Rāma-navamī: a tökéletes király megjelenése

Fodor Hírek

Ma ünnepeljük Rāma királyfi megjelenését, és mint ilyen ez az egyik legfontosabb ünnepnap a hinduk, Krisna-hívők számára.
Rāma-navamīt Chaitra hónap fényes holdciklusának 9. holdnapján tartjuk minden esztendőben. Mindamellett, hogy ragyogó uralkodó volt, akinek idején India vagyis Bhārata földjén hatalmas birodalom terült el, igazságos és jószívű vezető, akit nagyon szeretett egész népe. Kiváló és példás férj, aki egész életével, tetteivel példát mutatott nem csak kora emberének, hanem az utókor szülötteinek is. Vallásos és erényes uralkodó, aki hibátlan jellemével egy szakrális királyság élén a lelki életben is útmutatást adva visszavezette népét Istenhez. Az Úr Rāmacandra, Kṛṣṇa, az Istenség Legfelsőbb Személyiségének 7. alászállt formája, úgynevezett līlā-avatárja, aki cselekedetein, kedvletelésein keresztül, sokszor jelképesen adta át tanításait.

Az Úr Rāmacandra ideális király volt, aki fenntartotta és megvédelmezte az emberiség legmagasabb rendű kultúráját, amelyet brahmaṇya-dharmának neveznek. Az Úr legfőképpen a tehenek és a brahmānak védelmezője, s ezzel növeli a föld gazdagságát. A vezető félisteneket nagyhatású fegyverekkel jutalmazta meg, hogy Viśvāmitra segítségével legyőzhessék a démonokat. Az Úr Rāma jelen volt Janaka király íj-áldozatán, és Śiva legyőzhetetlen íját kettétörve feleségül vette Sītādevīt, Janaka Mahārāja leányát.

A Föld legősibb eposza a Rāmayāṇa valamint a Bhāgavata-Purāṇa (a Srīmad Bhāgavatam) részletesesen elmeséli az Úr Rāmacandra történetét, száműzetését, feleségének elrablását és azt, hogy mindeközben végig rendíthetetlen maradt.

Rāma, noha az Istenség Legfelsőbb Személyisége és képes lenne egyedül is megmenteni feleségét, úgy döntött, hogy lehetőséget biztosít számos élőlénynek, hogy szolgálják őt missziójában. Találkozott a vanarákkal (majomszerű emberekkel), akik létrehozták a seregét és megépítik a Rameswaramtól Srí Lankáig tartó földhidat, ami máig a világ csodái közé tartozik. Különféle leírások szerint a híd 1480-ig, vagyis nagyjából az Úr Caitanya megjelenéséig száraz lábbal bejárható volt, amikor is egy trópusi vihar pusztította el, később pedig a tenger befedte. A híd teljes hossza 48 km.

Rāma királyfi a Nap dinasztiájában jelent meg. Születésének ideje a tavaszi napéjegyenlőséget követően a Nap északi pályájának megerősödésekor esedékes, Rāvana legyőzése pedig az őszi napéjegyenlőség magasságában tartandó, a fény sötétség felett alkotott győzelmével hozható párhuzamba.

“Az Úr Rāmacandra teljes inkarnáció, aki teljes mértékben rendelkezik a hat fenséggel, ezért ez a vers kaleśaḥnak, minden fenség Urának nevezi.” SB 2.7.23., magyarázat.