A felelősségtudat kialakítása gyermekkorban

Admin Család

Krisna-völgyi tanulóink Krisna-tudatának kialakításában fontos tényező a felelősségtudatuk megfelelő fejlesztése.

Eddig is igyekezünk e területen több bevált módszert alkalmazni, s így mostanára kialakult a gyerekek iskolai felelősségvállalásának egy részletes rendszere.

Az első szerep az Ácsár. Ez a szanszkrit szó példamutatást jelent, s így az adott felső tagozatos tanuló ügyel a megfelelő viselkedés fenntartására.
A következő felelősségi kör a Szattva, ami a jóság minőségére utal, s éppen ezért a tisztaságfelelősünk szerepét jelöli. Ő az, aki figyel a tisztaságra nem csak azáltal, hogy maga körül rendet tart, hanem ha szükséges, segít másokat is, hogy ők is figyeljenek arra.
A harmadik szerep a Vidyut. Mivel ez a szó energiát jelent, ezért az energiafelelős feladatát körvonalazza. Ő az a diák, aki figyeli, hogy ne maradjon égve feleslegesen a villany, ne csöpögjön a csap és csak addig szellőztessünk, amíg szükséges.
A Páduka szó cipőt jelent. Általában egy alsó tagozatos kisdiák tölti be ezt a szerepet, s a főbejáratnál elhelyezett utcai cipők rendjére ügyel.
Az utolsó feladatkör a Phalakam, ami a táblafelelőst jelenti. Az ő dolga, hogy a szünetben újjá varázsolja a táblákat, hogy a következő órán tisztán várják a tanárt.

A tantermeik alaposabb takarítását a gyerekek közösen végzik hetente egy alkalommal. Ezeken kívül az oltárnyitás és oltárzárás kapcsán váltakozva ketten az imádati feladatokat látják el, miközben egy harmadikuk a dallamot vezeti az éneklésben. Így szépen el vannak osztva az egyes feladatok.

S hogy könnyen nyomon lehessen követni, ki mikor mire felelős, a tanárok ízléses táblákat készítettek s helyeztek az iskola aktuális helyein, amin mindenki jól láthatja a feladatát. A földszintire forgó papírkerekek kerültek, amiket a gyerekek tekerhetnek át egy újabb helyzetbe, ezzel jelezve a felelősség váltását. Az oltárnál lévő másik táblán szögekre akasztott színes cédulák találhatóak, s a nevekkel ellátott lapok hetente átvándorolnak egy másik feladatot jelző kampóra.

Egy kis ötletességgel és játékkal megszínesítve könnyebben fejleszthető a felelősségtudatunk.