Van közös pont

Admin Vallásközi - Cikkek, szemelvények

Kevés dolog van az életben, amivel keresztény hitvédőként egy Krisna-tudatú lelkésszel egyet érthetek. Ez a könyv, viszont azon kevesek közé tartozik. (Megjelent a Kornétás Kiadó gondozásában, 2007-ben). Alcíme szerint Intelligens tervezés: egy életrevaló elmélet. És úgy tűnik, tényleg az.

A könyvet olvasva kifejezetten az lett a benyomásom, Tasi tudja, hogy mit beszél, és melyik érvét mire használja. Először az intelligens tervezés mozgalom történetét veszi végig. Itt kiderül, hogy amit az evolucionisták állítanak erről a mozgalomról, kőkemény csúsztatás. Ez egyrészről nem azonos az ún. kreacionista mozgalommal, ui. ez utóbbi elsősorban fundamentalista keresztények megközelítése. Ezzel szemben az értelmes tervezés szereplői között találunk agnosztikusokat, Krisna-tudatúakat, keresztényeket stb. Tehát jóval szélesebb paletta, mint ahogy azt ellenfeleik próbálják beállítani. Az intelligens tervezés mozgalom tudósai szaktudósok, akik tudományos tényeket értelmeznek, és nem a Biblia alapján érvelnek! Az érvek ezért is nehezebben érthetőek, mint ha pusztán a Bibliát értelmezve művelnénk, mert természettudományos megfigyeléseken alapul.

Maga a gondolat, ti. hogy létezhet egy magasabb intelligenciájú személy, aki megtervezte az élő szervezeteket, nem ebből a mozgalomból nőtt ki, ennek előzményei vannak. Az, hogy mostanra lett vitatéma, az főként annak köszönhető, hogy egyre többen tudományos érvek alapján vetnek fel kérdéseket az evolúció elméletével kapcsolatban. A meglehetősen ügyes, de időnként visszafelé is elsülő kampány az átlagember számára is közérthetővé tette az evolúció elméletének problémáit és az egyik alternatív megoldást, az intelligens tervezést.

A könyv második része egy vita, amit V. M. monogrammal ellátott vitapartnerével folytatott Tasi. A kiinduló cikk, V. M. tollából az Élet és Tudomány 2005. március 25-i számában jelent meg, erre válaszolt a szerző, aztán megindult egy – külső szemlélő számára legalábbis – szakmai vita.

A vitát Tasi egy hosszabb tanulmánya zárja, Csalsz Darwin címmel. Ebben megmutatja azokat a hibákat, amiket az evolúció elméletében elkövetnek, az érvelési hibákat, amiket vitapartnere elkövetett, tudományfilozófiai kérdéseket feszeget, és felvet egy nagyon jónak tűnő megoldást a probléma orvoslására: kapjon szerepet az értelmes tervezés az oktatásban és a médiában, illetve ha a természettudományos tárgyak körében (pl. biológiából) nem lehet az értelmes tervezést bemutatni, úgy mind ezt, mind az evolúciót filozófiai stúdiumok keretében oktassák, mint egymással ellentétes, mégis lehetséges természetfilozófiai magyarázatokat.

Külön szeretném kiemelni a könyv didaktikus tartalmának megértését annak formája is segíti. (A könyvtervet Magyar Zsuzsa, a grafikákat pedig Szarka Ferenc készítette). A kereszthivatkozások, a magyarázó képek, lábjegyzetek nagyon megkönnyítik a laikusok számára az egész vita megértését. Gazdag jegyzetanyaga, fogalomgyűjteménye pedig további kutatásra sarkallja az olvasót.

A cikk itt olvasható: http://bratan-bratan.blogspot.com/2008/04/tasi-istvn-mi-van-ha-nincs-evolci.html