4 kívánalom az életre szóló házassághoz – Indiából!

Admin Hírek, Kiemelt

Indiában mind a mai napig megbotránkoztató és elítélt dolog a válás, noha a házasság előtt a felek sokszor csak alig ismerik egymást. A megfelelő jellemvonásokkal és attitűd kialakításával azonban elérhető, hogy egy párkapcsolat boldogságban egy életen át tartson. Védikus megoldás a házasság válságára.

Házasság

Mindenki boldog akar lenni – de nem mindegy hogyan

Az embernek természetes tulajdonsága, hogy boldog akar lenni. Ki és hogyan találja meg a boldogságot csak attól függ, miként azonosítja önmagát. A nyugati és keleti társadalmak közötti legfontosabb különbség ennek az önazonosításnak a természete.

Az anyagelvű társadalmak felfogása szerint a test nem más, mint az érzéki élvezeteknek, a boldogság keresésének eszköze. A férfi és nő közötti vonzódás elsősorban testi adottságokon, intellektuális, érzelmi beállítottságuk vonzó voltán alapul, vagyis tulajdonképpen azon, hogy mi az, amit a másikból élvezni lehet.

Házasság

Test vagy lélek

Ezzel szemben a lelki kultúrákban a testet nem azonosítják az önvalóval. Szemléletes hasonlattal élve testünk pusztán olyan, mint egy kabát, melyet újra és újra lecserélünk, ha használhatatlanná vált. Lelkek vagyunk, örök élettel, teljes tudással és határtalan boldogsággal megáldott szellemi lények, akik valahogyan beleestünk a születés és a halál körforgásába.

Az emberi testet a megvilágosodás, az önmegvalósítás eszközének tekinthetjük. Így nem meglepő, ha elégedettsége nem mindig van előtérben. A komoly lelki eredmény elérésének ugyanúgy ára van, mint amikor jelentős anyagi sikert szeretnénk magunkénak tudni.

A szüleinket nem mi választjuk, de házastársunkat igen

A házasság, mint sorsesemény talán az emberi élet egyik legfontosabb választása. Spirituális szinten a házasság jellemformáló életeseményein (pl. gyermeknevelés, házastársak közötti súrlódások vagy örömteli események) keresztül az önzetlenség, a lemondás, a kötelességtudat, a motiválatlan szeretet, az együttérzés tulajdonságait fejleszthetik ki a házastársak. Valójában sok más funkciója mellett nevelő, önmagunkat képző intézményként is funkcionál. Az anyagi vonzódás mellett tehát a lelki aspektust sem szabad figyelmen kívül hagyni. Az anyagi szempontok addig fontosak, amíg segítik a lelki célok megvalósulását, a házastársak szellemi fejlődését.

A hindu szentírások szerint minimum négy dolognak kell megvalósulnia ahhoz, hogy egy házasság sikeres legyen. Ezek fontosak mindkét fél számára, de a férj részéről kettőnek, és a feleség részéről is kettőnek hangsúlyosabbnak kell lenni.

A férj feladatai:

  1. A férjnek kontrollálnia kell az érzékeit, ami azt jelenti, hogy nem válik rabjává bizonyos szenvedélyeknek, s nem tekint úgy feleségére, mint puszta érzéktárgyra.
  2. Érzékeny reagáljon társa szükségleteire és körülményeihez képest próbálja meg biztosítani azokat.

A feleség feladatai:

  1. A feleség legyen erényes, s minden nehézség közepette hű támasza férjének.
  2. Legyen elégedett helyzetével, s ne sarkallja férjét egyre több anyagi dolog megszerzésére.

E kölcsönös egymásra hangoltság szilárd alapot fog adni egy jól működő házassághoz, ahol az „én” és az „enyém” felfogása természetes módon kerül háttérbe az önzetlen odaadás és a lelki törekvések mellett még akkor is, amikor a testi szépség vagy a szerelem elmúlnak.

Ma már kevesen vitatják az asztrológia létjogosultságát s azt, hogy a születés dátuma és a hozzá kapcsolódó égitestek helyzete információkat ad az ember természetéről. Így összehasonlítva a házasulandó pár horoszkópjait, nagy valószínűséggel megjósolható egy kapcsolat kimenetele. Mindazonáltal mindenki egy önálló, saját karakterrel és szabad akarattal rendelkező személy, akinek egyéni választásai és elképzelései vannak. Tehát még kiváló érzelmi és természetbeli egyezés esetén sincsen garancia arra, hogy minden megfelelően fog működni. A megoldást leginkább az egymással szembeni tolerancia és a közös lelki cél jelentheti az esetek többségében.  Így válhat a párválasztás és a házasság nem csak egyszerű sorseseménnyé, hanem a szabad akarat előre mutató választásává.

Védikus esküvő

Nézzük a gyakorlatban

Magyarországon Krisna-völgyben gyakorolják a házasságnak ezt a „tudományos” attitűdjét. Tapasztalataink szerint nagymértékben csökken a válások aránya a tudatos hozzáállás hatására.

A Krisna-völgyi búcsú július 19-21. 3 napos rendezvénysorozatában megtekinthető egy igazi védikus (az indiai Szentírásokon alapuló) esküvő is, amelyen a házasulandó felek nem is egy, de hét életre kötnek megbonthatatlan szövetséget.

Az alábbi linkre kattintva megtekintheti a Búcsú részletes programját.

Honlap: www.bucsu.krisnavolgy.hu

Kartika