Vallásközi párbeszéd konferencia a Vatikánban

Admin Vallásközi - Cikkek, szemelvények

Vatikán: II. János Pál pápa kívánságára október 25-28. között vallásközi összejövetelre került sor a Vatikánban a Vallásközi Pápai Bizottság szervezésében. A találkozó témája: “Vallások közötti együttműködés a harmadik évezred küszöbén.” A 48 országból érkezett 230 résztvevő közöttük mintegy 50 nő 20 vallás követője. A katolikusok 72-en vannak, a többi keresztény felekezetet 27-en, az iszlám vallást 42-en képviselik, 23-an buddhisták, 9-en hinduisták, 14-en zsidók.
Hétfőn délelőtt Roger Etchegaray bíboros, a jubileumi bizottság elnöke nyitotta meg az összejövetelt, majd Francis Arinze bíboros, a Vallásközi Pápai Tanács elnöke mondott beszédet. Kifejtette: az összejövetel célja, hogy az új évezred küszöbén a vallások képviselői közösen elmélkedjenek a múltról és megvitassák a jövő kihívásait, hogyan járulhatnak hozzá az igazságosság, a béke, a népek közötti szolidaritás megvalósításához. A konferencia első napján felszólalt E-Chooi asszony, a Katolikus Sajtó Nemzetközi Uniójának (UCIP) elnöke. A világ jelenlegi vallási helyzetét elemezve megállapította: “Nincs egyetlen olyan vallás sem, amely valaha is helyeselhetné olyan tettek végrehajtását, mint a templomok, szentélyek felgyújtása, személyek legyilkolása. A különféle vallások képviselőinek feladata, hogy ismét érvényre juttassák az olyan közös értékeket, mint a részvét, a felebaráti szeretet, a javak megosztása, az egyszerű életmód.”
I. Bartolomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka üzenetben szólította fel a vallásközi összejövetel résztvevőit, hogy küzdjék le a vallási fanatizmus jelenségét. Soha ne ismétlődjenek meg a történelemnek azok a tragikus időszakai, amelyekben a vallás nevében tömegeket gyilkoltak le. Munkálkodjanak együtt a vallási türelem, az emberi méltóság és a lelkiismereti szabadság tisztelete megvalósulásáért.
Október 27-én szerdán II. János Pál pápa történelmi kezdeményezése, az 1986-os Assisi imatalálkozó 13. évfordulóján a konferencia 230 résztvevője elzarándokolt Szent Ferenc városába, hogy újból és határozottan nemet mondjanak a hit nevében kirobbantott bármiféle háborúra. Az umbriai városka utcáin több százan üdvözölték a keresztény, zsidó, muzulmán, buddhista, hinduista és más vallási zarándokokat, akik az alsó templomban néhány perces ájtatosságra gyűltek össze, majd felkeresték Szent Ferenc sírját.
Csütörtökön imanapot tartottak, mindenki a saját vallásának megfelelően, a Szent Péter tér közelében erre a célra kijelölt helyen. A Vatikáni Rádió a muzulmán híveknek adott otthont, akik a számukra átalakított Marconi ülésterem szőnyeggel beborított padlóján, Mekka irányába fordulva mondták el délutáni imájukat. A vallásközi találkozó résztvevői ezen a napon lemondtak az ebédről, a szegényekkel való szolidaritás jeleként, és azért, hogy jobban megnyíljanak a Lélek működésének. A találkozó utolsó programjára a Szent Péter téren került sor csütörtökön délután, fél hat órai kezdettel, II. János Pál pápa részvételével. VR/MK