Vatikáni üzenet Dívali ünnepére (2006.okt.21.)

Admin Vallásközi - Cikkek, szemelvények

Győzzük le szeretettel a gyűlöletet – a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsának üzenete a hindu Diwali-ünnepre.

Október 21-én tartják a hinduk egyik legszebb és legörömtelibb ünnepét, amely arra emlékezik, hogy Rama istenség dicsőségesen bevonult szent városába, miután győzelmet aratott a rossz szellem felett. Ez az ősi vallási ünnep egyben az igazság győzelmét jelenti a hazugság fölött, a fény, a jó és az élet diadalát a sötétség, a rossz és a halál fölött. A Diwali-ünnep alkalmából Paul Poupard bíboros, a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsának elnöke hétfőn (október 16.) üzenetben köszöntötte a hindu közösséget.

Az igazság, a fény, a jóság és az élet szorosan kötődik a szeretet valóságához. Poupard bíboros üzenetében megállapította, hogy valamennyi vallás arra hivatott, hogy a szereteten keresztül leküzdje a gyűlöletet, a bizalmatlanságot, mely olyannyira gyakori a jelen társadalomban. A közelmúltban bekövetkezett terrortámadások az indiai Mumbaiban is ezt a jelenséget példázzák, mely gyakran brutális erőszakba torkollik. Ezzel szemben az egész társadalom javára válik, ha a különböző vallások hívei szeretettel legyőzik a gyűlöletet. Ennek aktualitását és jelentőségét mutatja az is, hogy XVI. Benedek pápa enciklikát szentelt a témának „Deus caritas est” – Az Isten szeretet-címmel, hiszen „Egy olyan világban (élünk), amelyben Isten nevével gyakran összekapcsolják a bosszúállást, sőt a gyűlölet és erőszak kötelezettségét” (n.1.) A keresztény vallás azt tanítja, hogy Isten minden szeretet forrása és teljessége. A mi kölcsönös szeretetünk csak annyiban méltó e névre, amennyiben Istenből forrásozik és magával az Istennel való egységből táplálkozik. Poupard bíboros Boldog Kalkuttai Teréz anyát említette példaként, aki a felebarát iránti szeretetéhez és a szegények önzetlen szolgálatához szükséges folytonos megújulást az Istennel való kapcsolatból merítette a szüntelen napi imádságon keresztül.
„Naponta tudatosítjuk, hányféle anyagi és szellemi nyomorúság alapján mily sok szenvedés van a világban a tudományos és technikai haladás ellenére.” (n.30.) – idézett ismét a főpásztor „Az Isten szeretet” – k. pápai enciklikából, majd megállapítja: Az erkölcsi és szellemi szegénységet, melyet a szívben táplált gyűlölet okoz, azok a hívők képesek kiirtani, akik telve vannak szeretettel és együttérzéssel. A szeretet bizalmat szül, ami aztán előmozdítja a különböző vallású hívők közötti őszinte kapcsolatokat.
XVI. Benedek pápa ezekkel a szavakkal zárja enciklikáját: „Ez az a fény – végső soron az egyetlen -, mely ezt a sötét világot újra és újra megvilágosítja, és erőt ad nekünk az élethez és a tevékenységhez” (n.39.) A Szentatya szavai Jézus Krisztusra utalnak, a világ Világosságára. Mindazonáltal e szavak a hinduk figyelmét is fölkelthetik, akiknek a Diwali-ünnep éppen a fény diadalát jelenti. Győzze le végre szeretetünk a gyűlölet sötétségét ebben a világban! – fohászkodott üzenete végén Paul Poupard bíboros, a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsának elnöke, aki jókívánságait fejezte ki az ünneplő hindu közösségnek.
VR/Spesnet