A 10 legfontosabb vaisnava ünnep

Admin Kiemelt

A vaisnava, vagy Krisna-hívő ünnepek időpontja minden évben a holdnaptár szerint változik. A legfontosabb ünnepek Krisna és az Ő valamely alászállt formája (avatára) és különleges kedvteléseket bemutató megjelenési formáihoz kapcsolódnak. 

Nityánanda-trajódaszi – hamarosan! Február 21-én, vasárnap

Maghá hónap fényes, 13. holdnapján jelent meg Srí Csaitanja legbensőségesebb társa Srí Nityánanda Prabhu, aki a gaudíja vaisnava hagyományok szerint maga Srí Balaráma (Krisna testvére) alászállt formája, s aki Csaitanjával a legtöbb kedvtelésben vesz részt. Nyugat-Bengálban jelent meg 1474 körül, mintegy 12 évvel Krisna Csaitanja előtt. Srí Nityánanda utazásai során zarándokhelyekre látogatott és szannyásíként élt. Tudatában volt, hogy öccse az Úr Csaitanja is megjelent már és 20 év múlva találkozni fognak Navadvípában, hogy elkezdjék a szankírtana-prédikáló mozgalom terjesztését, az Úr Szent Nevének éneklését. A tradíció szerint Nityánanda mindig jelen van a lelki tanítómester formájában, hiszen a guru Nityánanda Prabhu szeretetének élő megnyilvánulása. A hívők ezen a napon Nityánanda kegyéért imádkoznak, akin keresztül könnyebben megközelíthető az Úr Csaitanja. Hazánkban ezt a budapesti templomban ünneplik, Dajál-Nitái Vidzsajá Gauranga oltáránál.

Nityananda

Gaura-purnimá

Srí Csaitanja Maháprabhu megjelenésének napja, Phálguna hónap teliholdja. A gaudíja vaisnavák, Krisna követői számára az újesztendő napja és az év legfontosabb napja is egyben. Ezen a napon Srí Csaitanja szülőhelyén, a nyugat-bengáli Srídháma Mayapurban, s ma már szerte a világon sok ezer templomközpontban együtt emlékeznek a hívők, amelyre körülbelül negyedmillió ember látogat el. Az Úr Csaitanja a jelenlegi Kali-korban, a vaskorban azért jelent meg, hogy elterjessze a Szent Név éneklésének mozgalmát, amely bárki számára végezhető nemtől, vallási hovatartozástól, születéstől, életkortól függetlenül – ebben a nehéz korban egy végtelenül egyszerű vallásos folyamattal ismertette meg követőit. Az Úr Csaitanja Krisnának a Kali-korban alászálló, rejtett formája, aki példás életével bemutatta, hogy milyen egy jámbor, szerény és tökéletes hívő. Hazánkban a budapesti templomban ünneplik ezt a napot.

Sri Caitanya

Sri Caitanya

Ráma-navamí – az Úr Rámacsandra megjelenése

Visnu hónap, növekvő holdciklusának 9. napján ünnepeljük a Ráma-navamít, az Úr Srí Rámacsandra megjelenése napját. Az Úr Ráma, mint tökéletes fejedelem, az Úr Krisna inkarnációja. Kedvteléseit Rávana megölésével és az erkölcsi tisztaság kimutatásával mutatta be királyságában, személyes példáján keresztül, az ún. Tretá-korban, jóval Krisna földi megjelenése előtt.
Transzcendentális kalandjainak hősies történetét a Rámájána ősi eposzában beszéli el a költő Válmíki, amelyben felesége, Szítá iránti kiapadhatatlan hitéről és szeretetéről, és az Úr Ráma családtagjaihoz, különösen hű fivéréhez, Laksmanához fűződő gyengéd kapcsolatukról olvashatunk, miközben Ráma királyfi egész életével példát statuál a Föld uralkodóinak a birodalom erkölcsös vezetéséről.

Rāmacandra, Rāma-navamī

Nriszimha-csaturdaszi

Ez a vaisnava fesztivál az Úr Nriszimhadeva megjelenésének évfordulójáról emlékezik meg, akinek szokatlan, félig oroszlán és félig ember formája volt. A történet elbeszéli, hogyan nyerte el a halhatatlanság elérésével egyenértékű áldását Hiranyakasipu, az Úr hatalmas ellensége. Az Úr Nriszimhával vívott csatában, Hiranyakasipu méltó ellenfelére talált. Az Úr legkegyetlenebb tulajdonsága mutatkozott meg, hogy megvédje drága bhaktáját, hívét, Prahládot, mivel Hiranyakasipu meggyötörte és megpróbálta megölni a Prahládot, annak ellenére, hogy saját fia volt! Az Úr nem tűrte hívének kínzásait és megölte a démont ölébe véve őt. A hívők e napon különleges imákat énekelnek Úr Nriszimhához, kérve, hogy védelmezzen meg a nem kívánt külső vagy belső (elmebeli) hatásoktól. Hazánkban Krisna-völgyben ünneplik.

DSC1610

Ratha-játrá – a Szekérfesztivál

Az ünnep az India észak-keleti részén fekvő Orissza állambeli Dzsagannátha Puríból származik. Itt található Dzsagannátha, Krisna rendkívül népszerű formája, az Univerzum Ura, akit Indiában minden vaisnava nagy tisztelettel imád. Bátyjával, Baladévával (Balaráma egyik formája) és húgával, Szubhadrával a Puríban található Dzsagannátha-templom fő istensége. A szekérfelvonulás alkalmával az egyébként csak a templomban látható istenségszobrok – Dzsagannátha (Krisna) és testvérei – elhagyják megszokott helyüket, hogy egy hatalmas szekérre ülve és a városon végigvonulva minden élőlényt áldásban részesítsenek. Hívők százai kötélen húzzák végig Őket a nézők sorfala között. Úgy tartják, hogy a kötél húzása minden korábbi bűnös cselekedet visszahatásától megszabadítja az élőlényeket. A Rátha-játrát ma már világszerte számos városban megrendezik, így Budapesten is, az ünnepi felvonulást egész napos ingyenes India Fesztivál kíséri a Városligetben, az ünnephez legközelebb eső hétvégén.

Szekérfesztivál


Úr Balaráma megjelenések

Ezt az ünnepet Sravana hónapban tartják. Balaráma, Krisna bátyja ezen a napon jelent meg Gokulában, Vrindávana falu közelében. Balaráma az Úr Krisna gyermekkori társa, kedvteléseinek legaktívabb résztvevője, testvére és barátja, aki a filozófiai megértés szerint nem különbözik az Úrtól. Balaráma számos kedvtelésben részt vesz Krisnával, transzcendentális erejét több történet is demonstrálja, ekéjével eltérítette a Jamuná folyót eredeti medréből; megbüntette Hastinápura városát is démonikus királyuk tettei végett. Balaráma elkíséri Krisnát királyságába Dvárakába, jelen van vele a legbensőségesebb kedvtelésekben is. Ekéje a földművelést szimbolizálja. Hazánkban Krisna-völgyben ünneplik a hívek.

11balarama

Srí Krisna Dzsanmástamí

Krisna megjelenésének ünnepe, Aki mintegy 5300 éve született Mathurában. Az ünnepség részeként a hívek éjfélig böjtölnek, mivel Krisna ekkor jelent meg, a templomokat virágokkal díszítik fel, Krisna imádható szoborformáját pedig egy különleges, nyilvános ceremónia keretében megfürdetik – tejben, joghurtban, ghíben, mézben, valamint szent folyóból származó vízben. Nagyon kedvezőnek tekintik, ha valaki részt vesz ezen a szertartáson, ami után új ruhát ajánlanak fel a múrtinak.
Ezt az ünnepet Vrindávanában és India-szerte minden Krisna-templomban gondosan kidolgozott rendszer szerint ülik meg. A templomok általában színdarabokat és táncokat szerveznek, amelyek az Úr Krisna különböző kedvteléseit jelenítik meg, s éjfélkor zenés istentiszteletet tartanak. Krisna templomaiban ez a Bhadra hónap két sötét hetének 8. napjára eső nap a leglátogatottabb az év során.
Krisna megjelenésének örömteli eseményére egész napos ünnepléssel emlékeznek a magyarországi hívek is Krisna-völgyben. Zene, tánc, előadások, lakoma a megszentelt ételekből és este egy különleges tűzijáték várja az ünneplőket.

Krisna

Sríla Prabhupáda megjelenési napja

Dzsanmástamít követő napon jelent meg A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupáda. Ezen a napon tartják Nandotsava ünnepségét is, amikor Krisna édesapja, Nanda Mahárádzsa gyermeke megszületését ünnepelte.
Bhaktisziddhánta Szaraszvatí megbízta egyik tanítványát, hogy ismertesse meg a nyugati világgal Srí Csaitanja tanítását, a Krisna-tudatot. Ez a tanítvány később Ő Isteni Kegyelme A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupáda néven vált világhírűvé. Prabhupáda magyarázatot írt a leghíresebb szanszkrit szent irat, a Bhagavad-gítá verseihez és köztiszteletben álló lelki tanítóvá vált hazájában. Rendkívüli erőfeszítéseinek, lelki erejének és tiszta odaadásának köszönhetően 1966 júliusában sikerült létrehoznia a Krisna-tudat Nemzetközi Szervezetét. A szentírások angol nyelvre történő fordításával, idős korában utazásaival és prédikációjával, valamint több száz templom megalapításával a Krisna-tudat ősi tanításait a nyugat embere számára is elérhetővé tette. Hazánkban Krisna-völgyben ünneplik a hívek.

Sríla-Prabhupáda-megjelenése

Góvardhana-púdzsa és Dívali

Ezt a fesztivált Kárttika hónapban ünneplik a Dipávalí utáni napon, amely a hindu újév napja, s melyen lámpások millióit gyújtják szerte Indiában az Úr Rámacsandra hazatérésére emlékezve. A Govardhana-púdzsa napján a hívek arra emlékeznek, amikor Krisna esernyőként emelte fel a Góvardhana-hegyet, hogy megvédje Vrindávana lakóit Indra pusztító eső formájában megnyilvánuló haragjától. Vrindávana lakói ugyanis Krisna tanácsára az áldozatra szánt felajánlásokat nem Indrának, hanem a Góvardhana-hegynek ajánlották fel. Indra haragjában el akarta pusztítani a falu minden lakóját, de Krisna csodálatos elrendezése meghiúsította tervét. Az ünnep és a ceremónia során minden templomban tengernyi ételt főznek és osztanak szét a vendégek és a tradíciónak megfelelően, a környék szegényei között. Az ünnepség során a hívők a teheneket és borjakat is megetetik hálájuk jeléül, amiért azok egész évben tápláló tejjel látják el az embereket. Magyarországon a hívők Krisna-völgyben tartják ezt az ünnepséget.

Govardhana-puja - Édességfesztivál

Gítá-dzsájantí

A Bhagavad-gítá megjelenésének ünnepe december elején. Ezen a napon a kuruksetrai csatát megelőzően beszélte el Krisna a Bhagavad-gítát kedves barátjának, Ardzsunának, több ezer társuk füle hallatára. Krisna örökérvényű tanításait később lejegyezték, s ma könyv formában érhető el. A csata, amely egy családon belüli, trónutódlási konfliktus végkimenetele volt valójában egy jól megrendezett fordulópont India történetében, amikor az Úr Krisna és hívei több ezer démonikus, erkölcstelen személlyel végeztek néhány hét alatt a csatatéren. Mivel kirobbantója egy családon belüli incidens volt, számos erkölcsi kérdést is felvetett a harc, amelynek kapcsán az élet minden területére kiterjedő elvi tanítást nyújtott Krisna az eljövendő vaskor emberei számára. A hívek ez alkalomból változó helyszíneken, tűzceremóniával egybekötött felolvasást tartanak, amely során az egész Gítát újra elbeszélik.

gita-110