Minden közösségben fokozott figyelmet kell fordítani a gyermekek védelmére

Fodor Sajtópont

A Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége kiemelt fontosságúnak tartja azt, hogy gyülekezetének tagjait, valamint az egyházi személyeket megfelelő módon képezze a gyermekbántalmazás prevenciójának és pszichológiájának témakörében.

Sajnálatos tény, hogy vallási beállítottságtól függetlenül az egyházakban is – amint a családokban, iskolákban és más, bizalmas kapcsolatokat ápoló közösségekben is – húzódhatnak meg gyermekbántalmazók, akikről kétarcúságuk miatt a környezetükben a legkevésbé sem gondolják, hogy azok, emiatt ezek az esetek sajnálatos módon kiemelkedően magas számban maradnak rejtve. Takács Hajnal traumaszakértő és áldozatsegítő szerint a szexuális bántalmazók zöme a gyermekekkel bizalmas kapcsolatot ápol, barátságosnak tűnik, legtöbben felnéznek rá, ám olyan ügyesen manipulálja és téveszti meg a környezetét, hogy még a józan felnőttek is képesek a védelmére kelni, ha gyanúba keveredik. Az elkövetők leleplezését az is nehezíti, hogy egyrészt az áldozatok évekkel, akár évtizedekkel később mernek beszélni a velük történtekről, másrészt, hogy leggyakrabban maguk is mentegetni kezdik a bűnöst, mivel az ügyesen függésben és befolyás alatt tartja őket. Noha több az, amit elvesznek tőlük, időközben csekély mértékben jutalmazzák is őket valamilyen formában, így egyfajta traumás kötődést alakítanak ki áldozatukkal. Az erőszaktevőt nem maga a szexuális aktus hajtja, inkább a hatalomvágy, a jogosultságérzés, valamint a birtoklásvágy, így tehát a papi cölibátus alól való felmentés önmagában nem jelent megoldást a problémára. A bántalmazó viszonyban továbbá az is megfigyelhető, hogy a két fél valóságérzékelése eltorzul, kiváltképp amikor az elkövető az intézményben hatalommal bír, mert ebben a viszonylatban a bántalmazott számára felfoghatatlan, hogy akire felnéz, az bármilyen módon is árthat neki.

Az egyházak esetében, ahová a hívők lelki békéért, menedékért, bizalommal teljes őszinte kapcsolatokért és megnyugvásért fordulnak, még inkább hangsúlyos, hogy a témáról nyíltan beszéljenek, oktassák a gyermekeket és a felnőtteket. Fontos, hogy az intézmények az elkövetőkkel szemben a leghatározottabb szankciókkal lépjenek fel és elhatárolódjanak tőlük, hiszen visszaéltek a hatalmukkal és szörnyű tettükkel beszennyezték közösségüket.

A Krisna-tudatú Hívők Nemzetközi Közösségének Nyugat-Bengálban található bentlakásos iskolájában 2005 és 2010 között történt, nemrégiben lelepleződött gyermekbántalmazási ügy kapcsán a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége együttérzését, fájdalmát és aggodalmát fejezi ki a bántalmazottak és hozzátartozóik iránt, és imádkozik értük. Egyházunk a gyermekekkel szembeni visszaélés minden fajtáját elítéli, aljasnak, szégyenteljesnek és emberhez méltatlannak tartja.

A szóban forgó elkövetőt a nemzetközi Gyermekvédelmi Iroda a legsúlyosabb szankciókkal sújtotta: eltiltotta a Krisna-templomok látogatásától, a papi tevékenységek végzésétől, valamint megfosztotta őt minden jellegű tanítói és egyházi tisztségétől, beleértve korábban használt lelki nevét és mindennemű szerepkörét.

Az elmúlt hetekben a Nemzetközi Közösség több lelki vezetője is kifejezte személyes szégyenérzetét az eset miatt, hangsúlyozva, hogy bármennyire is kellemetlen beszélni róla, az ilyen tettek nem maradhatnak leleplezetlenül és szankciók nélkül, az áldozatokat pedig minden eszközzel segíteni kell. Ezért is van kiemelt szerepe a nyílt, őszinte kommunikációnak és az erre alkalmas légkör megteremtésének a hívők között.

Az Indiában történteknek nincs magyar vonatkozása, magyarországi iskolákhoz és diákokhoz nem köthetők, ugyanakkor az egyház nemzetközi Gyermekvédelmi Irodájának (Child Protection Office) hozzájárulásával az elkövető egyik felnőtt áldozata és családja jelenleg Krisna-völgy szomszédságában rehabilitálódik. Az áldozat évtizedes traumájának feldolgozását a magyar Krisna Egyház szakpszichológus bevonásával segíti.

Hazai közösségünk mindent megtesz annak érdekében, hogy ne fordulhassanak elő nálunk hasonló esetek. Egyházunk ezért felkérte a hazai Gyermekvédelmi Bizottságot, hogy a félévente megtartott képzések mellett rendezzen több prevenciós és figyelemfelkeltő programot, és a történtek fényében vizsgálja felül a jelenlegi monitorozási rendszert a gyermekek fokozott védelme érdekében. A Krisna-völgyben működő általános iskolában (nem bentlakásos intézmény), minden félévben a tanrend része az életkornak megfelelő megelőző oktatás annak érdekében, hogy iskolánk biztonságos és védett helyként szolgáljon, és testileg-lelkileg egészséges környezetet biztosítson a gyermekek nevelésére.

A sajtó képviselői a info(kukac)krisna.hu címen érdeklődhetnek a fentiekkel kapcsolatban.