Uram, kérlek, foglalj le odaadó szolgálatodban! – Az Ima Világnapja

Admin Filozófia

Az ima vallási fogalom, legpontosabb meghatározása: az egyén és a transzcendens kommunikációja.Amikor imádkozunk, akár előre lefektetett, több ezer éve érvényes szövegeket vibrálunk, akár saját szavainkkal fohászkodunk, minden esetben személyes töltettel áthatva végezzük. Az ima egyidős az emberiséggel. A kapcsolat legtisztább, legközvetlenebb formája, ami az Úr és gyermeke között jön létre. Gyakran egyszerűsége és rövidsége folytán válik gyönyörűvé és erőssé. Transzcendens magyarázatában az ima nem csak üzenet, kapcsolat, hanem Maga az Úr jelenléte, képviselete is hang formájában, ajkunkon, szívünkben. Isten, az Ő Neve és a Hozzá szóló fohász nem különbözik egymástól, ezért az imádság a legteljesebb folyamat, cél és út is …