Örömhír – nem kell többé választani Isten és a tudomány között

Admin Hírek

Francis S. Collins, a legnagyobb amerikai élettudományi kutatóintézet igazgatója és a XX. század egyik legfontosabb tudományos vállalkozása, a Humán Genom Projekt egykori vezetője, könyvében megkísérli a lehetetlent: kibékíteni a tudományos és a spirituális világképeket. A világhírű természettudós Isten ábécéje című könyve elgondolkodtató mű kétkedők és hívők, világi és vallásos gondolkodásúak számára egyaránt, miközben azok számára is izgalmas és inspiráló olvasmány, akik egyszerűen csak szeretnek gondolkodni az élet nagy kérdésein.

A mai kor emberét nem kevésbé foglalkoztatja a világunk és az élet keletkezése, mint elődeinket, az emberek többsége szerint azonban a két út – a tudomány és a vallás által vázolt keletkezéstörténet – továbbra is szembemegy egymással. Francis S. Collins, a legnagyobb amerikai élettudományi kutatóintézet, a National Institute of Health igazgatója és egyben a XX. század egyik legfontosabb tudományos vállalkozása, a teljes emberi génkészletet feltérképező Humán Genom Projekt volt vezetője nem kisebb feladatba vágott, minthogy kibékítse a tudományos és a spirituális világképeket.

 

„Az Akadémiai Kiadó eredeti küldetése a hétköznapi és tudományos magyar nyelv leírása és fejlesztése, később egyre inkább az egyetemes tudomány szolgálata volt. A maga nemében forradalmi lépés volt, amikor bő egy évtizede elindítottuk igényes, de széles körben befogadható tudást közvetítő tudománynépszerűsítő könyvsorozatainkat. Hiteles szerzők jól megírt, sok embert érdeklő, párbeszédre késztető könyveit kerestük. Ez a kezdeményezés az Isten ábécéjének kiadásával ért a csúcsára. Francis Collins tudományosan legmagasabban jegyzett szerzőnk, könyve a minden embert érdeklő, legfontosabb kérdésekre ad választ. Szórakoztatóan, szeretettel, higgadt meggyőző erővel. Az Isten ábécéje 21. századi apokrif, örömhír: olvasása egyszerre páratlan spirituális és szellemi kaland” – mondta el Dr. Réffy Balázs, az Akadémiai Kiadó igazgatója a könyvbemutatón.

 

A könyvbemutatón érdekes beszélgetés alakult ki a panel részvevői között, akik a következők voltak: Szombathelyi Zsolt kutatóorvos, aki a könyv kiadását javasolta; Dr. Oberfrank Ferenc kutatóorvos, bioetikus; Nobilis Márió katolikus teológus, a Sapientia főiskola adjunktusa, aki ökológiai etikai kérdésekkel is foglalkozik a tanítás mellett; Dr. Tulassay Tivadar egyetemi tanár, akadémikus; és Dr. Szuromi Szabolcs, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora.

Valóban létezik a tudomány és a hit közötti konfliktus?

Francis S. Collins nehezen tudta elképzelni, hogy valódi konfliktus legyen a tudományos és a spirituális igazság között, holott gyakran azok a tudósok, akik egyszerre vallják magukénak a modern tudomány és a hit nézeteit, a közvélemény – és akár tudóstársaik – szemében is hiteltelenné válnak. A humán genom vizsgálata révén azonban szükségét érezte annak, hogy önmagában harmóniát teremtsen e két világnézet között, így végül nem minden idők egyik legfontosabb és legcsodálatraméltóbb tudományos eredményéről írt könyvet, hanem arról, hogy a modern tudomány és a hit nemcsak hogy összeegyeztethető, de egységes egészet alkot. A világhírű természettudós elgondolkodtató és izgalmas könyve közérthetően és nagyon őszintén szól a kétkedőkhöz és a hívőkhöz, a világi gondolkodásúakhoz és a mélyen vallásosakhoz, miközben a tudomány iránt érdeklődők számára is érdekes kérdéseket vet fel.

 

Noha nem szükséges feltétlenül egyetértenünk a könyv minden következtetésével, mégis nagyon alapos áttekintést ad a tudomány és hit kapcsolatának sok kérdéséről, ismerteti a különböző elméleteket, amelyek a tudomány és a vallások között feszülő ellentétek feloldására születtek: a kreacionizmus, az értelmes tervezettség, a teista evolúció elmékete stb. Hasznos olvasmány mindazoknak,akiket érdekel a tudománytörténet, az ismeretelmélet, vagy a tudományos kutatás etikája.

 

Isten ábécéje; Francis S. Collins, Akadémiai Kiadó, 2018. pp. 305

ISBN 978 963 05 9925 2

Budapest, 2018. december 7.