Ki következik Sríla Prabhupáda után a tanítványi láncolatban?

Admin Kérdések és válaszok Leave a Comment

Az ISKCON-t Sríla Prabhupáda alapította, ám még életében létrehozta a GBC-t (Governing Body Commission, Vezető Testület), amely a mozgalom legfelsőbb adminisztratív, majd Sríla Prabhupáda halála után filozófiai és lelki autoritása is lett. A Krisna-tudat mozgalmának minden tagja elfogadja e testület irányítását. Sríla Prabhupáda halála után több tanítványa is avató lelki tanítómesterré vált, így most ők a tanítványi láncolat következő képviselői. Jelenleg tehát nem egy személy irányítja az ISKCON-t, hanem a GBC testülete, a lelki tanítómestereket pedig szintén ez az intézmény jelöli ki, illetve fogadja el.

Miért fontos Sríla Prabhupáda a világ számára?

Admin Kérdések és válaszok Leave a Comment

Sríla Prabhupáda volt az, aki elhozta a nyugati világba az Úr Csaitanja tanításait. Lefordította angol nyelvre a Krisna-tudat legfontosabb szentírásait, a Bhagavad-gítát, a Srímad Bhágavatamot, a Csaitanja-caritámritát és Az odaadás nektárját, így az egész világ számára hozzáférhetővé tette a védikus tudást, amely az emberi élet végső célját hordozza. Létrehozta az ISKCON-t, amely az öt világrészen már az ő életében több mint száz központtal, éttermekkel és farmokkal rendelkezett. Ezzel mindenki számára lehetőséget adott az odaadó szolgálat megismerésére és gyakorlására, illetve arra, hogy ennek követésével élete végén bárki visszatérhessen Istenhez.

Kik voltak az Úr Csaitanja legfontosabb követői?

Admin Kérdések és válaszok Leave a Comment

Az Úr Csaitanja legfontosabb követői: a hat Gószvámí, név szerint: Rúpa (1489–1564), Szanátana (1488–1558), Raghunátha Bhatta (1505–1579), Dzsíva (1513–1598) Gopála Bhatta (1503–1578) és Raghunátha Dásza (1495–1571). Ők foglalták írásba és részletezték az utókor számára az Úr Csaitanja tanításait. Folytatták a Krisna-tudat vallásának terjesztését Indiában, és ráirányították a figyelmet a szent helyek (Vrindávana, Navadvípa, Dzsagannátha Puri) jelentőségére.

Ki volt Srí Csaitanja Maháprabhu?

Admin Kérdések és válaszok Leave a Comment

Srí Csaitanja Maháprabhu Krisna (Isten) legutóbbi földi alászállása a jelenlegi világkorszakban, a Kali-yugában. Csaitanja 1486-ban jelent meg Navadvípában, Nyugat-Bengálban. Ő terjesztette el széles körben Indiában a Krisna-tudat filozófiáját és gyakorlatát. Ő kezdte el a Haré Krisna-mantra – Haré Krisna, Haré Krisna, Krisna Krisna, Haré Haré, Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré – nyilvános éneklését. A védikus irodalom tökéletes értelmezését tanította, és megjövendölte, hogy Krisna szent neveinek éneklése az egész világon el fog terjedni.

Kik az ácsárják?

Admin Kérdések és válaszok Leave a Comment

Az ácsárják egy tanítványi láncolat azon fő lelki tanítómesterei, akik fontos és meghatározó szerepet játszanak az adott tanítás fennmaradásában, újraélesztésében, időszerű alkalmazásában. A Brahmá-sampradáya tanítómesteri láncolatának egymást követő tagjai az alábbi lelki tanítók: 1. Kṛṣṇa 2. Brahmā 3. Nārada 4. Vjásza 5. Mādhva (Nitjánanda, Advaita) 6. Padmanābha 7. Nrihari 8. Mādhava (Szvarúpa, Szanátana) 9. Aksobhja 10. Dzsajatírtha 11. Gjánasindhu 12. Dajánidhi 13. Vidjánidhi 14. Rádzsendra 15. Dzsajadharma 16. Puruṣottama 17. Brahmanja Tīrtha 18. Vjásza Tīrtha 19. Lakṣmīpati 20. Mādhavendra Purī 21. īśvara Purī, 22. Śrī Csaitanja 23. Rūpa, 24. Raghunātha, Dzsíva 25. Kṛṣṇadásza 26. Naroṭṭama 27. Viśvanātha 28. (Baladéva), Dzsagannátha …

Mit jelent a „tanítványi láncolat”?

Admin Kérdések és válaszok Leave a Comment

A tanítványi láncolat (guru-parampará) egy olyan láncolatot jelent, amely gurukból és tanítványokból áll. Ez utóbbiak idővel szintén guruvá válnak, és továbbadják a tanítást. Minden hiteles tanítványi láncolat Krisnától ered, és minden szintjén több ágra osztódhat, hiszen egy gurunak általában több tanítványa is van.

Lehet-e többféleképpen értelmezni a szentírásokat?

Admin Kérdések és válaszok Leave a Comment

Maga a védikus tudás tökéletes, de mivel nem minden befogadója az, előfordul, hogy egyesek elferdítve, a saját elméjükben lévő szennyeződéseknek megfelelően értelmezik. Ha valaki nem a megfelelő forrásból és folyamat által kapja meg a védikus tudást, akkor nem fogja helyesen megérteni, és egyéni, tökéletlen értelmezését fogja előtérbe helyezni. A védikus írások filozófiája egységes, így csupán egyféle helyes magyarázata létezik. Ám ez csak akkor válik nyilvánvalóvá és egyértelművé, ha ezt a tudást megfelelő módon – egy hiteles tanítványi láncolaton keresztül – sajátítja el valaki.

Hogyan érthető meg tökéletesen a Védák üzenete?

Admin Kérdések és válaszok Leave a Comment

A hinduizmus a tudásszerzés egyetlen hiteles forrásának az isteni kinyilatkoztatást tekinti. A más módszerekkel, empirikus úton vagy következtetéssel szerzett információk általában tökéletlenek, mivel az ember négyféle hiányossággal rendelkezik: (1) az érzékei tökéletlenek; (2) illúzióban van; (3) gyakran téved; (4) hajlamos arra, hogy becsapjon másokat. A Védák transzcendentálisak, ezért mentesek ettől a négyféle hibától. Ha a védikus tudást a hiteles tanítványi láncolat egyik tagjától kapja meg valaki, és nem változtat rajta, akkor az ő tudása is tökéletes lesz.

Mit kell tudni a Bhagavad-gítáról?

Admin Kérdések és válaszok Leave a Comment

A Bhagavad-gítá – Isten éneke – hétszáz szanszkrit versből áll. Krisna, valamint barátja és híve, Arjuna párbeszédét tartalmazza, amely a kuruksetrai csata előtt hangzott el, időszámításunk előtt több mint háromezer évvel. Arjuna fontos kérdéseket tesz fel az élet céljával, a helyes cselekvéssel és sok más fontos témával kapcsolatban, Krisna pedig válaszol a kérdéseire. A mű a világirodalom legnagyobb terjedelmű alkotásának, a Mahábhárata című eposznak az egyik fejezete. A Bhagavad-gítá napjainkban már nemcsak Indiában, hanem az egész világon közismert.

Miről szól a védikus irodalom?

Admin Kérdések és válaszok Leave a Comment

A védikus írások legfontosabb részei teológiai kérdésekkel foglalkoznak: valódi önvalónk feltárásával, Isten mibenlétével, az anyagi világ törvényszerűségeivel és az emberi élet végső céljával. A transzcendentális tudás mellett a védikus írások világi témákat is tárgyalnak, így pl. az orvostudományt (Áyur-véda), a hadtudományt és a politikát (Dhanur-véda), a zene tudományát (Gándharva-véda), az építészet tudományát (Szthápana-véda), az asztrológia és a csillagászat tudományát (Dzsjotisa-véda), és így tovább. A védikus írások az anyagi és a lelki tudás legősibb, Istentől származó gyűjteményei.

Melyek a védikus írások?

Admin Kérdések és válaszok Leave a Comment

A védikus írások lejegyzője, Vjászadéva az eredeti Védát négy részre osztotta: Rig (Imádságok könyve), Száma (Himnuszok könyve), Jadzsur (Áldozatok könyve) és Atharva (Varázslatok könyve). Száznyolc upanisad létezik, melyek lényegét Sríla Vjászadéva a Védánta-szútrában foglalta össze. A puránák történeteket is tartalmazó történelmi írások, amelyek az univerzum távoli múltjára is visszatekintenek. Tizennyolc fő purána létezik. A védikus irodalom körébe tartozik még a két nagy elbeszélő mű, a Mahábhárata és a Rámáyana is. Ezeken kívül számos kiegészítő védikus írás létezik, amelyek többek között a társadalom törvényeivel, az ember kötelességeivel, a szanszkrit nyelvvel, a logikával, a szertartástannal, az asztronómiával kapcsolatos tudnivalókat foglalják össze. Szent …

Milyen régi ez a vallás?

Admin Kérdések és válaszok Leave a Comment

A védikus szentírások közlései szerint a Krisna-tudat vallása egyidős a világ keletkezésével, hiszen magától Istentől, Krisnától származik. A tanítások ősidők óta mesterről tanítványra szálltak alá, s körülbelül ötezer évvel ezelőtt jegyezte le őket Vjászadéva, Isten inkarnációja.