Tízparancsolatot a mesterséges intelligenciának?

Admin Hírek

A mesterséges intelligencia már az otthonunkban él, de vajon felkészültünk erre? Hozzáértők szerint nem. Az utolsó percbe léptünk, hogy megfelelő szabályokat alkossunk az új teremtménynek, melyet mi hoztunk létre és mi táplálunk akár azzal is, hogy erre a cikkre kattintottunk. De vajon mire érdemes figyelni a szabályok megalkotásánál? A témában ezúttal a vallások tanítói nyilatkoznak, akik maguk is igen sok, az élet vezetéséhez szükséges szabálynak ismerői.

Nemrégiben Elon Musk, a Tesla mindenható ura, korunk egyik kiemelkedő gondolkodója és alkotója hívta fel a figyelmet a mesterséges intelligencia szabályozásának szükségességére. Ha pedig ő ezt gondolja és mondja is, abban biztosak lehetünk, hogy van itt valami, amiről elég hiányosak az ismereteink, és amivel bizony ideje lenni foglalkozni. A feladat tehát, hogy szabályokat hozzunk létre a mesterséges intelligenciának.

Igen ám, de mit is akarunk szabályozni pontosan? És milyen irányvonalak mentén? Az életről, az erkölcsről igen sok szabály született már a történelmünk során, a természetes intelligenciára, vagyis az emberre vonatkoztatva. Ezen a területen a vallások elég jól és látványosan teljesítettek az elmúlt több száz, több ezer évben, de vajon mire hívnák fel a figyelmet a mesterséges intelligenciával kapcsolatban? Szerintük mit, és hogyan kellene szabályozni az MI-vel kapcsolatban? Erről kérdeztük a vallások tanítóit.

A 24.hu konkrét kérdése, melyre Madhupati Dāsa válaszolt, így hangzott:

Az Ön vallásának tanításai alapján milyen módon lehetne szabályozni a mesterséges intelligenciát?

A mesterséges intelligencia (MI) gondolata évszázadokra tekint vissza, de gyakorlati alkalmazásával először az 1980-as években kísérleteztek. Ezek az első kísérletek csalódást okoztak, alapvetően azért, mert kiderült, az MI alkalmazások nagyságrendekkel nagyobb számítógépes kapacitásokat és feldolgozási sebességeket igényelnek, mint ami akkor rendelkezésre állt. Időközben ezek a kapacitások előálltak, ezért látjuk, hogy rohamosan fejlődnek az MI alkalmazások.

 Mielőtt a szabályozás kérdésére rátérnénk, jó lenne tisztázni, mi is az intelligencia. Erre az eddigi legjobb definíció, amit olvastam, az volt: „Intelligencia az, amit az intelligencia tesztek mérnek”. Sok teszt kitöltése után arra a következtetésre jutottam, hogy ez a valami az a képesség, hogy az ismeretek alapján valami olyat tud kitalálni az ember, ami a tudáselemekből nem nyilvánvalóan következik, azaz bizonyos kreativitást jelent.

 Az intelligenciának van azonban egy Krisna-tudatos teológiai értelmezése is. A megtestesült élőlény teste ugyanis az 5 durva fizikai elemből (föld, víz, levegő, tűz, éter), valamint a 3 finom fizikai elemből (elme, intelligencia, ego) áll, ebben a testben lakik a lélek, az örök személy. Ebben a struktúrában az intelligencia, amit Isten ad az embernek, segíti az önvalóra eszmélést, annak megértését, hogy valójában nem ezzel a testtel vagyunk azonosak, hanem örök lélek vagyunk, aki Isten elválaszthatatlan része.

 A Śrīmad Bhāgavatam szentírás szerint (7.14.37) „…A minden testben jelen lévő Felsőlélek [Isten] aszerint ad intelligenciát az egyéni léleknek, hogy milyen felfogóképességgel rendelkezik. A testben tehát a Felsőlélek az úr, és annak arányában tárja fel Magát az egyéni lélek előtt, hogy az mennyire fejlett a tudás, a lemondás, a vezeklés stb. terén.” Ezek szerint az intelligencia az Istennel való kapcsolatépítés eszköze és egyben eredménye.

Fontos megérteni, hogy a mesterséges intelligencia nem azonos a mesterséges tudattal. Amikor egyesek öntudatra ébredő, hatalomátvevő robotokról fantáziálnak, akkor valójában a „mesterséges tudat” létrejöttétől tartanak. Mivel azonban a tudat nem anyagi, mesterséges

(anyagi eredetű) tudat valójában soha nem jöhet létre.

 A mesterséges intelligencia nem más, mint a sok-sok ezer informatikus és egyéb szakember tudásának minőségileg új, hatékony kezelése, amely azonban csak annyiban lehet veszélyes az emberiségre, amennyiben az a mesteséges intelligenciával automatizál fontos döntéseket ahelyett, hogy emberi kézben megtartaná az ellenőrzést. Az, hogy hol a megfelelő határ, információbiztonsági és -ellenőrzési szakkérdés, nem teológiai kompetencia.

Madhupati Dāsa

Más képviselők válaszai a témában »