni. Szerencsére a diákok tudásszomja hamar megtalálta mindhárom előadót, így a beszélgetés tovább folytatódott a terem előtti folyosón kis csoportokba verődve.
A szervezők minden előadónak külön-külön kis ajándékkal köszönték meg részvételüket. Ezúton köszönjük meg mi is a lehetőséget és kedvességüket!