Hálásan köszönjük 1%-os felajánlásaitokat!

Admin Hírek

Minden évben nagy kíváncsisággal várjuk az adó 1%-ok felajánlásáról származó híreket, eredményeket. Mindez nemcsak azért fontos számunkra, hogy folytathassuk a már 2,5 évtizede megkezdett projekteket, ételosztó, oktatási, vagy éppen hitéleti tevékenységeket, hanem azért is, mert ez évről évre egy visszaigazolás, megerősítés számunkra, hogy a társadalom aktív, adózó tagjai egyetértenek törekvéseinkkel és hasznosnak találják munkánkat. Hasonlóan ahhoz, ahogy egy tanárt örömmel tölt el diákjai év végi jó bizonyítványa, mi is mindig nagyon boldogok vagyunk, amikor azt látjuk, többen és többen kapcsolódnak társadalomépítő tevékenységeinkhez.

Mivel nyíltan valljuk, hogy az erőszakmentesség, a gondoskodás és másoknak való segítés elkötelezett hívei vagyunk, ezért úgy gondoljuk, évről évre egyre többen vagyunk hazánkban, akik ezt az erőszakmentes gondolkodást, a társadalom békés, lassú lelki megemelését tűzték ki célul és szeretnének részt vállalni ebben. Csak így, alapos, szorgalmas munkával tudjuk élhetőbbé, zöldebbé és békésebbé tenni a világunkat.

Sajnos tapasztaljuk, hogy napjainkban a lelkiségre, a vallásosságra az igény általánosan csökken, de mind többen és többen meglátják a varázsát a hétköznapi apró dolgokban rejlő hitnek és lelkiségnek. A hit ugyanis nemcsak egy belső érzés, állapot, hanem tevőleges, a tettek, jótékony és építő cselekedetek sora. Mi ebben hiszünk igazán és reméljük, jövőre még többen csatlakoznak majd munkánkhoz, ápolva azokat az örök értékeket, amelyet a védikus kultúra hagyományozott az emberiségre.

Köszönjük szépen szíves felajánlásaikat, felajánlásaitokat, köszönjük annak a 40 632 honfitársunknak, aki vette a fáradtságot és kitöltötte az 1%-os rendelkező nyilatkozatokat, és néhány perc időt, áldozatot vállalva évek eredményeit segítette.

Jövőre is számítunk szíves segítségetekre!